Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 6

Co zrobić, żeby być bliżej Boga?

Co zrobić, żeby być bliżej Boga?

„Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz człowiek żyje każdą wypowiedzią z ust Jehowy” (POWTÓRZONEGO PRAWA 8:3).

ABY Bóg zajmował w naszym życiu ważne miejsce, musimy wiedzieć, co objawił On o sobie w Piśmie Świętym. Jednak znajomość suchych faktów to za mało. Musimy się z Bogiem zaprzyjaźnić.

Czy poznanie Boga nie wykracza poza możliwości człowieka?

„Przed nim wylejcie swe serce”, jak to robił Dawid

Sam Bóg zadbał o to, żebyśmy mogli Go poznać. Król Dawid zachęcał swojego syna Salomona: „Znaj Boga twego ojca (...). Jeżeli będziesz go szukał, da ci się znaleźć” (1 Kronik 28:9). Ta i wiele innych wypowiedzi w Piśmie Świętym pokazują, że bliska więź ze Stwórcą jest możliwa — i bardzo nam potrzebna. On pragnie, byśmy o nią zabiegali. Abrahama, który odznaczał się silną wiarą, nazwał swoim przyjacielem (Izajasza 41:8). Jeżeli przejawiamy podobną wiarę i stosujemy się do wskazówek Boga, możemy liczyć na Jego błogosławieństwo, ochronę i pomoc.

Dlaczego powinniśmy modlić się własnymi słowami?

Bóg słucha naszych modlitw. Psalmista napisał: „Pragnienie potulnych usłyszysz, Jehowo. (...) Uważnie nadstawisz swego ucha” (Psalm 10:17). Zamiast odczytywać albo recytować z pamięci gotowe modlitwy, powinniśmy postępować w myśl rady z Pisma Świętego: „Przed nim wylejcie swe serce” (Psalm 62:8). Możemy bez obaw „przybliżać się do Boga” jak do kochającego Ojca i zwierzać się Mu ze wszystkich trosk. „Modlitwa prostolinijnych sprawia mu przyjemność” (Psalm 73:28; Przysłów 15:8; Izajasza 64:8).