„Trwajcie w miłości Bożej”

Publikacja ta pomoże ci stosować w życiu zasady biblijne, dzięki czemu będziesz mógł ‛pozostać w miłości’ Boga.

List od Ciała Kierowniczego

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy zachęca osoby kochające Boga, by tak jak Jezus ‛pozostawały w miłości Ojca’.

ROZDZIAŁ 1

Na czym polega miłość do Boga?

Biblia w prosty sposób wyjaśnia, jak możemy pokazywać, że kochamy Boga.

ROZDZIAŁ 2

Jak robić właściwy użytek z sumienia?

Czy można mieć czyste sumienie bez oglądania się na zasady Boże?

ROZDZIAŁ 3

Kochaj tych, których kocha Bóg

Jehowa niezwykle starannie dobiera sobie przyjaciół. Powinniśmy Go naśladować.

ROZDZIAŁ 4

Jaki powinniśmy mieć stosunek do władzy?

W Biblii wskazano na trzy dziedziny, w których Jehowa oczekuje, że będziemy szanować władzę.

ROZDZIAŁ 5

Jak trzymać się z dala od świata

W Biblii omówiono pięć dziedzin, w których musimy się wyróżniać.

ROZDZIAŁ 6

Jak mądrze dobierać sobie rozrywkę

W dokonaniu właściwego wyboru pomoże ci rozważenie trzech pytań.

ROZDZIAŁ 7

Czy cenisz życie tak jak Bóg?

Czy wystarczy nie zabijać?

ROZDZIAŁ 8

Bóg kocha ludzi dbających o czystość

Stosowanie się do zasad biblijnych pomoże ci unikać wszystkiego, co mogłoby sprawić, że w oczach Jehowy stałbyś się nieczysty.

ROZDZIAŁ 9

„Uciekajcie od rozpusty”

Co roku tysiące chrześcijan wpada w sidła niemoralności. Jak możesz tego uniknąć?

ROZDZIAŁ 10

Małżeństwo — dar od kochającego Boga

Jak możesz się przygotować do małżeństwa? Gdy już masz współmałżonka, co możesz robić, by wasze małżeństwo było trwałe?

ROZDZIAŁ 11

„Małżeństwo niech będzie w poszanowaniu”

Sześć pytań, które pomogą umocnić wasz związek.

ROZDZIAŁ 12

Używaj języka „ku zbudowaniu”

Słowa mają na drugich silny wpływ: budujący albo rujnujący. Naucz się korzystać z daru mowy zgodnie z wolą Jehowy.

ROZDZIAŁ 13

Święta i zwyczaje, które nie podobają się Bogu

Niektóre zwyczaje świąteczne, które z pozoru wychwalają Boga, wcale nie cieszą się Jego uznaniem.

ROZDZIAŁ 14

We wszystkim postępujmy uczciwie

Żeby być uczciwym wobec drugich, najpierw trzeba coś zrobić.

ROZDZIAŁ 15

Czy ‛widzisz dobro za swój trud’?

Żeby dobrze wybrać pracę, starannie rozważ pięć pytań.

ROZDZIAŁ 16

Dawaj odpór Diabłu i jego machinacjom

Chociaż nie należy lekceważyć mocy Szatana, nie musimy żyć w lęku. Dlaczego?

ROZDZIAŁ 17

‛Budujmy się na swej najświętszej wierze’

W budowaniu silnej wiary, potrzebnej do tego, by ‛trwać w miłości Bożej’, pomogą ci trzy rzeczy.

MATERIAŁ DODATKOWY

Jak traktować osoby wykluczone

Czy wystrzeganie się wszelkich kontaktów z takimi osobami jest naprawdę konieczne?

MATERIAŁ DODATKOWY

Kiedy i dlaczego chrześcijanka nakrywa głowę?

W znalezieniu odpowiedzi pomogą ci trzy wspomniane w Biblii czynniki.

MATERIAŁ DODATKOWY

Oddawanie honorów fladze, udział w wyborach i służba cywilna

Jakie wskazówki biblijne należy wziąć pod uwagę, żeby zachować czyste sumienie?

MATERIAŁ DODATKOWY

Frakcje krwi i zabiegi medyczne

Przemyślenie kilku spraw pomoże ci przygotować się na trudne sytuacje.

MATERIAŁ DODATKOWY

Możesz zwyciężyć w walce z masturbacją

Co pomoże ci zerwać z tym nieczystym nawykiem?

MATERIAŁ DODATKOWY

Biblijny pogląd na rozwód i separację

Kiedy w świetle zasad biblijnych osoba rozwiedziona ma prawo do ponownego zawarcia związku małżeńskiego?

MATERIAŁ DODATKOWY

Rozwiązywanie sporów co do spraw finansowych

Czy chrześcijanin może wnieść do sądu sprawę przeciwko współwyznawcy?