Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Wprowadzenie

Wprowadzenie

‛Bądźcie naśladowcami tych, którzy dzięki wierze i cierpliwości dziedziczą obietnice’ (HEBRAJCZYKÓW 6:12).

1, 2. Kim dla pewnego nadzorcy stali się wierni słudzy Boży opisani w Biblii i dlaczego warto byłoby mieć ich za przyjaciół?

„OPOWIADA o postaciach biblijnych, jakby to byli jego starzy przyjaciele” — tak wyraziła się pewna chrześcijanka o starszym wiekiem nadzorcy podróżującym, gdy wysłuchała jego wykładu. Miała rację. Brat ten od dziesiątków lat studiował Biblię i objaśniał ją innym. Tak dobrze znał wiernych sług Bożych opisanych w tej Księdze, że rzeczywiście byli dla niego jak serdeczni przyjaciele.

2 Czy postacie biblijne są tak realne również dla ciebie? Czy nie chciałbyś mieć ich za swoich przyjaciół? Wyobraź sobie, jak wspaniale by było, gdybyś mógł osobiście porozmawiać z Noem, Abrahamem, Rut, Eliaszem czy Esterą. Pomyśl, ile by wnieśli do twojego życia! Jak bardzo mogliby cię pokrzepić i jak wiele mógłbyś się od nich nauczyć! (Odczytaj Przysłów 13:20).

3. (a) Jaką korzyść możemy odnieść, analizując życie sług Bożych opisanych w Biblii? (b) Jakie pytania rozważymy?

3 Oczywiście będziemy zawierać nowe, cenne przyjaźnie, gdy „nastąpi zmartwychwstanie (...) prawych” (Dzieje 24:15). Ale już teraz zapoznając się z życiem bogobojnych kobiet i mężczyzn, o których mówi Biblia, możemy odnieść prawdziwą korzyść. Możemy — zgodnie z zachętą apostoła Pawła — stać się „naśladowcami tych, którzy dzięki wierze i cierpliwości dziedziczą obietnice” (Hebr. 6:12). Zanim przyjrzymy się bliżej tym postaciom, rozważymy kilka pytań, które nasuwają się w związku ze słowami Pawła: Czym w ogóle jest wiara i dlaczego powinniśmy ją przejawiać? I jak możemy naśladować sług Bożych z dawnych czasów?

Czym jest wiara i dlaczego powinniśmy ją przejawiać

4. Z czym wielu ludziom kojarzy się wiara i dlaczego są w błędzie?

4 Wiara to niezwykle ujmująca cecha, która dla bohaterów tej książki miała ogromną wartość. Dzisiaj wielu ludzi błędnie zakłada, że jest to przeświadczenie o czymś, na co nie ma dowodów. Jednak wiary nie należy mylić z łatwowiernością; łatwowierność jest niebezpieczna. Prawdziwa wiara nie jest też jedynie porywem serca; gwałtowne uczucia mogą zniknąć równie szybko, jak się pojawiły. Poza tym wiara nie ogranicza się do przekonania, że Bóg istnieje; takie przekonanie to za mało, bo przecież nawet „demony wierzą, a dygoczą” (Jak. 2:19).

5, 6. (a) Jakich „rzeczy” dotyczy nasza wiara? (b) Zilustruj przykładem, na jak silnych podstawach powinna być oparta nasza wiara.

5 Prawdziwa wiara jest czymś o wiele głębszym. Przypomnijmy sobie jej biblijną definicję (odczytaj Hebrajczyków 11:1). Po pierwsze, jak zaznaczył apostoł Paweł, wiara dotyczy „rzeczy realnych, choć nie widzianych”, czyli takich, które istnieją w dziedzinie duchowej, ale są poza zasięgiem naszego fizycznego wzroku. Nie widzimy na przykład Jehowy Boga, Jego Syna czy Królestwa, które panuje w niebie. Po drugie, wiara dotyczy „rzeczy spodziewanych”, innymi słowy: mających nastąpić w przyszłości. Na razie nie możemy zobaczyć nowego świata, który nastanie dopiero pod rządami Królestwa Bożego. Ale czy to znaczy, że nasza wiara jest bezpodstawna?

6 W żadnym razie! Paweł wyjaśnił, że prawdziwa wiara ma bardzo solidne podstawy. Definiując ją jako „nacechowane pewnością oczekiwanie”, użył wyrażenia, które można też przetłumaczyć na „tytuł własności”. Wyobraź sobie, że ktoś postanowił podarować ci mieszkanie. Wręcza ci akt własności i mówi: „Oto twój dom”. W ten sposób niejako utożsamia go z tym dokumentem, który ma moc prawną i stanowi niezbity dowód, że stałeś się właścicielem nowego mieszkania. Podobnie wiarę można wręcz utożsamić z silnymi, przekonującymi dowodami, na których jest oparta.

7. Co obejmuje prawdziwa wiara?

7 A zatem prawdziwa wiara obejmuje zaufanie i niezachwiane przekonanie oparte na naszych osobistych doświadczeniach oraz na tym, co wiemy o Jehowie. Nie mamy żadnych wątpliwości, że jest On kochającym Ojcem i że zrealizuje wszystkie swoje obietnice. Ale w grę wchodzi coś jeszcze. Wiara jest jak roślina. Aby była żywa, trzeba ją stale pielęgnować. Musi być wyrażana w czynach — inaczej umrze (Jak. 2:26).

8. Dlaczego wiara ma tak istotne znaczenie?

8 Dlaczego wiara jest tak ważna? Apostoł Paweł podał niezwykle istotny powód (odczytaj Hebrajczyków 11:6). Wyjaśnił, że bez wiary nie moglibyśmy przystępować do Boga ani liczyć na Jego uznanie. Jest ona niezbędna, jeśli chcemy spełnić najwznioślejszy cel istnienia każdej rozumnej istoty — nawiązać bliską więź z naszym niebiańskim Ojcem, Jehową, i oddawać Mu cześć.

9. Co świadczy o tym, że Jehowa wie, jak bardzo potrzebna jest nam wiara?

9 Jehowa dobrze wie, jak bardzo potrzebna jest nam wiara. Dlatego uczy nas, w jaki sposób ją rozwijać i okazywać. Zadbał o to, żebyśmy mieli się na kim wzorować. Na przykład prawdziwym błogosławieństwem dla zborów są przewodzący w nich bogobojni mężczyźni. Słowo Boże zachęca: „Naśladujcie ich wiarę” (Hebr. 13:7). Ale to nie wszystko. Paweł zwrócił naszą uwagę na „wielki obłok świadków” z dawnych czasów, kobiety i mężczyzn wyróżniających się niezwykle silną wiarą (Hebr. 12:1). Niektórych z nich wymieniono w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków. Jednak na kartach Biblii opisano także mnóstwo innych wspaniałych sług Bożych, w różnym wieku i pochodzących z najróżniejszych środowisk. Wszyscy oni stanowią wzór godny naśladowania — zwłaszcza dla nas, żyjących w świecie wyzutym z wiary.

Jak możemy naśladować wiarę innych

10. Co możesz robić, by studium Biblii pobudzało cię do naśladowania opisanych w niej wiernych sług Bożych?

10 Oczywiście żeby kogoś naśladować, trzeba go dobrze poznać. Podczas lektury tej książki na pewno zauważysz, że dołożono szczególnych starań, by przybliżyć ci postacie biblijne odznaczające się wiarą. Ty również możesz zdobyć się na wysiłek i pogłębić swoją wiedzę na ich temat. W trakcie osobistego studium Biblii szukaj o nich dodatkowych informacji, korzystając z dostępnych ci pomocy. Angażuj przy tym swoją wyobraźnię. Staraj się zobaczyć krajobrazy, usłyszeć dźwięki, poczuć zapachy. A co ważniejsze, próbuj postawić się w położeniu opisywanych ludzi, tak by zrozumieć uczucia kryjące się za ich słowami i czynami. Dzięki takiemu podejściu staną się oni dla ciebie bardziej realni, a w niektórych z nich być może odnajdziesz bratnie dusze.

11, 12. (a) Kiedy Abraham z Sarą staną ci się bliżsi? (b) Jaki pożytek możesz odnieść z przykładu Anny, Eliasza czy Samuela?

11 Gdy dobrze poznasz dawnych sług Jehowy, zapragniesz ich naśladować. Rozważmy kilka sytuacji. Może stoisz przed jakimś nowym teokratycznym zadaniem. Na przykład poproszono cię, żebyś przeniósł się na teren, gdzie pilnie potrzeba głosicieli Królestwa, albo żebyś zaczął stosować metodę głoszenia, w której nie masz wprawy lub czujesz się niekomfortowo. Rozmyślając z modlitwą o tym zadaniu, weź pod uwagę przeżycia Abrahama i Sary. Oboje byli gotowi porzucić wygodne życie w Ur i zostali za to szczodrze pobłogosławieni. Jeśli pójdziesz w ich ślady, z pewnością poczujesz się z nimi jeszcze bardziej związany.

12 A może ktoś w najbliższym otoczeniu źle cię traktuje i jesteś z tego powodu przygnębiony? Może nawet czasami nie masz ochoty iść na zebranie. Pomyśl wtedy o Annie i o tym, jak radziła sobie ze złośliwościami Peninny. Wzorując się na niej, podejmiesz właściwą decyzję, a ona sama stanie się droga twemu sercu jak prawdziwa przyjaciółka. Być może dręczy cię coś innego: poczucie, że do niczego się nie nadajesz. W takiej sytuacji podniesie cię na duchu przykład Eliasza. Gdy przypomnisz sobie, co przeżył i w jak niezwykły sposób Jehowa go pocieszył, zrozumiesz, że naprawdę wiele cię łączy z tym bogobojnym prorokiem. Czy chodzisz jeszcze do szkoły i musisz znosić naciski ze strony zepsutych kolegów? Poczytaj o Samuelu, który opierał się wpływowi zdeprawowanych synów Helego, a zyskasz w tym młodzieńcu nowego przyjaciela.

13. Czy wzorowanie się na postaciach biblijnych można uznać za bezmyślne kopiowanie cudzej wiary? Wyjaśnij to szerzej.

13 Czy wzorowanie się na postaciach biblijnych nie przypomina bezmyślnego kopiowania cudzej wiary? Ależ skąd! Pamiętaj: Słowo Jehowy zachęca nas do naśladowania wiary innych (1 Kor. 4:16; 11:1; 2 Tes. 3:7, 9). Co więcej, niektóre z osób opisanych w tej książce również brały z kogoś wzór. Na przykład w rozdziale 17 zacytowano słowa Marii, która wyraźnie nawiązywała do wypowiedzi Anny. Najwidoczniej uważała ją za osobę godną naśladowania. Czy to stawia Marię w gorszym świetle? Bynajmniej. Pokazuje tylko, że przykład Anny pomógł jej zbudować silną wiarę, dzięki której zyskała niezwykłe uznanie w oczach Jehowy.

14, 15. Co wyróżnia tę publikację i jak możemy z niej korzystać?

14 Książkę tę opracowano z myślą o tym, żeby pomóc ci utwierdzić się w wierze. Oparto ją na artykułach z serii „Naśladujmy ich wiarę”, publikowanych na łamach Strażnicy w latach 2008-2013. Została jednak wzbogacona o nowe materiały. Zamieszczone pytania pomogą ci przeanalizować i wprowadzić w czyn omawiane myśli. Specjalnie do tej książki przygotowano wiele nowych niezwykle sugestywnych ilustracji, a niektóre z wcześniejszych powiększono i nieco zmodyfikowano. Znajdziesz tutaj także przydatne mapki oraz wykres przedstawiający wydarzenia w porządku chronologicznym. Książka Naśladujmy ich wiarę jest przeznaczona do osobistego, rodzinnego i zborowego studium Biblii. Ale rodziny mogą też po prostu wspólnie czytać te historie. Niewątpliwie sprawi im to dużo przyjemności.

15 Oby lektura tej publikacji pomogła ci naśladować lojalnych sług Bożych z dawnych czasów! Dzięki temu umocnisz swoją wiarę, a nasz niebiański Ojciec, Jehowa, stanie ci się jeszcze bliższy.