Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Po lewej: pomoc ze Szwajcarii dla braci w Niemczech, rok 1946; po prawej: odbudowa Sali Królestwa po tsunami, Japonia, rok 2011

 CZĘŚĆ 6

Wspieranie działalności Królestwa — budowy i akcje pomocy

Wspieranie działalności Królestwa — budowy i akcje pomocy

 WCHODZISZ do Sali Królestwa i ledwo ją poznajesz. Zawsze była dla ciebie powodem do dumy. Masz miłe wspomnienia sprzed kilku lat, kiedy ją budowaliście. Ale teraz czujesz jeszcze większą dumę — w waszej Sali urządzono tymczasowe centrum pomocy. W związku z niedawnymi wichurami i powodziami, które dotknęły waszą okolicę i spowodowały znaczne zniszczenia, Komitet Oddziału zadbał o to, żeby szybko dostarczono tu żywność, odzież, czystą wodę i inne artykuły pierwszej potrzeby. Wszystkie ofiarowane rzeczy są już posegregowane i poukładane. Poszkodowani bracia i siostry ustawiają się w kolejce po niezbędne produkty. Wielu płacze ze wzruszenia.

Jezus zapowiedział, że cechą wyróżniającą jego naśladowców będzie wzajemna miłość (Jana 13:34, 35). W tej części książki przyjrzymy się, jak Świadkowie Jehowy okazują chrześcijańską miłość, realizując przedsięwzięcia budowlane i prowadząc akcje pomocy. Takie przejawy miłości stanowią niezbity dowód, że naszym Królem jest Jezus.

W TEJ CZĘŚCI

ROZDZIAŁ 18

Finansowanie działalności Królestwa

Skąd się biorą potrzebne fundusze? Na co są przeznaczane?

ROZDZIAŁ 19

Budowanie, które przysparza chwały Jehowie

Miejsca wielbienia Boga przysparzają Mu chwały, ale nie są czymś, co On ceni najbardziej.

ROZDZIAŁ 20

Akcje pomocy służbą dla Boga

Skąd wiemy, że niesienie pomocy poszkodowanym braciom wchodzi w zakres służby dla Jehowy?