Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Myśl przewodnia na rok 2016

„Wasza miłość braterska niech trwa” Hebrajczyków 13:1

Myśl przewodnia na rok 2016

„Będą jedni drugich nienawidzić. (...) Miłość większości oziębnie” (Mat. 24:10, 12). Ta zapowiedź Jezusa wskazywała, że w okresie poprzedzającym zniszczenie Jerozolimy, do którego doszło w 70 roku n.e., ludzi miał charakteryzować brak miłości. Natomiast uczniowie Chrystusa mieli być rozpoznawani właśnie po okazywaniu tego przymiotu  (Jana 13:35). Dla chrześcijan pochodzenia hebrajskiego mieszkających w Jerozolimie słowa apostoła Pawła musiały być bardzo pokrzepiające — przyznał on, że przejawiają miłość braterską, i zachęcił, by nadal to robili.

Obecnie zbliża się zagłada ogólnoświatowego szatańskiego systemu rzeczy. Podobnie jak nasi bracia z I wieku, żyjemy wśród ludzi, którzy bardziej kochają pieniądze, przyjemności i samych siebie niż Boga czy bliźnich (2 Tym. 3:1-4). Jednak wśród Świadków Jehowy na całym świecie miłość braterska kwitnie. Obyśmy dalej ją okazywali i w ten sposób przysparzali chwały Jehowie, który jest uosobieniem miłości!