Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Orędzie biblijne w zarysie

Orędzie biblijne w zarysie
  1. Jehowa stwarza Adama i Ewę i otwiera przed nimi widoki na życie wieczne w raju. Szatan oczernia imię Boga i podważa Jego prawo do sprawowania władzy. Adam i Ewa przyłączają się do buntu Szatana, wskutek czego na siebie i na swe potomstwo sprowadzają grzech i śmierć

  2. Jehowa wydaje wyrok na buntowników i obiecuje, że Potomek, czyli Wybawca, zmiażdży Szatana oraz odwróci wszystkie skutki buntu i grzechu

  3. Jehowa obiecuje Abrahamowi i Dawidowi, że w ich linii rodowej pojawi się Mesjasz, którego Królestwo będzie trwać wiecznie

  4. Jehowa za pośrednictwem swych proroków zapowiada, że Mesjasz przyniesie ludzkości wolność od grzechu i śmierci. Razem ze swoimi współwładcami będzie panować w Królestwie Bożym, które położy kres wojnom i chorobom, a nawet usunie śmierć

  5. Jehowa posyła na ziemię swego Syna i umożliwia ludziom rozpoznanie w nim Mesjasza. Jezus głosi o Królestwie Bożym i składa swe życie w ofierze. Następnie Jehowa wskrzesza go do życia duchowego

  6. Jehowa osadza swego Syna na niebiańskim tronie, co stanowi znak rozpoczęcia się dni ostatnich obecnego systemu rzeczy. Jezus kieruje swymi naśladowcami, którzy po całej ziemi głoszą o Królestwie Bożym

  7. Jehowa poleca Synowi, by rozciągnął swe panowanie nad całą ziemią. Królestwo usuwa wszelkie niegodziwe rządy, przywraca raj i doprowadza wiernych ludzi do doskonałości. Raz na zawsze zostaje wykazana prawowitość zwierzchniej władzy Boga i uświęcone Jego imię