Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 17

Czy Mesjasz naprawdę usunie wszelkie zło?

Czy Mesjasz naprawdę usunie wszelkie zło?

„Umiłowałeś prawość, a nienawidzisz niegodziwości. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem radosnego uniesienia bardziej niż twoich towarzyszy” (PSALM 45:7 [45:8, Cyl]).

ZADANIEM rządu jest stać na straży prawa. Mesjasz, jako Król rządu Bożego, wywiąże się z tego zadania. „Jeszcze tylko chwilka, a już nie będzie niegodziwca; i zwrócisz uwagę na jego miejsce, a już go nie będzie. Lecz potulni posiądą ziemię i naprawdę będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju” (Psalm 37:10, 11).

Jakiej gruntownej zmiany możemy oczekiwać?

Bóg zrealizuje swoją obietnicę utworzenia „nowych niebios” — sprawiedliwego rządu, który obejmie władzę nad „nową ziemią” (Izajasza 65:17). Z błogosławieństw panowania Mesjasza skorzystają nie tylko mieszkańcy Izraela, ale „wszystkie narody” — zgodnie z tym, co Jehowa obiecał Abrahamowi (Izajasza 2:2, 3; Rodzaju 22:18). Królestwo Boże na czele z Mesjaszem oczyści imię Boga z zarzutów i definitywnie wykaże słuszność Jego zwierzchnictwa.

Czym przyszłe życie będzie się różnić od obecnego?

Ludzkość doczeka się spełnienia Bożej obietnicy przekazanej przez proroka Izajasza: „Wyda wyrok wśród narodów oraz uporządkuje sprawy wielu ludów. I przekują swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na noże ogrodnicze. Naród nie podniesie miecza przeciw narodowi ani się już nie będą uczyć wojowania”. Dalej w tym proroctwie powiedziano: „Nie będą wyrządzać szkody ani przywodzić do zguby na całej mojej świętej górze; gdyż ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy, tak jak wody pokrywają morze” (Izajasza 2:4; 11:9).

Dlaczego możemy być przekonani, że wszystkie te proroctwa się spełnią?

Takie zmiany postanowił zaprowadzić wszechmocny Bóg, Jehowa, który „jest Bogiem w niebiosach w górze i na ziemi w dole” (Jozuego 2:11). On zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Sam powiedział: „Przypomnijcie sobie rzeczy pierwsze, dawne, że ja jestem Boski i nie ma innego Boga ani nikogo podobnego do mnie; Tym, który od początku oznajmia zakończenie i od dawna — to, czego jeszcze nie uczyniono; Tym, który mówi: ‚Mój zamiar się ostoi i uczynię wszystko, w czym mam upodobanie’” (Izajasza 46:9, 10). Jehowa postanowił, że swoje zamierzenie urzeczywistni za pośrednictwem Mesjasza. Któż mógłby Go powstrzymać?