Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 CZĘŚĆ 21

Jezus żyje!

Jezus żyje!

Jezus ukazuje się swym naśladowcom, by im udzielić wskazówek i zachęt

NA TRZECI dzień po śmierci Jezusa pewne kobiety z grona jego uczniów odkryły, że kamień blokujący wejście do grobowca został odsunięty, a grób jest pusty!

Kobietom ukazali się dwaj aniołowie, a jeden przemówił do nich: „Szukacie Jezusa Nazarejczyka (...). Został wskrzeszony” (Marka 16:6). Kobiety natychmiast pobiegły donieść o tym apostołom. Po drodze spotkały Jezusa. „Nie bójcie się!”, rzekł im, po czym polecił: „Idźcie, powiedzcie moim braciom, żeby poszli do Galilei; tam mnie ujrzą” (Mateusza 28:10).

Później tego samego dnia dwaj uczniowie wędrowali z Jerozolimy do wioski Emaus. Przyłączył się do nich jakiś nieznany mężczyzna i zapytał, o czym dyskutują. Był to wskrzeszony Jezus, ale ukazał im się w takiej postaci, że go nie rozpoznali. Zasmuceni, odpowiedzieli, iż mówią o Jezusie. Nieznajomy zaczął im więc wyjaśniać proroctwa biblijne dotyczące Mesjasza. Faktycznie, Chrystus w najdrobniejszych szczegółach wypełnił proroctwa mesjańskie *. Zanim jednak uczniowie zdali sobie sprawę, że rozmawiają ze swym Mistrzem, który został wskrzeszony jako istota duchowa, on już zniknął.

Wspomniani dwaj uczniowie bezzwłocznie wrócili do Jerozolimy, gdzie odnaleźli apostołów zebranych w zamkniętym pomieszczeniu. Gdy opowiadali, co im się przydarzyło, pojawił się Jezus. Zdumieni uczniowie nie mogli w to uwierzyć! Dlatego Jezus zapytał ich: „Czemu w waszych sercach powstają wątpliwości?”. Przypomniał im też: „Jest napisane, że Chrystus będzie cierpiał i trzeciego dnia powstanie spośród umarłych” (Łukasza 24:38, 46).

Przez 40 dni po zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się uczniom przy różnych okazjach. Pewnego razu ujrzało go więcej niż 500 osób! Najprawdopodobniej właśnie wtedy powierzył im odpowiedzialne zadanie: „Idźcie więc i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, (...) ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy” (Mateusza 28:19, 20).

Podczas ostatniego spotkania z 11 wiernymi apostołami Jezus obiecał: „Otrzymacie moc, gdy zstąpi na was duch święty, i będziecie moimi świadkami (...) aż do najodleglejszego miejsca na ziemi” (Dzieje 1:8). Następnie został uniesiony w górę i przysłonięty obłokiem, wstąpił do nieba.

Na podstawie Ewangelii według: Mateusza, rozdział 28; Marka, rozdział 16; Łukasza, rozdział 24; Jana, rozdziały 20 i 21; Listu 1 do Koryntian 15:5, 6.

^ ak. 6 Przykłady proroctw mesjańskich spełnionych na Jezusie można znaleźć w niniejszej broszurze, część 14, część 15część 16, oraz w książce Czego naprawdę uczy Biblia?, materiał dodatkowy „Jezus Chrystus — obiecany Mesjasz”.