Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 CZĘŚĆ 7

Bóg wyzwala Izraelitów

Bóg wyzwala Izraelitów

Jehowa zsyła na Egipt plagi, po czym Mojżesz wyprowadza stamtąd Izraelitów. Bóg za pośrednictwem Mojżesza daje im Prawo

CORAZ liczniejsi potomkowie Izraela mieszkali w Egipcie przez wiele lat, ciesząc się dobrobytem. Ale na tron wstąpił nowy faraon, który nie znał Józefa. Ten złośliwy tyran obawiał się rosnącej rzeszy Izraelitów i uczynił z nich niewolników. Rozkazał też, by wszystkie izraelskie noworodki płci męskiej topiono w Nilu. Jednakże pewna odważna matka postanowiła uratować swego synka — włożyła go do koszyka, który umieściła wśród trzcin. Dziecko znalazła córka faraona, nadała mu imię Mojżesz i wychowała na dworze królewskim.

Mając 40 lat, Mojżesz wpadł w kłopoty, gdyż stanął w obronie izraelskiego niewolnika bitego przez egipskiego nadzorcę. Musiał uciekać do dalekiej krainy, gdzie wiódł życie wygnańca. Kiedy miał 80 lat, Jehowa wysłał go z powrotem do Egiptu, by stanął przed faraonem i domagał się wypuszczenia ludu Bożego.

Faraon stanowczo odmówił. Dlatego Bóg zesłał na jego kraj dziesięć plag. Ilekroć Mojżesz przychodził do faraona, by dać mu możliwość uniknięcia kolejnej plagi, ten butnie okazywał pogardę zarówno Mojżeszowi, jak i jego Bogu, Jehowie. W końcu dziesiąta plaga sprowadziła śmierć na wszystkich pierworodnych w kraju — z wyjątkiem rodzin, które zgodnie z poleceniem Jehowy pokropiły odrzwia swych domów krwią baranka ofiarnego. Wysłany przez Boga anioł dokonujący zagłady ominął te domy. Od tej pory Izraelici wspominali to cudowne ocalenie podczas dorocznego święta Paschy.

Po stracie pierworodnego syna faraon nakazał Mojżeszowi i Izraelitom opuścić Egipt. Gdy jednak wszyscy oni gromadnie ruszyli w drogę, rozmyślił się i na czele swego wojska i rydwanów rzucił się za nimi w pościg. Izraelici znaleźli się w pułapce nad brzegiem Morza Czerwonego. Wtedy Jehowa rozdzielił wody morza i umożliwił im przejście po suchym dnie na drugi brzeg. Gdy Egipcjanie podążyli ich śladami, Bóg sprawił, że wody wróciły na swoje miejsce, zatapiając faraona i jego armię.

Później Izraelici rozłożyli się obozem pod górą Synaj i tam Jehowa zawarł z nimi przymierze. Posługując się Mojżeszem jako pośrednikiem, dał im prawa zapewniające kierownictwo i ochronę niemal w każdej dziedzinie życia. Bóg obiecał też, że dopóki Izraelici będą szanować Jego władzę, dopóty On będzie z nimi i poprzez nich zjednają sobie błogosławieństwo inne narody.

Niestety, większość Izraelitów okazała rażący brak wiary w Boga. Dlatego całe pokolenie, które wyszło z Egiptu, błąkało się po pustkowiu przez 40 lat. Po tym okresie Mojżesz wyznaczył na swojego następcę Jozuego. W końcu Izraelici stanęli u progu ziemi, którą Bóg obiecał Abrahamowi.

Na podstawie ksiąg: Wyjścia; Kapłańskiej; Liczb; Powtórzonego Prawa; Psalmu 136:10-15; Dziejów Apostolskich 7:17-36.