Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Dlaczego warto poznawać Biblię?

Dlaczego warto poznawać Biblię?

Czy dobrze znasz Biblię? To wyjątkowe dzieło jest najbardziej rozpowszechnioną książką na świecie. Zawarte w niej orędzie stanowi źródło pokrzepienia, nadziei oraz praktycznych, życiowych rad dla ludzi ze wszystkich kręgów kulturowych. Jednakże wiele osób zna Biblię stosunkowo słabo. Niezależnie od tego, czy uważasz się za osobę religijną, czy też nie, być może chciałbyś dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Celem niniejszej broszury jest zwięzłe omówienie treści Biblii.

ZANIM weźmiesz Biblię do ręki i zaczniesz ją czytać, pomocne mogą się okazać podstawowe informacje o jej układzie. Biblia, zwana także Pismem Świętym, składa się z 66 ksiąg. Pierwsza z nich to Księga Rodzaju, a ostatnia — Księga Objawienia, znana też jako Apokalipsa.

Kto jest autorem Pisma Świętego? To intrygujące pytanie. Biblię spisywało około 40 mężczyzn przez ponad 1600 lat. Co ciekawe jednak, żaden nie uważał się za jej autora. Jeden z nich oświadczył: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga” (2 Tymoteusza 3:16). A inny wyznał: „Mówił przeze mnie duch Jehowy i Jego słowo było na moim języku” (2 Samuela 23:2). Autorstwo Biblii przypisywali zatem Jehowie Bogu, Najwyższemu Władcy wszechświata. Podkreślali też, że Bóg chce, by ludzie poznawali Go bliżej.

W zrozumieniu Biblii pomocna jest także inna informacja. W Piśmie Świętym przewija się jeden główny temat: wykazanie słuszności władzy Boga nad ludzkością za pośrednictwem Jego niebiańskiego Królestwa. Czytając następne strony, przekonasz się, że kwestia ta przewija się przez całe Pismo Święte — od Księgi Rodzaju po Objawienie.

Mając w pamięci powyższe informacje, przyjrzyjmy się teraz orędziu zawartemu w Biblii — najbardziej rozpowszechnionej książce świata.

^ ak. 9 Skrót n.e. oznacza „naszej ery”, natomiast p.n.e. — „przed naszą erą”. Wykres u dołu kolejnych stron przedstawia opisane w Biblii wydarzenia w porządku chronologicznym.