Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 CZĘŚĆ 5

Bóg błogosławi Abrahamowi i jego rodzinie

Bóg błogosławi Abrahamowi i jego rodzinie

Potomkowie Abrahama cieszą się pokojem i dostatkiem. Bóg ochrania Józefa w Egipcie

JEHOWA wiedział, że ktoś szczególnie Mu bliski będzie musiał znosić okrutne cierpienia i poniesie śmierć. Wskazał na to w proroctwie zanotowanym w Księdze Rodzaju 3:15. Czy mógł jakoś uzmysłowić ludziom, jak wiele będzie Go kosztowała śmierć tej osoby? W Biblii opisano wydarzenie, które to ilustrowało: Otóż Bóg polecił Abrahamowi złożyć w ofierze swego umiłowanego syna Izaaka.

Abraham odznaczał się wielką wiarą. Jak pamiętamy, otrzymał zapewnienie, że obiecany Wybawca będzie pochodził właśnie od Izaaka. Ufając, że w razie potrzeby Bóg wskrzesi Izaaka, posłuszny Abraham już miał złożyć syna w ofierze, gdy nagle został powstrzymany przez anioła. Bóg pochwalił Abrahama za gotowość oddania kogoś, kto był dla niego szczególnie cenny, i powtórzył swe obietnice dane temu wiernemu mężowi.

Później Izaakowi urodzili się dwaj synowie — Ezaw i Jakub. W odróżnieniu od brata Jakub cenił sprawy duchowe i został za to nagrodzony. Bóg zmienił imię Jakuba na Izrael, a jego 12 synów dało początek plemionom narodu izraelskiego. Ale jak ta rodzina rozrosła się w wielki naród?

Wszystko zaczęło się od tego, że synowie Jakuba zazdrościli swemu młodszemu bratu Józefowi. Sprzedali go więc w niewolę i wkrótce potem trafił on do Egiptu. Ale Bóg błogosławił temu wiernemu i odważnemu młodzieńcowi. Choć Józef przeżył wiele udręk, w końcu został wyróżniony przez egipskiego faraona, który powierzył mu wielką władzę. W tym samym czasie Jakub, zmuszony klęską głodu, wysłał swoich synów do Egiptu, by zakupili żywności. Okazało się, że wszystkimi zapasami w kraju zarządza właśnie Józef! Po wzruszającym spotkaniu ze skruszonymi braćmi Józef im przebaczył i zorganizował przeprowadzkę całej rodziny do Egiptu. Pozwolono im osiedlić się w najlepszej części kraju, dzięki czemu mieli zapewniony dobrobyt i stale ich przybywało. Józef zrozumiał, że to Bóg tak pokierował sprawami, by spełnić swe obietnice.

Sędziwy Jakub dożył swych dni w Egipcie, otoczony coraz liczniejszą rodziną. Na łożu śmierci zapowiedział, że obiecanym Potomkiem, Wybawcą ludzkości, będzie potężny Władca wywodzący się z rodu założonego przez jego syna Judę. A po latach Józef na krótko przed śmiercią wyrzekł proroctwo, że pewnego dnia Bóg wyprowadzi potomków Jakuba z ziemi egipskiej.

Na podstawie Księgi Rodzaju, rozdziały od 20 do 50; Listu do Hebrajczyków 11:17-22.