Jakie orędzie zawiera Biblia?

Dowiedz się, jakie jest przesłanie tej niezwykłej Księgi.

Dlaczego warto poznawać Biblię?

Znajdziesz tu kilka przydatnych informacji o najpopularniejszej książce świata.

CZĘŚĆ 1

Stwórca umieszcza człowieka w raju

Jak Biblia opisuje stworzenie człowieka? Jakie polecenia dał Bóg pierwszej parze ludzkiej?

CZĘŚĆ 2

Utracenie raju

Gdy Bóg ogłaszał wyrok za bunt Adama i Ewy, jednocześnie dał ludziom podstawę do nadziei. Wiesz, jaką?

CZĘŚĆ 3

Ocaleni z potopu

Z tej części dowiesz się, jak na ziemi rozprzestrzeniło się zło i jak Noe dowiódł wierności wobec Boga.

CZĘŚĆ 4

Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

Dlaczego Abraham przeprowadził się do ziemi Kanaan? Jakie przymierze zawarł z nim Jehowa?

CZĘŚĆ 5

Bóg błogosławi Abrahamowi i jego rodzinie

Co Jehowa chciał uzmysłowić ludziom, gdy polecił Abrahamowi złożyć w ofierze Izaaka? Jakie proroctwo wypowiedział Jakub przed swą śmiercią?

CZĘŚĆ 6

Hiob dowodzi niezłomnej lojalności

Czy wiesz, że wszystkie istoty rozumne mogą przyczynić się do wykazania słuszności zwierzchniej władzy Jehowy? Zobacz, jak to wynika z Księgi Hioba.

CZĘŚĆ 7

Bóg wyzwala Izraelitów

Jak Bóg posłużył się Mojżeszem, by wyprowadzić swój lud z Egiptu? Dlaczego Izraelici zaczęli obchodzić święto Paschy?

CZĘŚĆ 8

Izraelici wkraczają do Kanaanu

Gdy Izraelici podbijali Kanaan, Jehowa oszczędził mieszkającą w Jerychu Rachab i jej rodzinę. Dlaczego?

CZĘŚĆ 9

Izraelici domagają się króla

Kiedy Izraelici domagali się króla, Jehowa wyznaczył Saula. Zobaczmy, dlaczego potem postanowił odebrać mu władzę i powierzyć ją Dawidowi.

CZĘŚĆ 10

Panowanie mądrego króla Salomona

Jak Salomon dowiódł swej mądrości? A co się stało, gdy porzucił drogi Jehowy?

CZĘŚĆ 11

Natchnione pieśni, które pokrzepiają i uczą

Jak Psalmy pokazują, że Bóg wspiera tych, którzy Go kochają? Jaką życiową prawdę wyjawił król Salomon w Pieśni nad Pieśniami?

CZĘŚĆ 12

Mądrość życiowa pochodząca od Boga

Przekonaj się, jakie bezcenne wskazówki zawierają Księgi Przysłów i Kaznodziei, a nabierzesz jeszcze większego zaufania do Boga.

CZĘŚĆ 13

Dobrzy i źli królowie

Dowiedz się, jak doszło do podziału Izraela na dwa królestwa.

CZĘŚĆ 14

Bóg przemawia przez swych proroków

Jakie orędzia przekazywali prorocy Boży? Poznaj cztery główne tematy, które poruszali.

CZĘŚĆ 15

Wygnaniec ogląda prorocze wizje przyszłości

W tej części omówiono, czego prorok Daniel dowiedział się o Mesjaszu i Królestwie Bożym.

CZĘŚĆ 16

Przyjście Mesjasza

Jak Jehowa posłużył się aniołami oraz Janem Chrzcicielem, by wskazać, że Mesjaszem jest Jezus? Jak osobiście to potwierdził?

CZĘŚĆ 17

Jezus naucza o Królestwie Bożym

Jezus uczył wielu rzeczy, ale temat Królestwa był mu szczególnie bliski. Zobacz, jak Syn Boży pokazał, że jego rządy będą oparte na miłości i sprawiedliwości.

CZĘŚĆ 18

Jezus dokonuje cudów

Co cuda Jezusa mówią nam o jego mocy i przyszłym panowaniu nad ziemią?

CZĘŚĆ 19

Jezus podaje dalekosiężne proroctwo

Dowiedz się, jaki znak Jezus podał apostołom.

CZĘŚĆ 20

Jezus Chrystus skazany na śmierć

Zanim Jezus został zdradzony i przybity do pala, spotkał się jeszcze ze swoimi uczniami. Jaką nową uroczystość wtedy ustanowił?

CZĘŚĆ 21

Jezus żyje!

Jak uczniowie Jezusa dowiedzieli się, że Bóg go wskrzesił?

CZĘŚĆ 22

Apostołowie odważnie głoszą

Co się wydarzyło podczas święta Pięćdziesiątnicy? Jak przeciwnicy zareagowali na działalność uczniów Jezusa?

CZĘŚĆ 23

Dobra nowina się rozprzestrzenia

Do czego doszło po tym, jak Paweł uzdrowił w Listrze pewnego człowieka? I dlaczego znalazł się w Rzymie?

CZĘŚĆ 24

Listy Pawła do zborów

Dowiedz się, jakich wskazówek udzielił apostoł Paweł w sprawie funkcjonowania zboru i co powiedział o obiecanym „potomstwie”.

CZĘŚĆ 25

Rady dotyczące wiary, postępowania i miłości

Jak chrześcijanin może dowodzić, że przejawia wiarę i szczerze kocha Boga?

CZĘŚĆ 26

Przywrócenie raju

Dlaczego można powiedzieć, że Księga Objawienia stanowi zwieńczenie orędzia biblijnego?

Orędzie biblijne w zarysie

Jak Jehowa stopniowo wyjawiał, kto zostanie Mesjaszem — tym, który zaprowadzi na ziemi raj?

Chronologia wydarzeń biblijnych

Zobacz wykres przedstawiający historię biblijną od roku 4026 p.n.e. do około 100 roku n.e.