Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Związek frazeologiczny (frazeologizm)

Związek frazeologiczny (frazeologizm)

Połączenie wyrazów, którego znaczenie nie jest sumą znaczeń tych wyrazów.

Tak jak w innych językach, w biblijnej hebrajszczyźnie, aramejszczyźnie i grece występuje wiele związków frazeologicznych. Jeśli czytelnik ma właściwie zrozumieć orędzie zawarte w Biblii, musi rozumieć użyte w niej frazeologizmy. Muszą je też rozumieć tłumacze, jeśli mają je poprawnie oddać. Czytelnik Biblii — w zależności od tego, jakim językiem się posługuje oraz z jakiego pochodzi kręgu kulturowego czy środowiska — może zrozumieć niektóre frazeologizmy, nawet jeśli zostały przetłumaczone dosłownie (zob. komentarze do Mt 5:2; 10:27; 24:31). Inne frazeologizmy wymagają wyjaśnienia, żeby mogły je w pełni zrozumieć osoby nieznające języków, w których spisano Biblię (zob. komentarze do Mt 26:23; Mk 5:34). Jeszcze inne frazeologizmy (zazwyczaj będące idiomami) trzeba przetłumaczyć tak, by oddać zawartą w nich myśl, a dosłowne znaczenie można podać w przypisie lub komentarzu (zob. komentarze do Mt 9:15; Łk 10:6; 12:35).

Oto przykłady frazeologizmów występujących w Biblii: „chodzić w [czymś]” albo „iść za [kimś, czymś]” oznacza „żyć zgodnie z [czymś]; naśladować [kogoś, coś]” (Ps 1:1; 25:5); zwrot „iść drogą całej ziemi” jest tłumaczeniem hebrajskiego idiomu, który znaczy „umrzeć” (Joz 23:14, przyp.); greckie sformułowanie „mieć w łonie” oznacza „być w ciąży” (Mt 1:18, 23); występujący w Dziejach Apostolskich 20:7 zwrot „łamać chleb” znaczy „jeść posiłek”, ponieważ w krajach biblijnych chleb był podstawowym pożywieniem.