Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 3

Kto może nam zapewnić wiarygodne przewodnictwo?

Kto może nam zapewnić wiarygodne przewodnictwo?

„Poślij swe światło i swoją prawdę. Niech one mnie wiodą” (PSALM 43:3).

GDY chcemy się dowiedzieć, jak korzystać z jakiegoś urządzenia, sięgamy po instrukcję przygotowaną przez producenta. Logika podpowiada, że jeśli pragniemy się dowiedzieć, jak prowadzić szczęśliwe życie, wskazówek powinniśmy szukać u naszego Stwórcy.

Skąd wiadomo, że istnieje Stwórca?

George Zinsmeister, były wykładowca Uniwersytetu Stanu Massachusetts, uważa, iż dowodem na istnienie Stwórcy jest entropia, czyli stan nieuporządkowania. Według drugiej zasady termodynamiki stan nieuporządkowania stale rośnie, co łatwo możemy zaobserwować. Z tego prawa fizyki wynika, że żadna uporządkowana struktura, jak chociażby dom, nie może powstać samoistnie. A przecież we wszechświecie mamy niezliczone przykłady wysoko uporządkowanych systemów biologicznych i fizycznych. Świadczy to o tym, że musiał je powołać do istnienia niewyobrażalnie inteligentny i potężny Stwórca.

„Niebiosa oznajmiają chwałę Boga”

Tysiące lat temu król Dawid doszedł do następującego wniosku: „Niebiosa oznajmiają chwałę Boga, a o dziele jego rąk opowiada przestworze” (Psalm 19:1 [19:2, Cyl]). W innym psalmie czytamy: „Jakże liczne są twe dzieła, Jehowo! Wszystkie je uczyniłeś mądrze. Ziemia jest pełna twych tworów” (Psalm 104:24) *.

Żadna uporządkowana struktura, jak na przykład dom, nie może powstać samoistnie

Dlaczego Bóg nas stworzył?

Stwarzając nas, Bóg kierował się miłością. Jako kochający Ojciec, pragnie, żebyśmy cieszyli się życiem i wszystkimi Jego dziełami (Psalm 92:4 [92:5, Cyl]).

Co to znaczy, że Bóg stworzył nas „na swój obraz”? (Rodzaju [Genesis, Cyl] 1:26, 27)

Bóg stworzył nas tak, byśmy w pewnej mierze mogli odzwierciedlać Jego przymioty i zdolności, takie jak miłość, mądrość, sprawiedliwość czy kreatywność. Obdarzył nas też wolną wolą. Kiedy z własnej woli Go naśladujemy, sprawiamy Mu radość (Przysłów 23:15). Podobnie jak każdy rodzic, Bóg pragnie mieć myślące, inteligentne dzieci, z którymi łączyłyby Go zażyłe stosunki.

Jak zgodnie z zamierzeniem Bożym powinno funkcjonować społeczeństwo ludzkie?

Bóg chce, żebyśmy wykorzystywali swoje zdolności, działając jak zjednoczona rodzina dla dobra innych ludzi (Micheasza 4:3).

Jakiej pomocy możemy oczekiwać od Stwórcy?

Dobry ojciec poucza dzieci i udziela im wskazówek. Rozsądny jest więc wniosek, że nasz Stwórca zapewnia nam właściwe przewodnictwo. W jaki sposób?

^ ak. 7 Więcej dowodów przemawiających za istnieniem Boga można znaleźć w książce Czy istnieje Stwórca, który się o ciebie troszczy? (wydawnictwo Świadków Jehowy).