Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Po lewej: kolporterka w służbie, Korea, rok 1931; po prawej: głoszenie w języku migowym, Korea Południowa

 CZĘŚĆ 2

Rozgłaszanie dobrej nowiny o Królestwie — docieranie do mieszkańców całej ziemi

Rozgłaszanie dobrej nowiny o Królestwie — docieranie do mieszkańców całej ziemi

 JEST wczesny ranek. Masz dziś wolne i zaplanowałeś służbę kaznodziejską. Ale zaczynasz się wahać. Czujesz się trochę zmęczony i tak byś jeszcze pospał! Postanawiasz się jednak pomodlić i ostatecznie wychodzisz z domu. W służbie współpracujesz z gorliwą starszą siostrą, a jej wytrwałość i życzliwość ujmują cię za serce. Kiedy chodzicie od drzwi do drzwi i dzielicie się z ludźmi prawdą biblijną, uświadamiasz sobie, że na całym świecie bracia i siostry głoszą tę samą dobrą nowinę, posługują się tymi samymi publikacjami i trzymają się tych samych wskazówek. Wracasz naładowany energią. Myślisz sobie: „Jak to dobrze, że nie zostałem w domu!”.

Rozgłaszanie dobrej nowiny to obecnie najważniejsze przedsięwzięcie, jakie realizuje Królestwo Boże. Jezus zapowiedział, że w dniach ostatnich zadanie to będzie wykonywane na zdumiewającą skalę (Mat. 24:14). Jak spełnia się to proroctwo? Na całym świecie prowadzona jest działalność, dzięki której miliony osób zaczyna rozumieć, że Królestwo Boże to realny rząd. Skoncentrujemy się teraz na ludziach, którzy uczestniczą w tej działalności, oraz na używanych przez nich metodach i narzędziach.

W TEJ CZĘŚCI

ROZDZIAŁ 6

Głosiciele — ludzie, którzy ochoczo popierają Królestwo

Dlaczego Jezus był pewny, że w dniach ostatnich będzie miał armię gorliwych głosicieli? Jak możesz pokazać, że w swoim życiu dajesz pierwszeństwo sprawom Królestwa?

ROZDZIAŁ 7

Metody głoszenia — docieranie do ludzi najróżniejszymi drogami

Przeczytaj o tym, z jakich nowatorskich technik korzystał i korzysta lud Boży, aby przed nadejściem końca udostępnić dobrą nowinę jak najszerszemu gronu odbiorców.

ROZDZIAŁ 8

Narzędzia używane do głoszenia — działalność wydawnicza

Jak nasze prace tłumaczeniowe dowodzą, że cieszymy się poparciem Jezusa? Jakie fakty dotyczące naszych publikacji przekonują cię, że Królestwo to realny rząd?

ROZDZIAŁ 9

Rezultaty głoszenia dobrej nowiny — „pola (...) są białe ku zżęciu”

Jezus przekazał uczniom dwie ważne informacje dotyczące wielkiego żniwa duchowego. Jak te informacje wpływają na nas?