Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 CZĘŚĆ 11

Natchnione pieśni, które pokrzepiają i uczą

Natchnione pieśni, które pokrzepiają i uczą

Dawid i inni komponują pieśni wykorzystywane w wielbieniu Boga. W Księdze Psalmów zachowano 150 takich utworów

NAJOBSZERNIEJSZA księga biblijna to zbiór świętych pieśni. Zestawienie ich wszystkich zajęło w sumie jakieś 1000 lat. W Księdze Psalmów utrwalono na piśmie niezwykle poruszające wypowiedzi będące świadectwem głębokiej wiary. Pieśni te wyrażają całą gamę ludzkich emocji: od radości i wdzięczności po żal, smutek i skruchę. Wyraźnie dowodzą, że psalmiści utrzymywali bliską, osobistą więź z Bogiem. Przyjrzyjmy się niektórym sprawom poruszonym w tych utworach.

Jehowa jest prawowitym Władcą, godnym czci i chwały. Psalmie 83:18 czytamy: „Ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią”. Psalmy wysławiają Jehowę za Jego dzieła stwórcze — rozgwieżdżone niebo, cuda natury i zachwycająco zaprojektowane ludzkie ciało (Psalm 8, 19, 139, 148). Wychwalają Jehowę jako Boga, który wybawia i ochrania swych lojalnych sług (Psalm 18, 97, 138). Wywyższają Go też jako sprawiedliwego Boga, który dodaje otuchy uciśnionym i karze niegodziwców (Psalm 11, 68, 146).

Jehowa wspiera i pociesza tych, którzy Go kochają. Chyba najsłynniejszy jest Psalm 23, w którym Dawid opisuje Jehowę jako kochającego i troskliwego Pasterza, zapewniającego swym „owcom” kierownictwo i ochronę. Psalm 65:2 przypomina, że Bóg wysłuchuje modlitw. Wiele osób obciążonych ciężkim grzechem czerpie pociechę z psalmów 3951, w których Dawid dał wyraz szczerej skrusze za popełnione grzechy oraz wierze w gotowość Jehowy do przebaczania. Psalm 55:22 zachęca, by pokładać ufność w Jehowie i przerzucać na Niego wszelkie swe brzemiona.

Jehowa zmieni warunki na świecie za pośrednictwem Królestwa Mesjasza. Sporo psalmów wyraźnie odnosi się do Mesjasza, obiecanego Króla. Psalm 2 zapowiada, że ów Władca zniszczy niegodziwe narody, które mu się sprzeciwiają. Psalm 72 wyjawia, że usunie on głód, niesprawiedliwość i przemoc. Zgodnie z Psalmem 46:9 Bóg za pośrednictwem mesjańskiego Królestwa położy kres wojnom, a nawet unicestwi wszelką broń. Psalm 37 donosi, że wszyscy niegodziwcy znikną z powierzchni ziemi, prawi zaś będą mieszkać na niej wiecznie, ciesząc się pokojem i harmonią.

Na podstawie Księgi Psalmów.