Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 13

Jak religie fałszywe zniekształcają obraz Boga?

Jak religie fałszywe zniekształcają obraz Boga?

Bóg jest miłością. Jednak religie, które twierdzą, że Go reprezentują, są odpowiedzialne za wiele złych rzeczy. Dlaczego tak jest? Krótko mówiąc, te religie są fałszywe. Zniekształcają obraz Boga. W jaki sposób? Co myśli o tym sam Bóg? I co zamierza z tym zrobić?

1. Jak religie fałszywe zniekształcają obraz Boga swoimi naukami?

Przywódcy religijni „zamienili (...) prawdę Bożą na kłamstwo” (Rzymian 1:25). Na przykład większość z nich nie uczy wiernych, jak Bóg ma na imię, chociaż Biblia mówi, że musimy używać Jego imienia (Rzymian 10:13, 14). Kiedy zdarzy się jakieś nieszczęście, niektórzy duchowni twierdzą, że Bóg tak chciał. Ale to kłamstwo. On nigdy nie jest sprawcą zła (przeczytajcie Jakuba 1:13). Niestety, przez takie kłamstwa wielu ludzi oddala się od Boga.

2. Jak religie fałszywe zniekształcają obraz Boga swoim postępowaniem?

Przywódcy religijni nie traktują ludzi tak, jak chce tego Jehowa. W Biblii powiedziano, że ich „grzechy narosły aż do nieba” (Objawienie 18:5). Od stuleci mieszają się do polityki, popierają wojny i są odpowiedzialni za śmierć milionów ludzi. Niektórzy duchowni żyją w luksusie i oczekują, że będą za to płacić ich wierni. Takim postępowaniem dowodzą, że w ogóle nie znają Boga, i dlatego nie mają prawa Go reprezentować (przeczytajcie 1 Jana 4:8).

3. Co Bóg sądzi o religiach fałszywych?

Jeśli złe postępowanie przywódców religijnych oburza ciebie, to co twoim zdaniem myśli o nim Jehowa? On kocha ludzi, ale duchowni, którzy uczą o Nim kłamstw i źle traktują wiernych, budzą w Nim gniew. Bóg obiecuje, że każda religia fałszywa zostanie zniszczona i „już nigdy się jej nie znajdzie” (Objawienie 18:21). Wkrótce położy On kres wszystkim religiom fałszywym (Objawienie 18:8).

WNIKNIJ W TEMAT

Przeanalizuj, co Bóg myśli o religiach fałszywych. Dowiedz się więcej o tym, za jakie złe rzeczy odpowiadają i dlaczego nie powinno cię to powstrzymywać od poznawania Jehowy.

4. Nie wszystkie religie podobają się Bogu

Wielu ludzi wierzy, że religie są jak różne drogi prowadzące do tego samego celu — do Boga. Ale czy to prawda? Przeczytajcie Mateusza 7:13, 14, a potem omówcie pytanie:

 • Co Biblia mówi o drodze, która prowadzi do życia?

Obejrzyjcie FILM, a potem omówcie pytanie:

 • Czy według Biblii Bogu podoba się wiele religii?

5. W religiach fałszywych nie widać miłości

Religie wypaczają obraz Boga na wiele sposobów. Na przykład angażują się w wojny. Obejrzyjcie FILM, a potem omówcie pytania:

 • Jaką postawę zajęło wiele kościołów w trakcie II wojny światowej?

 • Co o tym sądzisz?

Przeczytajcie Jana 13:34, 35 oraz 17:16, a potem omówcie pytania:

 • Co twoim zdaniem czuje Jehowa, kiedy religie angażują się w wojny?

 • Religie fałszywe wyrządziły wiele zła i nie naśladują miłości Boga. Z jakimi tego przykładami się spotkałeś?

W religiach fałszywych nie widać miłości

6. Bóg chce pomóc ludziom opuścić religie fałszywe

Przeczytajcie Objawienie 18:4 a, a potem omówcie pytanie:

 • Co czujesz na myśl o tym, że Bóg chce pomóc ludziom oszukanym przez religie fałszywe?

7. Dalej poznawaj prawdziwego Boga

Czy postępowanie i nauki religii fałszywych powinny mieć wpływ na to, co myślisz o Bogu? Wyobraź sobie syna, który nie słucha ojca, wyprowadza się z domu i źle postępuje. Ojcu bardzo się to nie podoba. Dlaczego obwinianie go za czyny buntowniczego syna byłoby niesprawiedliwe?

 • Czy byłoby sprawiedliwe obwiniać Jehowę za to, co robią religie fałszywe, i w związku z tym przestać Go poznawać?

NIEKTÓRZY MÓWIĄ: „Nie interesuje mnie Bóg, bo religia jest przyczyną wielu problemów”.

 • Czy ty też tak myślisz?

 • Dlaczego postępowanie widoczne w religiach fałszywych nie powinno wpływać na to, co myślimy o Jehowie?

PODSUMOWANIE

Religie fałszywe zniekształcają obraz Boga swoimi naukami i karygodnym postępowaniem. Bóg zniszczy te religie.

Sprawdź, czy pamiętasz

 • Co sądzisz o naukach i postępowaniu religii fałszywych?

 • Co o religiach fałszywych sądzi Jehowa?

 • Co Jehowa zrobi z religiami fałszywymi?

Cel

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dlaczego Jehowa chce, żebyśmy wielbili Go razem z innymi ludźmi?

„Czy trzeba należeć do jakiejś zorganizowanej religii?” (artykuł internetowy)

Pewien ksiądz zniechęcił się do swojej religii. Ale nie powstrzymało go to od poznawania prawdy o Bogu.

„Dlaczego pewien ksiądz odszedł z Kościoła” (Przebudźcie się!, luty 2015)

Przyjrzyj się trzem powtarzanym od pokoleń kłamstwom, które sprawiają, że Bóg wydaje się ludziom nieprzystępny i okrutny.

„Kłamstwa, które zrażają ludzi do Boga” (Strażnica, 1 listopada 2013)

a Żeby dowiedzieć się, dlaczego Księga Objawienia przedstawia religie fałszywe jako kobietę nazwaną Babilonem Wielkim, zobacz dodatek 1.