Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Cztery Ewangelie z Mokwi, gruziński manuskrypt z XIV wieku

 GRUZJA

Biblia w języku gruzińskim

Biblia w języku gruzińskim

GRUZIŃSKI razem z koptyjskim, ormiańskim, syryjskim czy łaciną należy do pierwszych języków, na które przetłumaczono Biblię. Manuskrypty w języku starogruzińskim zawierające Ewangelie, listy Pawła i Psalmy są datowane na połowę V wieku n.e. albo nawet wcześniej. W następnych stuleciach powstawało coraz więcej przekładów i odpisów Biblii w języku gruzińskim *.

Biblia wywarła ogromny wpływ na literaturę i tradycyjne wartości Gruzinów. Na przykład opis tragicznej historii królowej Szuszanik, pochodzący najprawdopodobniej z końca V wieku, zawiera cytaty z Biblii i odwołania do różnych jej fragmentów. Około roku 1220 poeta Szota Rustaweli napisał poemat epicki zatytułowany Wepchistkaosani (Rycerz w tygrysiej skórze), w którym nawiązywał do chrześcijańskich wartości moralnych. Poruszał kwestie przyjaźni, szczodrości i miłości do obcych — wartości wciąż uważanych przez Gruzinów za bardzo ważne.

^ ak. 3 Więcej informacji można znaleźć w artykule „Skarb niedostępny przez wieki” w Strażnicy z 1 czerwca 2013 roku.