Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 19

Jaki zasięg będzie miała władza Mesjasza?

Jaki zasięg będzie miała władza Mesjasza?

„Wszystkie narody będą mu służyć” (PSALM 72:11).

RZĄDY Mesjasza przyniosą błogosławieństwa mieszkańcom całej ziemi — zarówno pod względem fizycznym, jak też duchowym. „Wszystkie narody będą mu służyć. Wyzwoli bowiem biednego wołającego o pomoc, a także uciśnionego i każdego, kto nie ma wspomożyciela. Użali się nad maluczkim i biednym, a dusze biednych wybawi” (Psalm 72:11-13).

„Obfitości tej władzy książęcej i pokojowi nie będzie końca, na tronie Dawida i nad jego królestwem, aby je ugruntować oraz wesprzeć sprawiedliwością i prawością odtąd aż po czas niezmierzony” (Izajasza 9:7 [9:6, Cyl]).