Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 CZĘŚĆ 26

Przywrócenie raju

Przywrócenie raju

Za pośrednictwem Królestwa, w którym władzę sprawuje Chrystus, Jehowa uświęca swoje imię, wykazuje słuszność swego zwierzchnictwa i kładzie kres wszelkiemu złu

OSTATNIA księga biblijna, zwana Objawieniem lub Apokalipsą, daje ludzkości podstawy do żywienia nadziei. Została spisana przez apostoła Jana i zawiera wizje ukazujące wydarzenia, których punktem kulminacyjnym będzie spełnienie zamierzenia Jehowy.

W pierwszej wizji zmartwychwstały Jezus kieruje do kilku zborów pochwały i napomnienia. Następna przenosi czytelnika przed niebiański tron, gdzie oddają Bogu cześć istoty duchowe.

Bóg konsekwentnie realizuje swe zamierzenie. Baranek, czyli Jezus Chrystus, otrzymuje zwój z siedmioma pieczęciami. Wraz z otwarciem pierwszych czterech na scenie światowej rozpoczyna się galop symbolicznych jeźdźców. Najpierw na białym koniu pojawia się Jezus jako nowo koronowany Król. Po nim galopują jeźdźcy na koniach różnej maści, którzy proroczo wyobrażają wojnę, głód i zarazy. Wszystkie te nieszczęścia trapią ludzkość w dniach ostatnich obecnego systemu rzeczy. Otwarcie siódmej pieczęci prowadzi do zadęcia w siedem symbolicznych trąb, co oznacza ogłoszenie wyroków wydanych przez Boga. Następuje siedem symbolicznych plag, będących wyrazem Jego gniewu.

W niebie zostaje ustanowione Królestwo Boże, ukazane pod postacią noworodka płci męskiej. Wybucha wojna, w wyniku której Szatan i zbuntowani aniołowie zostają zrzuceni na ziemię. Wtedy rozlega się donośny głos: „Biada ziemi (...), ponieważ zstąpił do was Diabeł, pałając wielkim gniewem, bo wie, że mało ma czasu” (Objawienie 12:12).

Jan znów widzi w niebie Baranka, Jezusa Chrystusa, a z nim 144 000 osób wybranych spośród ludzi. Mają one ‛królować z Jezusem’. W ten sposób Księga Objawienia wyjawia, że liczba członków drugorzędnej części potomstwa niewiasty wyniesie 144 000 (Objawienie 14:1; 20:6).

Ziemscy władcy gromadzą się na „wojnę wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” — Armagedon. Toczą walkę z jeźdźcem na białym koniu — Jezusem, który dowodzi armią aniołów. Wszyscy człowieczy władcy ponoszą druzgocącą klęskę. Szatan zostaje związany, a Jezus i 144 000 „przez tysiąc lat” sprawują rządy nad ziemią. Potem Szatana dosięga zagłada (Objawienie 16:14; 20:4).

A co Tysiącletnie Panowanie Chrystusa i jego współwładców przyniesie posłusznej ludzkości? Jan napisał: „[Jehowa] otrze z ich oczu wszelką łzę i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło” (Objawienie 21:4). Ziemia stanie się rajem!

Księga Objawienia stanowi zwieńczenie orędzia biblijnego. Za pośrednictwem mesjańskiego Królestwa Jehowa uświęci swe imię i raz na zawsze wykaże słuszność swojej zwierzchniej władzy!

Na podstawie Księgi Objawienia.