Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie

Wprowadzenie

KIM SĄ ŚWIADKOWIE JEHOWY?

  • Nasza nazwa pochodzi z Pisma Świętego, w którym czytamy: „Wy jesteście moimi świadkami — brzmi wypowiedź Jehowy” (Izajasza 43:10).

  • Głosimy o prawdziwym Bogu i Jego wspaniałym zamierzeniu co do ludzkości, przedstawionym w Piśmie Świętym. Działalność tę prowadzimy w ponad 230 krajach w przeszło 630 językach.

  • Nie należymy do żadnego z kościołów chrześcijaństwa; nie jesteśmy też wyznawcami judaizmu ani islamu.

  • Nie zabiegamy o wsparcie finansowe.

  • Uznajemy, że każdy ma prawo do własnych poglądów religijnych, i nikomu nie narzucamy swoich przekonań.