Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Kor

Kor

Miara objętości ciał sypkich i płynów. Wynosiła 220 l, co można określić na podstawie szacunkowej objętości miary bat (1Kl 5:11). (Zob. Dodatek B14).