Naśladujmy ich wiarę

Ta książka przybliży ci życie sług Bożych odznaczających się wiarą. Jak możesz się na nich wzorować?

Chronologia wydarzeń biblijnych

Chcesz wiedzieć, gdzie i kiedy żyły postacie opisane w tej książce? Zobacz zamieszczony tu diagram oraz mapki krain biblijnych.

List od Ciała Kierowniczego

Ciało Kierownicze gorąco zachęca wszystkich, by poświęcili czas na lekturę tej wyjątkowej książki — indywidualnie lub w gronie rodziny.

Wprowadzenie

Na kartach Biblii opisano mnóstwo ludzi, którzy lojalnie służyli Bogu. Czego możesz się od nich nauczyć?

ABEL

„Chociaż umarł, jeszcze mówi”

Mimo że Biblia nie podaje o Ablu zbyt wielu informacji, możemy z nich wyciągnąć ciekawe wnioski. Jakie?

NOE

„Chodził z prawdziwym Bogiem”

Jakim wyzwaniom musiał sprostać Noe i jego żona, wychowując dzieci? Dlaczego zbudowanie arki wymagało niezwykłej wiary?

ABRAHAM

„Ojciec wszystkich, którzy wierzą”

Jak Abraham okazał wiarę? Na co jesteś gotowy się zdobyć, żeby go naśladować?

RUT

„Gdzie ty pójdziesz — ja pójdę”

Dlaczego Rut opuściła rodzinne strony? Jakie przymioty zjednały jej uznanie w oczach Jehowy?

RUT

„Wspaniała niewiasta”

Jak Rut i Noemi pokazały, czym jest prawdziwa rodzina? Dlaczego małżeństwo Rut i Boaza było wyjątkowe?

ANNA

Otworzyła swe serce przed Bogiem

Dzięki wierze w Jehowę Anna poradziła sobie z sytuacją, która wydawała się bez wyjścia.

SAMUEL

„Dorastał przy Jehowie”

Dlaczego dzieciństwo Samuela było niezwykłe? Co pomogło mu rozwinąć niezachwianą wiarę?

SAMUEL

Wytrwał pomimo rozczarowań

Wszyscy przechodzimy trudności, które wystawiają naszą wiarę na próbę. Czego możemy się nauczyć z wytrwałości Samuela?

ABIGAIL

Kobieta, która działała roztropnie

Jaką lekcję stanowi dla nas nieudane małżeństwo Abigail?

ELIASZ

Gorliwie bronił religii prawdziwej

Jak możemy naśladować Eliasza, gdy rozmawiamy z ludźmi, którzy nie zgadzają się z naukami biblijnymi?

ELIASZ

Okazywał czujność i zaufanie

Jak modlitwy pomagały Eliaszowi czuwać i czekać na spełnienie się obietnicy Jehowy?

ELIASZ

Znalazł pociechę u swego Boga

Jakie wydarzenia doprowadziły do tego, że Eliasz popadł w głębokie przygnębienie, a nawet chciał umrzeć?

JONASZ

Uczył się na własnych błędach

Dlaczego Jonasz obawiał się podjąć zadania zleconego mu przez Jehowę? Jego historia wiele nam mówi o cierpliwości i miłosierdziu naszego Boga.

JONASZ

Pojął lekcję miłosierdzia

Jak relacja o Jonaszu pomaga nam uczciwie ocenić własną postawę?

ESTERA

Stanęła w obronie ludu Bożego

Czy chciałbyś okazywać ofiarną miłość tak jak Estera? Dlaczego wymaga to odwagi?

ESTERA

Mądra, odważna i niesamolubna

Jak Estera, stając w obronie ludu Bożego, pokazała, że jest kobietą o wielkim sercu?

MARIA

„Oto niewolnica Jehowy!”

Jak w rozmowie z aniołem Gabrielem Maria dowiodła silnej wiary? Co jeszcze świadczyło o tym, że miała ujmującą osobowość?

MARIA

„Wyciągała wnioski w swym sercu”

Jakie wydarzenia umocniły wiarę Marii w obietnice Jehowy?

JÓZEF

Dobry mąż i ojciec

Na jakie trzy sposoby Józef dbał o potrzeby swojej rodziny? Dlaczego zabrał Marię i Jezusa do Egiptu?

MARTA

„Ja uwierzyłam”

Dlaczego wiara pogrążonej w żałobie Marty jest dla nas tak wspaniałym przykładem?

PIOTR

Walczył z lękiem i wątpliwościami

Wątpliwości mogą działać jak potężna, destruktywna siła. Ale Piotr dał im odpór i wiernie podążał śladami Jezusa.

PIOTR

Lojalny w obliczu prób

Jak wiara i lojalność pomogły Piotrowi przyjąć skarcenie od Jezusa?

PIOTR

Wiele nauczył się o przebaczaniu

Czego Piotr nauczył się od Jezusa o przebaczaniu? Jak Jezus pokazał, że naprawdę przebaczył Piotrowi?

Zakończenie

Jak możesz umacniać swoją wiarę i dbać o to, żeby obietnice Boże były dla ciebie wciąż realne?