Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 11

Jakie działania Bóg podjął dla naszego dobra?

Jakie działania Bóg podjął dla naszego dobra?

„Wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę i między twoje potomstwo a jej potomstwo. On rozgniecie ci głowę, a ty rozgnieciesz mu piętę” (RODZAJU 3:15).

BÓG poczynił konkretne kroki, żeby bunt przeciwko Niemu już nigdy więcej się nie powtórzył.

Kiedy Bóg zaczął przeciwdziałać skutkom buntu w Edenie?

Zaraz po tym, jak Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg wydał na buntowników wyrok. Zapowiedział też, że zamierza naprawić wszelkie szkody, które spowodowali.

Jaką kwestię podniósł Szatan?

Jak wspomniano wcześniej, Szatan nie zakwestionował mocy Boga, lecz Jego prawo do sprawowania władzy nad ludźmi. Sam chciałby panować nad dziećmi Bożymi.

Dlaczego ta sytuacja przypomina rozprawę sądową?

Wyobraź sobie, że twój krewny, który nie ma własnych dzieci, chce przejąć władzę rodzicielską nad twoimi. Pozywa cię do sądu i oskarża o zaniedbywanie dzieci i wprowadzanie ich w błąd. Aby oczyścić się z zarzutów, musisz przedstawić dowody. Również twoje dzieci muszą zabrać głos w tej sprawie. Przykład ten dobrze ilustruje zachowanie Szatana, który zarzucił Bogu kłamstwo, a ludziom — że służą Mu dla własnych korzyści (Rodzaju 3:4, 5; Hioba 1:9-11; 2:4, 5).

Rozpatrzenie poważnej sprawy sądowej wymaga czasu

Dlaczego to trwa tak długo?

Rozpatrzenie poważnej sprawy sądowej wymaga czasu. Podobnie jest z kwestią, która powstała w ogrodzie Eden. Jednak jej ostateczne rozstrzygnięcie oczyści imię Boga z zarzutów i raz na zawsze potwierdzi słuszność Jego panowania. Bóg naprawi całe zło spowodowane przez Szatana, tak jak to zrobił w wypadku Hioba (Hioba 42:10).