Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 8

Bóg kocha ludzi dbających o czystość

Bóg kocha ludzi dbających o czystość

„Wobec strzegącego czystości okażesz się czysty” (PSALM 18:26).

1-3. (a) Dlaczego matka dba, żeby dziecko wyglądało czysto i porządnie? (b) Dlaczego Jehowa pragnie, by Jego czciciele byli czyści? (c) Z jakich pobudek chcemy dbać o czystość?

MAMA szykuje synka do wyjścia. Zadbała o to, żeby był wykąpany i miał na sobie czyste ubranie. Zdaje sobie sprawę, że czystość jest ważna dla zdrowia. Poza tym wie, że wygląd dziecka świadczy o jego rodzicach.

2 Nasz kochający niebiański Ojciec, Jehowa, również pragnie, żebyśmy byli czyści. W Biblii tak o Nim czytamy: „Wobec strzegącego czystości okażesz się czysty” (Psalm 18:26) *. Bóg wie, że czystość wychodzi nam na pożytek. Chciałby  też, byśmy jako Jego Świadkowie przynosili Mu chlubę, a nie wstyd. Schludnym wyglądem i przykładnym postępowaniem niewątpliwie przysparzamy chwały Jehowie oraz Jego świętemu imieniu (Ezechiela 36:22; 1 Piotra 2:12).

3 Świadomość, że Bóg kocha ludzi dbających o czystość, z pewnością zachęca nas do jej zachowywania. Ponieważ my też Go kochamy, swym stylem życia pragniemy przynosić Mu chwałę. Poza tym pragniemy ‛trwać w Jego miłości’. Zbadajmy więc dokładniej, dlaczego musimy dbać o czystość oraz w jakich dziedzinach życia i w jaki sposób mamy to czynić. Dzięki temu być może dostrzeżemy, w czym powinniśmy jeszcze zrobić postępy.

DLACZEGO MUSIMY DBAĆ O CZYSTOŚĆ?

4, 5. (a) Jaka jest podstawowa przyczyna, dla której musimy być czyści? (b) Jak czystość Jehowy uwidacznia się w dziele stwórczym?

4 Jehowa — Bóg, którego czcimy — uczy nas na swoim przykładzie. Biblia zachęca, byśmy Go naśladowali (Efezjan 5:1). A przecież On jest pod każdym względem czysty i święty. I właśnie to jest podstawową przyczyną, dla której my też musimy być czyści (Kapłańska 11:44, 45).

5 Czystość, podobnie jak wiele innych cech wyróżniających Jehowę, wyraźnie się uwidacznia w dziele stwórczym (Rzymian 1:20). Bóg tak zaprojektował Ziemię, żeby ludzie mogli mieć czysty dom. Uruchomił naturalne cykle oczyszczające powietrze i wodę. Rozmaite drobnoustroje niczym oczyszczalnie ścieków przerabiają odpady na nieszkodliwe produkty. Niektóre z tych mikroorganizmów są dziś nawet wykorzystywane do usuwania plam ropy naftowej czy innych zanieczyszczeń spowodowanych ludzkim egoizmem i zachłannością. ‛Ten, który utworzył ziemię’, bez wątpienia przywiązuje do czystości wielką wagę (Jeremiasza 10:12). A zatem my też powinniśmy traktować tę sprawę poważnie.

6, 7. Jak Prawo Mojżeszowe podkreślało, że czciciele Jehowy muszą być czyści?

 6 Czyści musimy być z jeszcze innego powodu: Jehowa, Najwyższy Władca, stawia swoim sługom takie wymaganie. Na przykład w Prawie, które dał Izraelitom, oddawanie Mu czci było nierozerwalnie związane z zachowywaniem czystości. W Dniu Przebłagania arcykapłan był zobowiązany wykąpać się, i to dwukrotnie (Kapłańska 16:4, 23, 24). Kapłani przed złożeniem ofiar Jehowie musieli obmywać ręce i nogi (Wyjścia 30:17-21; 2 Kronik 4:6). Prawo wyszczególniało około 70 przyczyn nieczystości cielesnej i ceremonialnej. Nieczysty Izraelita nie mógł uczestniczyć w wielbieniu Boga — groziła mu za to śmierć (Kapłańska 15:31). Gdyby wbrew Prawu nie chciał się oczyścić, co obejmowało kąpiel i wypranie ubrania, miał być ‛zgładzony spośród zboru’ (Liczb 19:17-20).

7 Chociaż Prawo Mojżeszowe nas nie obowiązuje, daje nam wyobrażenie o tym, jak Bóg zapatruje się na pewne sprawy. On przecież się nie zmienił (Malachiasza 3:6). Skoro wtedy wyraźnie wymagał od swych czcicieli czystości, to nie zaakceptuje też naszej ‛formy oddawania Mu czci’, jeśli nie jest ona „czysta i nieskalana” (Jakuba 1:27). A zatem musimy dokładnie wiedzieć, czego Jehowa pod tym względem oczekuje.

W JAKICH DZIEDZINACH MAMY BYĆ CZYŚCI

8. Jakich rodzajów czystości wymaga od nas Jehowa?

8 Biblia wskazuje, że nie wystarczy dbać o czystość fizyczną. Trzeba być czystym w każdej dziedzinie życia. Jehowa wymaga od nas czterech podstawowych rodzajów czystości — duchowej, moralnej, umysłowej i fizycznej. Zobaczmy, na czym każda z nich polega.

9, 10. Na czym polega czystość duchowa i czego w związku z tym wystrzegają się prawdziwi chrześcijanie?

9 Czystość duchowa. Mówiąc najprościej, czystość taka  wyklucza łączenie religii prawdziwej z fałszywą. Izraelici wyruszający z Babilonu do Jerozolimy mieli usłuchać natchnionego wezwania: „Wyjdźcie stamtąd, nie dotykajcie niczego nieczystego; (...) bądźcie czyści” (Izajasza 52:11). Wracali do swojego kraju przede wszystkim po to, by przywrócić tam czyste wielbienie Jehowy. Nie mogli pozwolić, by zostało ono skalane jakimiś babilońskimi naukami, praktykami i zwyczajami, które by uwłaczały Bogu.

10 Równie czujni powinni być dzisiaj prawdziwi chrześcijanie. Oni także nie mogą dać się skalać przez religię fałszywą (1 Koryntian 10:21). Muszą być naprawdę ostrożni, bo jej wpływy są wszechobecne. W wielu krajach istnieją liczne obrzędy i tradycje, które mają związek z błędnymi dogmatami religijnymi, na przykład z nauką o nieśmiertelności duszy (Kaznodziei 9:5, 6, 10). Jako prawdziwi chrześcijanie, stronimy od zwyczajów zawierających elementy takich fałszywych nauk *. W tego rodzaju sprawach nie idziemy na kompromis — nawet pod presją (Dzieje 5:29).

11. Na czym polega czystość moralna i dlaczego jest ogromnie ważna?

11 Czystość moralna. Czystość taka wymaga wystrzegania się wszelkiej niemoralności płciowej i ma naprawdę ogromne znaczenie (Efezjan 5:5). Jak dowiemy się z następnego rozdziału tej książki, kto chce ‛trwać w miłości Bożej’, musi ‛uciekać od rozpusty’. Zatwardziali rozpustnicy „nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Koryntian 6:9, 10, 18). Bóg uznaje ich za „obrzydliwych w swej plugawości”. Jeżeli nie staną się czyści moralnie, ‛ich działem będzie druga śmierć’ (Objawienie 21:8).

12, 13. Jaki związek zachodzi między myślami a czynami i jak możemy dbać o czystość umysłu?

12 Czystość umysłu. Myśli prowadzą do czynów. Jeśli pozwolimy, by nasz umysł i nasze serce stały się siedliskiem  nieczystych myśli, zapewne prędzej czy później dopuścimy się takich samych postępków (Mateusza 5:28; 15:18-20). Jeśli natomiast napełniamy umysł czystymi myślami, będą nas one pobudzać do czystego postępowania (Filipian 4:8). Czego wymaga to od nas w praktyce? Musimy na przykład unikać wszelkich rozrywek, które mogłyby skazić nasz sposób myślenia *. Napełniajmy też umysł tym, co czyste, regularnie studiując Słowo Boże (Psalm 19:8, 9).

13 Aby ‛trwać w miłości Bożej’, koniecznie trzeba dbać o czystość duchową, moralną i umysłową. Tym rodzajom czystości więcej uwagi poświęcono w innych miejscach niniejszego podręcznika. Tutaj przyjrzymy się dokładniej czwartemu jej rodzajowi — czystości fizycznej.

JAK DBAĆ O CZYSTOŚĆ FIZYCZNĄ?

14. Dlaczego czystości fizycznej nie można uznać za sprawę wyłącznie osobistą?

14 Czystość fizyczna obejmuje dbanie o czystość ciała i otoczenia. Czy jest to sprawa osobista, w którą nikt nie powinien się wtrącać? W wypadku czcicieli Jehowy na pewno nie. Jak już wspomnieliśmy, Jehowa przywiązuje dużą wagę do naszej czystości fizycznej — nie tylko dlatego, że wychodzi nam to na dobre, ale też dlatego, że przynosimy Mu tym chlubę. Wróćmy do przykładu podanego na początku rozdziału. Czy gdy widzimy dziecko, które zawsze jest brudne i rozczochrane, nie zastanawiamy się, kim są jego rodzice? Z pewnością nie chcielibyśmy, by cokolwiek w naszym wyglądzie lub stylu życia przynosiło ujmę naszemu niebiańskiemu Ojcu albo odwracało uwagę od orędzia, które głosimy. W Słowie Bożym czytamy: „W niczym nie dajemy żadnego powodu do zgorszenia, żeby w naszym usługiwaniu nie doszukano się uchybień,  ale we wszystkim polecamy siebie jako sług Bożych” (2 Koryntian 6:3, 4). Jak zatem dbać o czystość fizyczną?

15, 16. Co należy do dobrych nawyków higienicznych i jaki powinien być nasz ubiór?

15 Czystość ciała i schludny wygląd. Chociaż mieszkamy w krajach o różnej kulturze i różnych warunkach bytowych, zwykle mamy dostęp do wystarczającej ilości mydła i wody, by się regularnie kąpać oraz dbać o czystość dzieci i swoją własną. Do dobrych nawyków higienicznych należy mycie rąk mydłem przed jedzeniem i przyrządzaniem posiłków, po skorzystaniu z toalety oraz po umyciu albo przewinięciu niemowlęcia. Zapobiega to chorobom i w gruncie rzeczy może ocalić życie. Może na przykład zapobiec przeniesieniu się groźnych wirusów i bakterii i pomóc uniknąć chorób biegunkowych. W krajach, gdzie  rzadko które domy są skanalizowane, nieczystości na ogół można zakopywać, tak jak to robiono w starożytnym Izraelu (Powtórzonego Prawa 23:12, 13).

16 Chcąc wyglądać czysto i porządnie, powinniśmy również regularnie prać swoje ubrania. Nie muszą one być drogie czy najmodniejsze, ale mają być schludne i przyzwoite (1 Tymoteusza 2:9, 10). Bez względu na to, gdzie się znajdujemy, pragniemy swym wyglądem „zdobić naukę naszego Wybawcy, Boga” (Tytusa 2:10).

17. Dlaczego nasz dom, posesja i samochód powinny wyglądać czysto i porządnie?

17 Dom, posesja i samochód. Nasz dom może nie być wymyślny ani luksusowy, ale stosownie do naszych warunków musi być czysty i porządny. Również samochód, którym jeździmy na zebrania i do służby polowej, powinien być w rozsądnej mierze umyty i wysprzątany w środku i z zewnątrz. Pamiętajmy: stan tego, co posiadamy, daje świadectwo o naszym Bogu. Przecież uczymy innych, że Jehowa jest Bogiem czystym, że ‛doprowadzi do ruiny tych, którzy rujnują ziemię’ oraz że niebawem pod panowaniem Jego Królestwa nasza planeta zostanie przekształcona w raj (Objawienie 11:18; Łukasza 23:43). Na pewno pragniemy, by wygląd naszego domu i każdej innej własności pokazywał, że już teraz pielęgnujemy dobre zwyczaje, pasujące do nowego świata.

Czystość fizyczna wymaga między innymi dbania o czystość ciała i tego, co do nas należy

18. Jak możemy pokazać, że szanujemy Salę Królestwa?

18 Miejsca naszych zebrań i zgromadzeń. Pobudzani miłością do Jehowy, szanujemy Salę Królestwa, będącą lokalnym ośrodkiem wielbienia Boga. Chcemy, żeby robiła miłe wrażenie na nowych. Aby jednak zawsze była przyjemnym miejscem, konieczne są regularne porządki i konserwacja. Z pewnością dowodzimy szacunku dla Sali Królestwa, gdy ze swej strony pilnie przykładamy się do utrzymywania jej w należytym stanie. To wielki przywilej,  że możemy ofiarowywać swój czas na jej sprzątanie oraz „usuwanie uszkodzeń i naprawę” (2 Kronik 34:10). Te same zasady odnoszą się do Sali Zgromadzeń i innych obiektów, w których się spotykamy.

STROŃMY OD NIECZYSTYCH ZWYCZAJÓW

19. Czego jeszcze musimy się wystrzegać, chcąc dbać o czystość fizyczną, i jak Biblia nam w tym pomaga?

19 Czystość fizyczna wymaga również wystrzegania się nieczystych nałogów i praktyk. Można do nich zaliczyć nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu czy też zażywanie w celach niemedycznych jakichkolwiek substancji uzależniających lub odurzających. Biblia nie wymienia z nazwy wszystkich rozpowszechnionych dziś nieczystych, odrażających zwyczajów. Zawiera jednak zasady, dzięki którym możemy ustalić, co o tych rzeczach sądzi Jehowa. A jeśli znamy Jego punkt widzenia, z miłości do Niego pragniemy tak postępować, by cieszyć się Jego uznaniem. Rozważmy pięć takich zasad.

20, 21. Jakiego rodzaju praktyk Jehowa każe nam się wystrzegać i z jakiej ważnej przyczyny warto się na to zdobyć?

20 „Skoro więc mamy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się z wszelkiego skalania ciała i ducha, doskonaląc świętość w bojaźni Bożej” (2 Koryntian 7:1). Jehowa nie życzy sobie, byśmy praktykowali coś, co mogłoby kalać nasze ciało i rujnować naszego ducha, czyli nastawienie umysłu. Dlatego wystrzegamy się wszelkich uzależnień znanych ze szkodliwości dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

21 Ale powyższy fragment Biblii nie tylko wzywa do ‛oczyszczenia się ze skalania’. Wskazuje też na ważny powód, dla którego warto się na to zdobyć. Zauważmy, że zaczyna się od słów: „Skoro więc mamy te obietnice”. O jakie obietnice chodzi? We wcześniejszych wersetach Jehowa zapewnia: „Ja was przyjmę. I ja będę dla was ojcem” (2 Koryntian 6:17, 18). Pomyślmy: Jehowa przyrzeka, że będzie  nas chronił i kochał jak synów i córki. Obietnice te jednak spełni tylko wtedy, gdy będziemy się wystrzegać skalania „ciała i ducha”. Byłoby to naprawdę niemądre, gdybyśmy przez jakiś wstrętny nałóg czy inne nieczyste praktyki utracili bezcenną więź z Jehową!

22-25. Jakie zasady biblijne mogą nam pomóc wystrzegać się nieczystych nałogów i praktyk?

22 „Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem” (Mateusza 22:37). Przykazanie to Jezus uznał za najważniejsze (Mateusza 22:38). Bez wątpienia Jehowa godzien jest takiej miłości. Ale jeśli chcemy miłować Go całym sercem, całą duszą i całym umysłem, to musimy stronić od wszelkich zwyczajów, które mogłyby przytępić wszczepioną nam przez Niego umiejętność myślenia albo wręcz skrócić nam życie.

23 „[Jehowa] daje wszystkim życie i dech, i wszystko” (Dzieje 17:24, 25). Życie otrzymaliśmy od Boga. Ponieważ miłujemy Dawcę, pragniemy też szanować Jego dar. Jesteśmy świadomi, że niszczenie sobie zdrowia jakimiś nałogami czy praktykami świadczyłoby o rażącym braku szacunku dla daru życia (Psalm 36:9).

24 „Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie” (Mateusza 22:39). Nieczyste zwyczaje często szkodzą nie tylko temu, kto im ulega, ale też jego otoczeniu. Na przykład wdychanie dymu tytoniowego może rujnować zdrowie także osób niepalących. Jeśli ktoś krzywdzi innych wokół siebie, to łamie powyższe przykazanie dotyczące miłości bliźniego. Jednocześnie zadaje kłam wszystkim swoim zapewnieniom o miłości do Boga (1 Jana 4:20, 21).

25 „W dalszym ciągu im przypominaj, żeby rządom i władzom byli podporządkowani i posłuszni” (Tytusa 3:1). W wielu krajach posiadanie lub zażywanie narkotyków jest nielegalne. Jako prawdziwi chrześcijanie, nie pozwalamy sobie na łamanie prawa (Rzymian 13:1).

26. (a) Co musimy robić, żeby ‛trwać w miłości Bożej’? (b) Dlaczego osoby dbające o czystość w oczach Boga kroczą najlepszą drogą życiową?

 26 Aby ‛trwać w miłości Bożej’, musimy być czyści — nie w jakiejś jednej dziedzinie czy dwóch, lecz we wszystkim. Zerwanie z nieczystymi nałogami i praktykami, a następnie trzymanie się od nich z dala na ogół nie przychodzi łatwo, ale jest możliwe *. To naprawdę najlepsza droga życiowa, bo Jehowa zawsze uczy nas tego, co służy naszemu dobru (Izajasza 48:17). Co najważniejsze, dbając o czystość, możemy przynosić chlubę naszemu kochanemu Bogu i w rezultacie ‛trwać w Jego miłości’.

^ ak. 2 Hebrajskie odpowiedniki słów „czystość” i „czysty” odnoszą się nie tylko do czystości fizycznej, lecz także moralnej i duchowej.

^ ak. 12 Kwestię właściwego doboru rozrywki omówiono w rozdziale 6 tej książki.

^ ak. 67 Imię zostało zmienione.