Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 CIEKAWE WYDARZENIA Z MINIONEGO ROKU

Budowanie Sal Królestwa nabiera tempa

Budowanie Sal Królestwa nabiera tempa

JAKŻE cieszy nas fakt, że na całej ziemi obserwujemy coraz szybszy rozwój prawdziwego wielbienia! (Izaj. 60:22). W związku z tym potrzeba więcej Sal Królestwa. W skali globalnej konieczne jest wzniesienie lub gruntowne wyremontowanie ponad 13 000 takich obiektów.

Żeby te prace mogły być prowadzone w najefektywniejszy sposób, Ciało Kierownicze wprowadziło zmiany w strukturach związanych z budowami. Niedawno utworzony Ogólnoświatowy Dział Projektowo-Budowlany (ODPB), mający siedzibę w Biurze Głównym w Brooklynie, trudzi się nad ustaleniem priorytetów  oraz usprawnieniem prac budowlanych i modernizacyjnych na całym świecie. Regionalne Działy Projektowo-Budowlane (RDPB) — w Oddziałach w Australii, Niemczech, RPA i Stanach Zjednoczonych — koordynują projekty w podlegających im częściach świata, przy czym kładzie się nacisk na to, by Sale Królestwa powstawały szybciej i taniej. Do zadań RDPB należy też przeprowadzanie szkoleń w Biurach Oddziałów w zakresie konserwacji obiektów teokratycznych na danym terenie. W każdym Oddziale Lokalny Dział Projektowo-Budowlany (LDPB) nadzoruje budowy i konserwację Sal Królestwa oraz Sal Zgromadzeń.

W styczniu 2015 roku starsi we wszystkich zborach w USA za pośrednictwem transmisji wideo odebrali ciekawy program objaśniający nowe postanowienia dotyczące planowania, budowania i konserwacji Sal Królestwa. Oto czego się dowiedzieli:

  • Budowa: Projekty oraz dobór materiałów zostaną ustandaryzowane. Będą dostosowane do lokalnych warunków oraz do wskazówek podawanych przez Komitet Wydawniczy Ciała Kierowniczego. Powstające budynki mają być łatwe w konserwacji i wytrzymałe, a zarazem atrakcyjne i niedrogie w utrzymaniu.

  • Konserwacja: W każdym zborze zostaną przeszkoleni ochotnicy, których zadaniem będzie dbanie o nasze miejsca wielbienia Boga i przedłużenie ich żywotności.

Zakres i skala prac budowlanych i konserwacyjnych są gigantyczne. Ale dzięki zjednoczonym wysiłkom ludu Bożego realizacja tych przedsięwzięć nabierze tempa, a datki będą mądrze wykorzystywane.