Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 MATERIAŁ DODATKOWY

Frakcje krwi i zabiegi medyczne

Frakcje krwi i zabiegi medyczne

Frakcje krwi. Frakcje uzyskuje się z czterech głównych składników krwi — krwinek czerwonych, białych, płytek krwi oraz osocza. Na przykład krwinki czerwone zawierają białko zwane hemoglobiną. Preparaty otrzymywane z hemoglobiny ludzkiej lub zwierzęcej stosuje się w leczeniu pacjentów, którzy cierpią na ostrą niedokrwistość bądź utracili dużo krwi.

Osocze — składające się w 90 procentach z wody — zawiera liczne hormony, substancje nieorganiczne, enzymy i składniki odżywcze, takie jak sole mineralne i cukier. Zawiera również czynniki krzepnięcia, przeciwciała, które zwalczają choroby, oraz białka — na przykład albuminy. Jeżeli u kogoś występuje ryzyko nabawienia się pewnych chorób, lekarze mogą mu przepisać zastrzyki gamma-globuliny wyodrębnionej z osocza cudzej krwi mającej już przeciwciała. Z kolei z krwinek białych uzyskuje się interferony i interleukiny, wykorzystywane podczas leczenia niektórych zakażeń wirusowych oraz nowotworów.

Czy chrześcijanie powinni zgadzać się na leczenie z użyciem frakcji krwi? Biblia nie podaje szczegółowych informacji na ten temat, toteż każdy musi sam powziąć decyzję pozwalającą mu zachować czyste sumienie przed Bogiem. Niektórzy odmawiają przyjęcia wszelkich frakcji, biorąc pod uwagę fakt, że Prawo Boże dane Izraelowi nakazywało krew zwierzęcia „wylać na ziemię” (Powtórzonego  Prawa 12:22-24). Inni, którzy oczywiście również nie zgadzają się na transfuzję krwi pełnej i jej podstawowych składników, mogą zaakceptować leczenie polegające na podaniu jakiejś frakcji. Mogą na przykład uznać, że na pewnym etapie frakcje wyodrębnione z czyjejś krwi nie symbolizują już życia tej osoby.

Podejmując decyzje w tej kwestii, rozważ następujące pytania: „Czy zdaję sobie sprawę, że jeśli odmawiam przyjęcia wszelkich frakcji krwi, to automatycznie nie zgadzam się też na podanie mi leków zawierających frakcje — używane w zwalczaniu niektórych chorób bądź poprawiające krzepnięcie krwi w razie krwawienia? Czy potrafiłbym wyjaśnić lekarzowi, dlaczego zgadzam się lub nie zgadzam na przyjęcie jednej lub więcej frakcji?”.

Zabiegi medyczne. Obejmują one na przykład hemodylucję i śródoperacyjne odzyskiwanie krwi. W procesie hemodylucji część krwi odprowadza się z organizmu pacjenta, zastępuje płynem uzupełniającym objętość, a później zwraca się pacjentowi. Druga z wymienionych technik to odzyskiwanie krwi traconej w czasie operacji. Krew z rany lub jamy ciała jest odsysana, płukana bądź filtrowana i ponownie wprowadzana do organizmu pacjenta. Ponieważ zabiegi te bywają wykonywane w różny sposób, chrześcijanin powinien ustalić, co dokładnie ma zamiar zrobić jego lekarz.

 Przed podjęciem decyzji dotyczącej powyższych technik zastanów się: „Jeśli jakaś ilość mojej krwi znajdzie się poza moim organizmem i może nawet dojdzie na pewien czas do zatrzymania jej przepływu, czy sumienie pozwoli mi dalej traktować tę krew jako część mego organizmu, tak iż nie będzie konieczne ‛wylanie jej na ziemię’? (Powtórzonego Prawa 12:23, 24). Czy moje wyszkolone na Biblii sumienie pozwala, by pobrano mi krew, zmodyfikowano ją (na przykład zmieszano z jakimś lekiem) i z powrotem wprowadzono do mojego organizmu? Czy zdaję sobie sprawę, że  odmowa wszelkich zabiegów z wykorzystaniem mojej krwi oznacza, iż nie zgadzam się między innymi na badanie krwi, hemodializę bądź użycie płucoserca?”.

Chrześcijanin musi sam zdecydować, co może się dziać z jego krwią podczas zabiegu operacyjnego. To samo dotyczy metod diagnostycznych i terapeutycznych, które wymagają pobrania małych ilości krwi, a niekiedy także jej zmodyfikowania i ponownego wstrzyknięcia.