Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Chronologia wydarzeń biblijnych

Chronologia wydarzeń biblijnych
 1. „Na początku...”

 2. 4026 p.n.e. stworzenie Adama

 3.  3096 p.n.e. śmierć Adama

 4.  2370 p.n.e. potop

 5.  2018 p.n.e. narodziny Abrahama

 6. 1943 p.n.e. przymierze z Abrahamem

 7.  1750 p.n.e. Józef sprzedany w niewolę

 8.  przed 1613 p.n.e. Hiob poddany próbie

 9.  1513 p.n.e. wyjście Izraelitów z Egiptu

 10.  1473 p.n.e. Izrael pod wodzą Jozuego wkracza do Kanaanu

 11. 1467 p.n.e. zakończenie zasadniczej części podboju Kanaanu

 12.  1117 p.n.e. Saul wybrany na króla

 13.  1070 p.n.e. Bóg składa Dawidowi obietnicę co do Królestwa

 14. 1037 p.n.e. Salomon zostaje królem

 15. 1027 p.n.e. ukończenie budowy świątyni w Jerozolimie

 16. około 1020 p.n.e. ukończenie Pieśni nad Pieśniami

 17.  997 p.n.e. podział Izraela na dwa królestwa

 18.  około 717 p.n.e. ostateczne zestawienie Księgi Przysłów

 19.  607 p.n.e. zburzenie Jerozolimy; początek niewoli babilońskiej

 20.  539 p.n.e. Cyrus zdobywa Babilon

 21. 537 p.n.e. żydowscy wygnańcy wracają do Jerozolimy

 22. 455 p.n.e. odbudowa murów Jerozolimy; początek 69 tygodni lat

 23.  po 443 p.n.e. Malachiasz spisuje swe proroctwo

 24.  około 2 p.n.e. narodziny Jezusa

 25. 29 n.e. Jezus zostaje ochrzczony i  zaczyna głosić o Królestwie Bożym

 26. 31 n.e. Jezus wybiera 12 apostołów; wygłasza Kazanie na Górze

 27.  32 n.e. Jezus wskrzesza Łazarza

 28.  14 Nisan 33 n.e. Jezus przybity do pala (Nisan obejmował część marca i część kwietnia)

 29. 16 Nisan 33 n.e. wskrzeszenie Jezusa

 30.  6 Siwan 33 n.e. Pięćdziesiątnica; wylanie ducha świętego (Siwan obejmował część maja i część czerwca)

 31. 36 n.e. Korneliusz zostaje chrześcijaninem

 32.  około 47-48 n.e. pierwsza podróż misjonarska Pawła

 33. około 49-52 n.e. druga podróż misjonarska Pawła

 34. około 52-56 n.e. trzecia podróż misjonarska Pawła

 35.  około 60-61 n.e. uwięziony w Rzymie Paweł pisze listy

 36.  przed 62 n.e. przyrodni brat Jezusa Jakub pisze swój list

 37.  66 n.e. powstanie Żydów przeciwko Rzymowi

 38. 70 n.e. Rzymianie burzą Jerozolimę i świątynię

 39.  około 96 n.e. Jan spisuje Objawienie

 40. około 100 n.e. śmierć Jana, ostatniego z apostołów