Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Najważniejsze dane z roku 2015

Najważniejsze dane z roku 2015
 • Liczba Oddziałów: 89

 • Liczba krajów: 240

 • Liczba zborów: 118 016

 • Liczba obecnych na Pamiątce: 19 862 783

 • Liczba spożywających emblematy: 15 177

 • Najwyższa liczba głosicieli: 8 220 105

 • Przeciętna liczba głosicieli: 7 987 279

 • Procent wzrostu w stosunku do roku 2014: 1,5

 • Liczba ochrzczonych: 260 273

 • Przeciętna liczba pionierów pomocniczych: 443 504

 • Przeciętna liczba pionierów pełnoczasowych: 1 135 210

 • Liczba godzin spędzonych w służbie: 1 933 473 727

 • Przeciętna liczba studiów biblijnych: 9 708 968

W roku służbowym 2015 Świadkowie Jehowy wydali ponad 236 milionów dolarów na zaspokojenie potrzeb pionierów specjalnych, misjonarzy i nadzorców podróżujących, usługujących na przydzielonych im terenach. Na całym świecie w Biurach Oddziałów pracuje 26 011 ordynowanych sług Bożych. Wszyscy oni należą do Ogólnoświatowej Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych Świadków Jehowy.