Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 4

Jak Bóg zapewnia nam przewodnictwo?

Jak Bóg zapewnia nam przewodnictwo?

„Ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem; uczę cię, byś odniósł pożytek” (IZAJASZA 48:17).

PISMO ŚWIĘTE jest darem od Boga. Natchnął On wiernych mężczyzn z narodu izraelskiego, by spisali Jego myśli. Król Dawid, który skomponował wiele psalmów, przyznał: „Mówił przeze mnie duch Jehowy i Jego słowo było na moim języku” (2 Samuela 23:2).

W jakim celu Bóg dał nam Pismo Święte?

Księga ta opisuje nasze dzieje i mówi o przyszłości. Ale nie tylko — odpowiada też na ważne pytania życiowe, na przykład: „Po co tu jesteśmy?” albo „Jak zapewnić sobie szczęśliwą przyszłość?”. Odpowiedzi możemy poznać jedynie dzięki temu, że Stwórca w trosce o nas objawił je na kartach Pisma Świętego. W Księdze tej tak czytamy o Nim i Jego prawach:

  • „Jehowa daje mądrość (...). Wtedy zrozumiesz prawość i sąd, i prostolinijność — całą drogę tego, co dobre” (Przysłów 2:6, 9).

  • „Prawo Jehowy jest doskonałe, przywraca duszę. Przypomnienie od Jehowy jest godne zaufania, niedoświadczonego czyni mądrym. Rozkazy Jehowy są prostolinijne, radują serce; przykazanie Jehowy jest czyste, rozświetla oczy” (Psalm 19:7, 8 [19:8, 9, Cyl]).

Najwyraźniej więc Bóg dał nam Pismo Święte między innymi właśnie po to, byśmy mogli prowadzić szczęśliwe życie.

Skąd wiadomo, że treść Pisma Świętego nie została zmieniona?

Kopiści wykonywali swą pracę z niezwykłą pieczołowitością

Od czasów starożytnych bogobojni mężczyźni, tacy jak Ezdrasz — „biegły przepisywacz w dziedzinie Prawa Mojżeszowego” — dokładali wszelkich starań, by tekst Pisma Świętego przetrwał w nienaruszonej formie (Ezdrasza 7:6). O tym, że im się to udało, świadczą Zwoje znad Morza Martwego, które od roku 1947 stopniowo odkrywano w jaskiniach w pobliżu Kumran. Zawierają one fragmenty niemal wszystkich ksiąg Pism Hebrajskich. Choć zostały spisane przeszło 2000 lat temu, dopatrzono się w nich jedynie niewielkich rozbieżności z tradycyjnym tekstem hebrajskim używanym dzisiaj. Zdaniem profesora Gezy Vermesa, który badał Zwoje znad Morza Martwego, „żadna z tych różnic nie wpływa na treść orędzia zawartego w Piśmie Świętym”. Dokładność, z jaką przekazywano tekst tej Księgi, upewnia nas, że jej treść nie została wypaczona.

Grota 4 (Kumran), gdzie znaleziono najwięcej zwojów

Czy proroctwa naprawdę się spełniają?

Po wejściu do Ziemi Obiecanej Jozue przypomniał Izraelitom: „Nie zawiodło ani jedno słowo ze wszystkich dobrych słów, które do was wyrzekł Jehowa, wasz Bóg” (Jozuego [Jehoszua, Cyl] 23:14). Rzeczywiście, Boże zapowiedzi zawsze się spełniają, i to w najdrobniejszych szczegółach. Dlaczego? Ponieważ Bóg w celu zrealizowania swojej woli może kierować biegiem wydarzeń.

Babilon dzisiaj

Przepowiedział na przykład, że Izraelici powrócą z niewoli babilońskiej, a sam Babilon zostanie spustoszony. Izajasz napisał o nim: „Stanie się jak Sodoma i Gomora, gdy Bóg je zniszczył. Nigdy nie będzie zamieszkany” (Izajasza 13:19, 20). Chociaż od czasu wypowiedzenia tego proroctwa aż do zakończenia okresu Drugiej Świątyni Babilon pozostawał zamieszkany, to jednak w ciągu kilku stuleci — długo po powstaniu zwoju Izajasza, znalezionego nad Morzem Martwym — miasto to faktycznie opustoszało. I tak jest do dzisiaj (Izajasza 13:21) *.

^ ak. 14 Więcej informacji na ten temat można znaleźć w książce Czy istnieje Stwórca, który się o ciebie troszczy?, strony 106 i 107 (wydawnictwo Świadków Jehowy).