Mój zbiór opowieści biblijnych

Zapoznaj się ze 116 opowieściami biblijnymi, które są oparte na faktach, napisane prostym językiem i zawierają piękne ilustracje.

Wstęp

Prawdziwe opowieści pochodzące z najwspanialszej księgi na świecie — z Biblii. Opisują dzieje świata od czasu, gdy Bóg zaczął go stwarzać.

OPOWIEŚĆ 1

Bóg zaczyna stwarzać

Historia stwarzania opisana w Księdze Rodzaju jest pasjonująca i łatwa do zrozumienia, nawet dla małych dzieci.

OPOWIEŚĆ 2

Piękny ogród

Według Księgi Rodzaju Bóg wybrał na ziemi jedno miejsce i przygotował tam ogród Eden. Chce On, żeby cała ziemia była pięknym ogrodem.

OPOWIEŚĆ 3

Dwoje pierwszych ludzi

Bóg stworzył Adama i Ewę i umieścił ich w ogrodzie Eden. Zostali oni pierwszym małżeństwem.

OPOWIEŚĆ 4

Dlaczego utracili swój dom

Biblijna Księga Rodzaju zawiera historię o tym, jak utracono raj.

OPOWIEŚĆ 5

Zaczyna się ciężkie życie

Poza ogrodem Eden Adam i Ewa mieli wiele problemów. Gdyby byli posłuszni Bogu, żyliby szczęśliwie razem ze swoimi dziećmi.

OPOWIEŚĆ 6

Dwaj synowie — dobry i zły

Historia Kaina i Abla opisana w Księdze Rodzaju uczy nas, jakimi ludźmi powinniśmy być i jakie nastawienie serca trzeba zmienić, zanim będzie za późno.

OPOWIEŚĆ 7

Odważny człowiek

Przykład Henocha świadczy o tym, że możesz postępować dobrze, nawet gdy wszyscy wokół robią złe rzeczy.

OPOWIEŚĆ 8

Olbrzymy na ziemi

Według 6 rozdziału Księgi Rodzaju na ziemi żyły olbrzymy, które krzywdziły drugich. Nazywano je nefilimami. Byli to potomkowie upadłych aniołów, którzy opuścili niebo i żyli jako ludzie.

OPOWIEŚĆ 9

Noe buduje arkę

Choć inni nie zwracali uwagi na ostrzeżenia, Noe z rodziną usłuchali Boga i dzięki temu przeżyli potop.

OPOWIEŚĆ 10

Potop

Ludzie śmiali się z ostrzeżeń Noego, ale przestali, gdy z nieba spadł deszcz. Dowiedz się, jak Noe, jego rodzina oraz zwierzęta przeżyli w arce.

OPOWIEŚĆ 11

Pierwsza tęcza

O czym powinna przypominać ci tęcza?

OPOWIEŚĆ 12

Ludzie budują wielką wieżę

Bogu się to nie podobało. Kara, jaką wymierzył On ludziom, dotyka również nas.

OPOWIEŚĆ 13

Abraham — przyjaciel Boga

Dlaczego Abraham opuścił wygodny dom i resztę życia spędził, mieszkając w namiotach?

OPOWIEŚĆ 14

Bóg sprawdza wiarę Abrahama

Dlaczego Bóg powiedział Abrahamowi, że ma złożyć w ofierze swojego syna Izaaka?

OPOWIEŚĆ 15

Żona Lota ogląda się za siebie

To, co zrobiła, jest dla nas cenną lekcją.

OPOWIEŚĆ 16

Jak Izaak dostał dobrą żonę

Dlaczego Rebeka okazała się dobrą żoną? Z powodu urody czy czegoś innego?

OPOWIEŚĆ 17

Niejednakowe bliźniaki

Izaak, ich ojciec, bardziej kochał Ezawa, a matka, Rebeka, bardziej kochała Jakuba.

OPOWIEŚĆ 18

Jakub w Charanie

Chociaż Jakub kochał Rachelę, ożenił się najpierw z Leą.

OPOWIEŚĆ 19

Duża rodzina Jakuba

Czy nazwy 12 plemion Izraela pochodzą od imion 12 synów Jakuba?

OPOWIEŚĆ 20

Dina wpada w kłopoty

Wszystko zaczęło się od nieodpowiednich przyjaciół.

OPOWIEŚĆ 21

Bracia nienawidzą Józefa

Dlaczego niektórzy z nich chcieli zabić swojego brata?

OPOWIEŚĆ 22

Józef w więzieniu

Trafia tu nie dlatego, że złamał prawo, ale ponieważ zrobił to, co słuszne.

OPOWIEŚĆ 23

Sny faraona

Siedem krów i siedem kłosów mają ze sobą coś wspólnego.

OPOWIEŚĆ 24

Józef wystawia braci na próbę

Jak może sprawdzić, czy rzeczywiście się zmienili od czasu, gdy sprzedali go w niewolę?

OPOWIEŚĆ 25

Rodzina Jakuba przeprowadza się do Egiptu

Dlaczego członków rodziny Jakuba nazywamy Izraelitami?

OPOWIEŚĆ 26

Hiob — człowiek wierny Bogu

Hiob stracił majątek, zdrowie oraz wszystkie dzieci. Czy była to kara od Boga?

OPOWIEŚĆ 27

W Egipcie panuje zły król

Dlaczego polecił on swym poddanym zabijać izraelskich chłopców?

OPOWIEŚĆ 28

Jak został uratowany mały Mojżesz

Jego mama znalazła sposób na obejście prawa, które mówi, że wszyscy izraelscy chłopcy mają zostać zabici.

OPOWIEŚĆ 29

Dlaczego Mojżesz ucieka

Gdy Mojżesz miał 40 lat, wydawało mu się, że jest gotowy, by wyzwolić Izraelitów. Jednak się mylił.

OPOWIEŚĆ 30

Płonący krzak

Za pomocą różnych cudów Bóg wyjawia Mojżeszowi, że nadszedł czas na wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu.

OPOWIEŚĆ 31

Mojżesz i Aaron u faraona

Dlaczego faraon nie chce posłuchać Mojżesza i wypuścić Izraelitów?

OPOWIEŚĆ 32

Dziesięć plag

Bóg sprowadził na Egipt dziesięć plag, ponieważ faraon, władca Egiptu, uparcie odmawiał wypuszczenia Izraelitów.

OPOWIEŚĆ 33

Izraelici przechodzą przez Morze Czerwone

Dzięki mocy od Boga Mojżesz rozdziela Morze Czerwone i Izraelici przechodzą po suchym lądzie.

OPOWIEŚĆ 34

Coś nowego do jedzenia

Ten wyjątkowy pokarm od Boga spadł z nieba.

OPOWIEŚĆ 35

Jehowa daje Izraelitom prawa

Jakie dwa prawa są ważniejsze od dziesięciu przykazań?

OPOWIEŚĆ 36

Złoty cielec

Dlaczego ludzie chcą czcić posąg zrobiony ze stopionych kolczyków?

OPOWIEŚĆ 37

Namiot do oddawania czci Bogu

W jego najskrytszym pomieszczeniu znajdowała się Arka Przymierza.

OPOWIEŚĆ 38

Dwunastu zwiadowców

Dziesięciu zwiadowców mówi jedno, a dwóch pozostałych co innego. Komu uwierzą Izraelici?

OPOWIEŚĆ 39

Laska Aarona zakwita

Jak to możliwe, że w ciągu jednej nocy na kawałku drewna zakwitły kwiaty i pojawiły się owoce?

OPOWIEŚĆ 40

Mojżesz uderza laską w skałę

To, co zrobił Mojżesz, przyniosło efekty, ale również rozgniewało Jehowę.

OPOWIEŚĆ 41

Wąż z miedzi

Dlaczego Bóg zesłał jadowite węże, które pogryzły Izraelitów?

OPOWIEŚĆ 42

Osioł, który mówił

Oślica widzi coś, czego Balaam nie może zobaczyć.

OPOWIEŚĆ 43

Jozue zostaje wodzem

Mojżesz wciąż jest w pełni sił, dlaczego więc jego miejsce ma zająć Jozue?

OPOWIEŚĆ 44

Rachab ukrywa zwiadowców

Jak Rachab pomaga tym dwóm mężczyznom i o co ich prosi?

OPOWIEŚĆ 45

Przejście przez Jordan

Gdy kapłani wchodzą do wody, dzieje się cud.

OPOWIEŚĆ 46

Mury Jerycha

Jak to możliwe, że dzięki sznurowi ocalał dom?

OPOWIEŚĆ 47

Złodziej w Izraelu

Czy jeden zły człowiek może sprowadzić kłopoty na cały naród?

OPOWIEŚĆ 48

Mądrzy Gibeonici

Choć obietnicę wymogli na Jozuem i Izraelitach podstępem, Izraelici dotrzymali słowa.

OPOWIEŚĆ 49

Jak zatrzymało się słońce

Jehowa zrobił dla Jozuego coś, czego nie uczynił nigdy wcześniej ani nigdy później.

OPOWIEŚĆ 50

Dwie odważne kobiety

Armię izraelską prowadził do bitwy Barak, więc dlaczego chwała za zwycięstwo przypadła Jael?

OPOWIEŚĆ 51

Rut i Noemi

Rut opuszcza dom rodzinny, żeby pójść z Noemi i służyć Jehowie.

OPOWIEŚĆ 52

Gedeon i jego trzystu żołnierzy

Za pomocą pewnej niespotykanej próby związanej z piciem wody Bóg wybrał, którzy żołnierze znajdą się w tej małej armii.

OPOWIEŚĆ 53

Obietnica Jeftego

Obietnica, jaką złożył Jehowie, wpłynęła nie tylko na jego życie, ale też na życie jego córki.

OPOWIEŚĆ 54

Najsilniejszy ze wszystkich ludzi

Jak Dalila poznała sekret siły Samsona?

OPOWIEŚĆ 55

Mały chłopiec służy Bogu

Bóg posługuje się małym Samuelem, żeby przekazać arcykapłanowi Helemu bolesną wiadomość.

OPOWIEŚĆ 56

Saul — pierwszy król Izraela

Możemy wyciągnąć cenną lekcję z przeżyć Saula, który najpierw został przez Boga wybrany, a później odrzucony.

OPOWIEŚĆ 57

Bóg wybiera Dawida

Co takiego w Dawidzie widzi Bóg, a prorok Samuel nie dostrzega?

OPOWIEŚĆ 58

Dawid i Goliat

Dawid pokonał Goliata nie dzięki procy, ale dzięki pewnej dużo potężniejszej broni.

OPOWIEŚĆ 59

Dlaczego Dawid musi uciekać

Początkowo Saul był zadowolony z Dawida, ale później rozwinął w sobie zazdrość i chciał go zabić. Dlaczego?

OPOWIEŚĆ 60

Dawid i Abigail

Abigail mówi, że jej mąż jest głupi, ale dzięki temu ratuje mu życie — przynajmniej na jakiś czas.

OPOWIEŚĆ 61

Dawid zaczyna panować

To, co Dawid zrobił, i to, czego nie zgodził się zrobić, pokazuje, że jest on odpowiednim kandydatem na króla w Izraelu.

OPOWIEŚĆ 62

Kłopoty w domu Dawida

Dawid popełnia jeden poważny błąd i przez to na siebie i swoją rodzinę ściąga kłopoty, które trwają wiele lat.

OPOWIEŚĆ 63

Mądry król Salomon

Czy naprawdę zamierzał on rozciąć dziecko na pół?

OPOWIEŚĆ 64

Salomon buduje świątynię

Salomon, choć był bardzo mądry, dał się namówić do robienia czegoś złego.

OPOWIEŚĆ 65

Królestwo izraelskie zostaje podzielone

Gdy tylko Jeroboam zaczął panować, doprowadził do tego, że jego poddani złamali prawo Boże.

OPOWIEŚĆ 66

Zła królowa Jezebel

Nie cofnie się przed niczym, żeby dostać to, czego chce.

OPOWIEŚĆ 67

Jak Jehoszafat zaufał Jehowie

Dlaczego wojsku idącemu do bitwy przewodzą nieuzbrojeni śpiewacy?

OPOWIEŚĆ 68

Dwaj chłopcy, którzy ożyli

Czy ktoś, kto umarł, może powrócić do życia? Już się tak zdarzyło!

OPOWIEŚĆ 69

Mała dziewczynka pomaga wielkiemu wodzowi

Miała odwagę, żeby się odezwać, i w rezultacie wydarzył się cud.

OPOWIEŚĆ 70

Jonasz i wielka ryba

Jonasz wyciągnął ważną lekcję dotyczącą posłuszeństwa wobec Jehowy.

OPOWIEŚĆ 71

Bóg obiecuje raj

Pierwszy raj był niewielki; ten będzie na całej ziemi.

OPOWIEŚĆ 72

Bóg pomaga królowi Ezechiaszowi

Jednej nocy anioł zabił 185 000 żołnierzy asyryjskich.

OPOWIEŚĆ 73

Ostatni dobry król w Izraelu

Jozjasz był jeszcze nastolatkiem, gdy wykazał się niezwykłą odwagą.

OPOWIEŚĆ 74

Odważny prorok

Jeremiasz uważał, że jest za młody, by zostać prorokiem. Jednak Bóg wiedział, że Jeremiasz poradzi sobie z tym zadaniem.

OPOWIEŚĆ 75

Czterej chłopcy w Babilonie

Powiodło się im, mimo że zostali oddzieleni od swoich rodzin.

OPOWIEŚĆ 76

Jerozolima zostaje zburzona

Dlaczego Bóg pozwala wrogom Izraelitów, Babilończykom, zniszczyć Jerozolimę?

OPOWIEŚĆ 77

Nie pokłonili się posągowi

Czy Bóg uratuje tych trzech wiernych młodzieńców przed śmiercią w ognistym piecu?

OPOWIEŚĆ 78

Napis na ścianie

Prorok Daniel wyjaśnia znaczenie czterech tajemniczych słów.

OPOWIEŚĆ 79

Daniel w lwiej jamie

Daniel został skazany na śmierć. Czy uda mu się jej uniknąć?

OPOWIEŚĆ 80

Lud Boży odchodzi z Babilonu

Gdy perski król Cyrus zdobył Babilon, spełnił jedno z proroctw biblijnych. Teraz spełnia kolejne.

OPOWIEŚĆ 81

Izraelici ufają, że Bóg im pomoże

Żeby być posłuszni Bogu, Izraelici przekraczają prawa ludzkie. Czy Bóg im pobłogosławi?

OPOWIEŚĆ 82

Mardocheusz i Estera

Królowa Waszti była piękna, ale mimo to król Aswerus w jej miejsce królową ustanawia Esterę. Dlaczego?

OPOWIEŚĆ 83

Mury Jerozolimy

W trakcie odbudowy murów robotnicy muszą cały czas trzymać miecze i włócznie w gotowości.

OPOWIEŚĆ 84

Anioł przychodzi do Marii

Przynosi wiadomość od Boga: Maria urodzi syna, który będzie królem już na zawsze.

OPOWIEŚĆ 85

Jezus rodzi się w stajni

Dlaczego przyszły król miałby się urodzić tam, gdzie karmi się zwierzęta?

OPOWIEŚĆ 86

Ludzie, których prowadziła gwiazda

Kto zaprowadził magów do Jezusa? Odpowiedź może cię zaskoczyć.

OPOWIEŚĆ 87

Dwunastoletni Jezus w świątyni

Zadziwia nawet starszych mężczyzn, którzy nauczają w światyni.

OPOWIEŚĆ 88

Jan chrzci Jezusa

Jan chrzcił grzeszników, ale Jezus nigdy nie zgrzeszył. Dlaczego więc Jan go ochrzcił?

OPOWIEŚĆ 89

Wypędzenie handlarzy

Jezus okazuje szczególny rodzaj miłości, który wywołuje w nim gniew.

OPOWIEŚĆ 90

Rozmowa z kobietą przy studni

Jak woda, którą Jezus proponuje, może sprawić, że Samarytanka już nigdy nie będzie odczuwała pragnienia?

OPOWIEŚĆ 91

Jezus naucza na górze

Poznaj ponadczasową mądrość zawartą w Kazaniu na Górze.

OPOWIEŚĆ 92

Jezus przywraca życie umarłym

Jezus wypowiedział dwa proste słowa i dzięki mocy od Boga wskrzesił córkę Jaira.

OPOWIEŚĆ 93

Jezus karmi tłumy

Czego ważnego dowiódł Jezus, gdy nakarmił tysiące ludzi?

OPOWIEŚĆ 94

Jezus kocha dzieci

Jezus pokazuje apostołom, że muszą się dużo nauczyć nie tylko o dzieciach, ale również od dzieci.

OPOWIEŚĆ 95

Jak Jezus nauczał

Jezus w trakcie nauczania bardzo często posługiwał się przypowieściami — jedną z nich jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.

OPOWIEŚĆ 96

Jezus uzdrawia chorych

Jakie rezultaty przyniosły cuda dokonywane przez Jezusa?

OPOWIEŚĆ 97

Jezus wjeżdża do Jerozolimy jako król

Wita go wielki tłum, ale nie wszyscy cieszą się z jego przybycia.

OPOWIEŚĆ 98

Na Górze Oliwnej

Jezus mówi czterem apostołom o wydarzeniach z naszych czasów.

OPOWIEŚĆ 99

W pokoju na piętrze

Dlaczego Jezus polecił swym uczniom przygotowywać taki szczególny posiłek każdego roku?

OPOWIEŚĆ 100

Jezus w ogrodzie

Dlaczego Judasz zdradził Jezusa pocałunkiem?

OPOWIEŚĆ 101

Śmierć Jezusa

Gdy Jezus umierał przybity do pala, wypowiedział obietnicę dotyczącą raju.

OPOWIEŚĆ 102

Jezus żyje!

Anioł odsuwa kamień, który zamyka wejście do grobowca Jezusa. Pilnujący go żołnierze są zadziwieni tym, co widzą w środku.

OPOWIEŚĆ 103

W zamkniętym pokoju

Dlaczego uczniowie nie rozpoznają zmartwychwstałego Jezusa?

OPOWIEŚĆ 104

Jezus wraca do nieba

Jezus przed wstąpieniem do nieba daje swoim uczniom ostatni nakaz.

OPOWIEŚĆ 105

Uczniowie otrzymują ducha świętego

Dlaczego w dniu Pięćdziesiątnicy Jezus wylał na swoich uczniów ducha świętego?

OPOWIEŚĆ 106

Anioł uwalnia apostołów z więzienia

Żydowscy przywódcy religijni chcą powstrzymać głoszenie i wtrącają apostołów do więzienia, ale Bóg ma inne plany.

OPOWIEŚĆ 107

Ukamienowanie Szczepana

Gdy ludzie kamienują Szczepana, on kieruje do Boga niezwykłą modlitwę.

OPOWIEŚĆ 108

W drodze do Damaszku

Oślepiające światło i głos z nieba zmieniają życie Saula.

OPOWIEŚĆ 109

Piotr u Korneliusza

Czy Bóg uważa ludzi jakiejś rasy lub z jakiegoś narodu za lepszych od innych?

OPOWIEŚĆ 110

Tymoteusz pomaga Pawłowi

Tymoteusz opuścił rodzinny dom i wyruszył z Pawłem w fascynującą podróż ewangelizacyjną.

OPOWIEŚĆ 111

Chłopiec, który zasnął

Eutychus zasnął podczas pierwszego, ale nie podczas drugiego przemówienia Pawła. Między tymi dwoma przemówieniami wydarzył się cud.

OPOWIEŚĆ 112

Rozbicie statku

Gdy wydawało się, że już wszystko stracone, Paweł otrzymał wiadomość od Boga, która dała mu nadzieję.

OPOWIEŚĆ 113

Paweł w Rzymie

Jak Paweł, będąc w więzieniu, może wykonywać swoje zadania jako apostoł?

OPOWIEŚĆ 114

Koniec zła

Bóg posyła Jezusa na czele wojska, by stoczył bitwę Armagedonu. Dlaczego?

OPOWIEŚĆ 115

Nowy raj na ziemi

Kiedyś ludzie żyli w raju na ziemi i znowu tak będzie.

OPOWIEŚĆ 116

Co robić, żeby żyć wiecznie

Czy wystarczy tylko wiedzieć, że istnieje Jehowa i Jezus? A jeśli nie, to co jeszcze trzeba robić?

Pytania do studium książki Mój zbiór opowieści biblijnych

Wersety i pytania do studium przygotowane, żeby pomóc dzieciom jak najwięcej się nauczyć z każdej opowieści biblijnej.