Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 16

Kiedy miały się spełnić obietnice dotyczące Mesjasza?

Kiedy miały się spełnić obietnice dotyczące Mesjasza?

„Siądź po mojej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jako podnóżek dla twoich stóp” (PSALM 110:1).

LUDZIE czekali na Mesjasza tysiące lat. W ustaleniu czasu jego przybycia pomagają proroctwa mesjańskie, opisujące warunki, jakie miały wtedy panować na świecie.

Czy wraz z pojawieniem się Mesjasza miały się spełnić wszystkie proroctwa mesjańskie?

Aby spełnić proroctwa, Mesjasz musiał przyjść dwa razy. Pierwszy raz — żeby odkupić nasze grzechy, a drugi — żeby pokonać swych wrogów. Król Dawid oznajmił: „Wypowiedź Jehowy do mego Pana [Mesjasza]: ‚Siądź po mojej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jako podnóżek dla twoich stóp’” (Psalm 110:1).

Co miało się dziać po powrocie Mesjasza?

Zamiast entuzjastycznie powitać Mesjasza, narody miały sprzeciwiać się jego królewskiej władzy: „Dlaczego narody wszczęły tumult, a grupy narodowościowe pomrukiwały o rzeczy daremnej? Królowie ziemi się ustawili i wysocy urzędnicy jak jeden mąż zgromadzili się przeciw Jehowie i przeciw jego pomazańcowi” (Psalm 2:1, 2).

„Nadejdzie czas takiej udręki, jakiej nie sprowadzono, odkąd się pojawił którykolwiek naród, aż do owego czasu. A lud twój w owym czasie ujdzie cało — każdy, kto się znajdzie zapisany w księdze” (Daniela 12:1).

„Gdy niegodziwcy wyrastają jak roślinność i rozkwitają wszyscy krzywdziciele, dzieje się tak po to, by zostali unicestwieni na zawsze” (Psalm 92:7 [92:8, Cyl]).

Co ciekawe, tak zwany Nowy Testament, który spisali Żydzi, również zapowiada, że przed objęciem władzy nad ziemią przez Mesjasza sytuacja na świecie miała się znacznie pogorszyć. Zwróćmy uwagę na dwa takie proroctwa.