Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 OPOWIEŚĆ 72

Bóg pomaga królowi Ezechiaszowi

Bóg pomaga królowi Ezechiaszowi

CZY wiesz, dlaczego ten człowiek modli się do Jehowy? Czemu położył przed Jego ołtarzem jakieś listy? To król Ezechiasz, który panuje nad dwoma południowymi plemionami Izraela. Niestety, jest w bardzo trudnej sytuacji. Co się stało?

Armia asyryjska zniszczyła już północne królestwo dziesięcioplemienne. Jehowa pozwolił na to, bo mieszkańcy tego kraju byli bardzo źli. Ale teraz władca Asyrii wyruszył, żeby walczyć z królestwem dwuplemiennym.

Właśnie przysłał królowi Ezechiaszowi listy. Wyśmiewa się w nich z Jehowy i rozkazuje Izraelitom, żeby się poddali. To te listy Ezechiasz położył tutaj przed Bogiem i zaczął się modlić: ‛Jehowo, uratuj nas przed królem Asyrii. Wtedy wszystkie narody będą wiedziały, że tylko Ty jesteś Bogiem’. Czy Jehowa wysłuchał tej modlitwy?

Ezechiasz był dobrym królem. Nie przypominał złych władców królestwa dziesięcioplemiennego. Nie brał też przykładu ze swojego ojca, niedobrego króla Achaza. Starał się jak najlepiej przestrzegać wszystkich praw Bożych. Kiedy więc skończył się modlić, prorok Izajasz przekazał mu wiadomość od Jehowy: ‛Król Asyrii nie wejdzie do Jerozolimy. Nie podejdzie do niej żaden z jego żołnierzy. Nie wystrzelą przeciw temu miastu ani jednej strzały’.

Popatrz na obrazek na tej stronie. Wiesz, kim są ci martwi ludzie? To Asyryjczycy. Jehowa posłał swojego anioła, który przez jedną noc zabił 185 tysięcy asyryjskich żołnierzy. Wtedy ich król musiał wrócić do domu.

W ten sposób królestwo dwuplemienne zostało uratowane i jego mieszkańcy przez jakiś czas mieli pokój. Ale po śmierci Ezechiasza zaczął rządzić jego syn Manasses. On, a także jego syn Amon byli bardzo złymi królami. W kraju więc na nowo zapanowało bezprawie. Gdy Amon został zabity przez własnych sług, władzę objął jego syn Jozjasz.