Królestwo Boże panuje!

Miliony ludzi prowadzi szczęśliwe życie pod panowaniem doskonałego rządu Bożego. Czy chciałbyś się wśród nich znaleźć?

List od Ciała Kierowniczego

Jakie oświadczenie wygłosił Charles Russell 2 października 1914 roku?

ROZDZIAŁ 1

„Niech przyjdzie twoje królestwo”

Jezus o niczym innym nie mówił tak często jak o Królestwie Bożym. Jak i kiedy ono przyjdzie?

ROZDZIAŁ 2

Narodziny Królestwa w niebie

Kto pomógł przygotować naśladowców Chrystusa na ziemi na narodziny Królestwa? Co świadczy, że jest ono realnym rządem?

ROZDZIAŁ 3

Jehowa odsłania swoje zamierzenie

Czy Królestwo pierwotnie wchodziło w zakres zamierzenia Bożego? Jak temat Królestwa stał się jaśniejszy dzięki Jezusowi?

ROZDZIAŁ 4

Jehowa okrywa chwałą swoje imię

Co Królestwo osiągnęło w związku z imieniem Jehowy? Jak ty osobiście możesz uświęcać to imię?

ROZDZIAŁ 5

Król pomaga zrozumieć prawdy o Królestwie

Poznaj ważne prawdy dotyczące Królestwa, tożsamości władców i poddanych oraz potrzeby lojalności.

ROZDZIAŁ 6

Głosiciele — ludzie, którzy ochoczo popierają Królestwo

Dlaczego Jezus był pewny, że w dniach ostatnich będzie miał armię gorliwych głosicieli? Jak możesz pokazać, że w swoim życiu dajesz pierwszeństwo sprawom Królestwa?

ROZDZIAŁ 7

Metody głoszenia — docieranie do ludzi najróżniejszymi drogami

Przeczytaj o tym, z jakich nowatorskich technik korzystał i korzysta lud Boży, aby przed nadejściem końca udostępnić dobrą nowinę jak najszerszemu gronu odbiorców.

ROZDZIAŁ 8

Narzędzia używane do głoszenia — działalność wydawnicza

Jak nasze prace tłumaczeniowe dowodzą, że cieszymy się poparciem Jezusa? Jakie fakty dotyczące naszych publikacji przekonują cię, że Królestwo to realny rząd?

ROZDZIAŁ 9

Rezultaty głoszenia dobrej nowiny — „pola (...) są białe ku zżęciu”

Jezus przekazał uczniom dwie ważne informacje dotyczące wielkiego żniwa duchowego. Jak te informacje wpływają na nas?

ROZDZIAŁ 10

Król oczyszcza swoich poddanych pod względem duchowym

Co wspólnego ma ze sobą Boże Narodzenie i krzyż?

ROZDZIAŁ 11

Oczyszczanie pod względem moralnym — odzwierciedlanie świętości Boga

Wartownie i bramy w świątyni z wizji Ezechiela mają dla sług Bożych szczególne znaczenie od roku 1914.

ROZDZIAŁ 12

Zorganizowani do spełniania woli „Boga pokoju”

Biblia przeciwstawia nieporządkowi pokój, a nie porządek. Dlaczego? I jak ten fakt wpływa na dzisiejszych chrześcijan?

ROZDZIAŁ 13

Głosiciele Królestwa bronią swoich praw przed sądem

Nowożytni sędziowie wyższych instancji postępują niekiedy jak Gamaliel, nauczyciel Prawa w czasach starożytnych.

ROZDZIAŁ 14

Lojalni wobec jednego rządu — rządu Bożego

Jak „ziemia” pochłania „rzekę” prześladowań spadających na Świadków Jehowy z powodu ich neutralnego stanowiska?

ROZDZIAŁ 15

Walka o prawo do swobodnego wielbienia Boga

Lud Boży walczy o prawo do przestrzegania prawa — prawa ustanowionego przez Królestwo Boże.

ROZDZIAŁ 16

Zebrania, na których wielbimy Boga

Kiedy odnosimy z zebrań największy pożytek?

ROZDZIAŁ 17

Szkolenie poddanych Królestwa

Jak szkolenia teokratyczne przygotowują poddanych Królestwa do wykonywania przydzielonych im zadań?

ROZDZIAŁ 18

Finansowanie działalności Królestwa

Skąd się biorą potrzebne fundusze? Na co są przeznaczane?

ROZDZIAŁ 19

Budowanie, które przysparza chwały Jehowie

Miejsca wielbienia Boga przysparzają Mu chwały, ale nie są czymś, co On ceni najbardziej.

ROZDZIAŁ 20

Akcje pomocy służbą dla Boga

Skąd wiemy, że niesienie pomocy poszkodowanym braciom wchodzi w zakres służby dla Jehowy?

ROZDZIAŁ 21

Królestwo Boże usuwa swoich wrogów

Jak możesz się przygotować na przyjście Armagedonu?

ROZDZIAŁ 22

Królestwo spełnia wolę Bożą na ziemi

Skąd możesz mieć pewność, że Jehowa dotrzyma swoich obietnic?