Rocznik Świadków Jehowy — 2016

Zapoznaj się z wynikami działalności Świadków Jehowy w roku 2015 oraz ich historią w Indonezji.

Myśl przewodnia na rok 2016

Słowa z Listu do Hebrajczyków 13:1 zawierają zarówno pochwałę, jak i usilną zachętę.

List od Ciała Kierowniczego

Ten zachęcający list potwierdza, że serwis internetowy jw.org, telewizja JW Broadcasting, świadczenie publiczne z wózkami oraz seria kongresów regionalnych w roku 2015 okazały się prawdziwymi błogosławieństwami.

„Uwielbiamy telewizję JW Broadcasting!”

Z czym wiązało się uruchomienie tej telewizji internetowej?

Budowanie Sal Królestwa nabiera tempa

Ponieważ potrzeba tysięcy Sal Królestwa, przeorganizowano prace związane z ich wznoszeniem.

Prace budowlane w Warwick

Dowiedz się, co nowego się dzieje na placu budowy Biura Głównego Świadków Jehowy.

Docieranie do osób, do których dostęp jest utrudniony

Dlaczego Terry doszedł do wniosku, że to, co usłyszał od Świadków Jehowy, było odpowiedzią na jego modlitwę?

Coraz jaśniejsze światło

Z tej części dowiesz się, jak Jehowa nieustannie rozjaśnia ścieżkę swoich prawdziwych czcicieli.

Oddanie do użytku Biur Oddziałów

Na początku roku 2015 Świadkowie Jehowy na Madagaskarze oraz w Indonezji mieli wyjątkowe powody do radości.

Przekład Nowego Świata w kolejnych językach

W roku służbowym 2015 wydano 16 kolejnych wersji językowych.

Sytuacja prawna

Na całym świecie podejmuje się działania mające na celu wyeliminowanie dyskryminacji na tle religijnym.

Migawki ze świata

Zawartość sekretnej skrzynki małego Kena pomogła przy budowie Sali Królestwa.

Afryka

Jakie pomysłowe metody stosują Świadkowie, żeby dzielić się z innymi dobrą nowiną?

Ameryka Północna i Południowa

Czemu pewna kobieta musiała studiować Biblię przy świecy w szczerym polu? Dlaczego agresywny wódz indiański czekał na Świadków? I co sprawiło, że były prześladowca się rozpłakał?

Azja i Bliski Wschód

Nic nie jest w stanie powstrzymać głosicieli Królestwa — ani ograniczenia fizyczne, ani aresztowanie.

Europa

Pewien Rom, człowiek przebywający w więzieniu oraz kobieta, która chciała odebrać sobie życie — wszyscy oni są zachwyceni biblijnym orędziem prawdy.

Australia i Oceania

Dzięki stolikom i wózkom z literaturą, serwisowi jw.org i filmom teokratycznym zasiewa się ziarna prawdy w sercach setek, a nawet tysięcy ludzi!

Indonezja — wiadomości ogólne

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat warunków naturalnych, ludności oraz zwyczajów na największym archipelagu świata.

Handel przyprawami korzennymi

W XVI wieku handel przyprawami korzennymi napędzał światową gospodarkę.

„Zamierzam rozpocząć tutaj”

Kilku nieustraszonych kolporterów (pionierów) z Australii pokonało przeciwności związane z zapoczątkowaniem działalności kaznodziejskiej w Indonezji.

Początkowe metody głoszenia

W Indonezji nadawanie wykładów przez radio i głoszenie w portach wywołało gniew wpływowych przeciwników prawdy.

Bibelkring

Ten ruch religijny powstał na gruncie informacji zaczerpniętych z publikacji Świadków Jehowy, ale padł ofiarą ludzkiego sposobu rozumowania.

Cenił skarby duchowe

Thio Seng Bie patrzył, jak oszalały tłum plądruje jego dom. Jednak ocalało coś, co brat ten cenił bardziej niż stracone mienie.

Jawa Zachodnia wydaje plon

Działalność wydawniczą Świadków Jehowy stopniowo ograniczano, ale dzięki swojej pomysłowości kontynuowali oni dzieło głoszenia.

Pod japońskim jarzmem

Podczas II wojny światowej niektórzy Świadkowie znaleźli sposób, by zgodnie z rozporządzeniem władz japońskich się zarejestrować, a jednocześnie nie naruszyć zasady neutralności.

Nieustraszony pionier

W trakcie swojej 60-letniej służby André Elias pozostał niezłomny, choć go przesłuchiwano i zastraszano.

Przybywają misjonarze po Szkole Gilead

Do Indonezji przybyli pierwsi misjonarze, absolwenci Szkoły Gilead. Przyczynili się oni do szybkiego rozwoju dzieła głoszenia w tym kraju.

Dzieło rozwija się na wschodzie kraju

Czy tym razem kler dopnie swego i doprowadzi do ograniczenia wolności religijnej?

Napływ misjonarzy

W połowie lat siedemdziesiątych XX wieku warunki nagle się pogorszyły i trudniej było głosić dobrą nowinę.

Prawdziwa córka Sary

Titi Koetin ochoczo podporządkowywała się swojemu mężowi i dzięki temu zyskała wspaniałą nagrodę.

Pamiętny kongres

W roku 1963 mimo poważnych trudności udało się zorganizować międzynarodowe zgromadzenie pod hasłem „Wiecznotrwała dobra nowina”.

Przeżyłem komunistyczną rebelię

Dla Ronalda Jacki już wykopano grób.

Pięćdziesiąt lat w specjalnej służbie pionierskiej

W roku 1964 w prowincji Papua Zachodnia pewien pastor groził: „Pozbędę się Świadków Jehowy z Manokwari”. Czy mu się to udało?

Przywódca gangu staje się szanowanym obywatelem

Szef wywiadu zapytał: „Co Świadkowie Jehowy tak naprawdę robią w Indonezji?”.

Zdecydowani podążać naprzód

Co skłoniło niektóre osoby postronne do wniosku: „Świadkowie Jehowy są jak gwoździe”?

Nie zaniedbywali wspólnych zebrań

Gdy zakaz działalności Świadków Jehowy został oficjalnie zniesiony, pewien urzędnik paradoksalnie stwierdził: „To nie ten dokument zapewnia wam wolność wyznania”.

Chrześcijańska miłość w obliczu klęsk żywiołowych

Świadkowie Jehowy szybko udzielili pomocy, gdy trzęsienie ziemi obróciło w ruinę indonezyjskie miasto Gunungsitoli.

Nie wyrzekniemy się swojej wiary

Daniel Lokollo opowiada o prześladowaniach, jakich doznał z rąk strażników więziennych.

Żyjemy dzięki usłuchaniu wskazówek!

Ze względu na konflikt pomiędzy muzułmanami a chrześcijanami Świadkowie Jehowy w Indonezji znaleźli się w krytycznej sytuacji.

Dzieło nabiera rozmachu

Gdy zniesiono zakaz działalności, bracia odnieśli korzyści z trzech ważnych przedsięwzięć teokratycznych.

Głoszenie o imieniu Jehowy powodem do dumy

Jak Świadkowie poradzili sobie z brakiem śmiałości wynikającym z miejscowej kultury i zwyczajów panujących w Indonezji?

Podniebne Biuro Oddziału

Świadkowie, którzy szukali dziewiczego terenu do głoszenia, wreszcie go znaleźli.

Jehowa dał nam więcej, niż mogliśmy oczekiwać!

Zbór w Tugala Oyo w Indonezji otrzymał niespodziewany dar.

Nareszcie jesteśmy razem!

Dwie niesłyszące siostry z Indonezji zostały rozdzielone, ponieważ jedną oddano do adopcji. Ale odnalazły się dzięki poznaniu prawdy.

Sto lat temu — 1916

To, co się wydarzyło jesienią 1916 roku, miało ogromne znaczenie dla Badaczy Pisma Świętego.

Najważniejsze dane z roku 2015

Na jakie wysiłki i ofiary się zdobywaliśmy, żeby głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym?

Obchody Pamiątki — piątek 3 kwietnia 2015 roku

Czterotygodniowa kampania, której celem było zapraszanie na tę uroczystość, przyniosła niezwykłe rezultaty.