Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 18

Jakie błogosławieństwa Mesjasz zapewni ludzkości?

Jakie błogosławieństwa Mesjasz zapewni ludzkości?

„Będą go zwać imieniem (...) Książę Pokoju” (IZAJASZA 9:6 [9:5, Cyl]).

PRZEBŁAGALNA ofiara Mesjasza całkowicie uwolni ludzi od grzechu i poczucia winy. A jego Królestwo przyniesie im jeszcze wiele innych wspaniałych błogosławieństw.

Jak Bóg posłuży się mesjańskim Królestwem?

„Za dni jego rozkwitnie prawy oraz obfitość pokoju, aż nie stanie księżyca. A poddanych będzie miał od morza do morza i od Rzeki po krańce ziemi” (Psalm 72:7, 8).

Pod panowaniem Mesjasza ludzie będą cieszyć się bezkresnym życiem na ziemi. „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Psalm 37:29). „Jehowa bowiem nakazał, by tam było błogosławieństwo, życie po czas niezmierzony” (Psalm 133:3). „Dni mego ludu będą jak dni drzewa; i moi wybrani będą w pełni korzystać z dzieła swoich rąk” (Izajasza 65:20-25).

Bóg obiecał Dawidowi „długie dni po czas niezmierzony, na zawsze” (Psalm 21:4 [21:5, Cyl]). Aby spełniła się ta obietnica, będzie musiało nastąpić zmartwychwstanie, o którym mówią inne fragmenty Pisma Świętego. Oto kilka z nich: „Jeśli krzepki mąż umrze, czyż może znowu żyć? (...) Ty zawołasz, a ja ci odpowiem. Zatęsknisz za dziełem swych rąk” (Hioba 14:13-15). „Pochłonie on śmierć na zawsze i Wszechwładny Pan, Jehowa, otrze łzy z każdego oblicza” (Izajasza 25:8). „Spoczniesz, ale powstaniesz do swego losu z końcem dni” (Daniela 12:2, 13).

Jehowa niejeden raz dowiódł, że pragnie i potrafi przywrócić zmarłym życie (1 Królów 17:17-24; 2 Królów 4:32-37; 13:20, 21).