Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 17

„Wystąpię przeciw tobie, Gogu”

„Wystąpię przeciw tobie, Gogu”

EZECHIELA 38:3

TEMAT: Ustalenie tożsamości „Goga” oraz „kraju”, który on zaatakuje

1, 2. Jaka wojna jest przed nami i jakie pytania w związku z tym się nasuwają? (Zobacz ilustrację tytułową).

W CIĄGU tysięcy lat ludzie przelali mnóstwo krwi na wojnach, między innymi podczas dwóch wojen światowych stoczonych w XX wieku. Ale największa wojna w dziejach ludzkości jest dopiero przed nami! Nie będzie to konflikt między narodami, które walczą wyłącznie z samolubnych powodów. Według Biblii jest to „wojna, która ma się rozegrać w wielkim dniu Wszechmocnego Boga” (Obj. 16:14). Wywoła ją zuchwały wróg, który zaatakuje cenny dla Boga „kraj”. Ten atak sprawi, że Wszechwładny Pan, Jehowa, w sposób bezprecedensowy użyje swojej niszczycielskiej siły.

2 Nasuwają się w związku z tym pewne ważne pytania: Kto jest wspomnianym wrogiem? Jaki „kraj” zaatakuje? Kiedy, dlaczego i w jaki sposób to zrobi? Powinniśmy znaleźć odpowiedzi na te pytania, ponieważ nadchodzące wydarzenia dotyczą nas, sług Jehowy żyjących na ziemi. Przeanalizujmy więc ekscytujące proroctwo zawarte w 3839 rozdziale Księgi Ezechiela.

 Wróg — Gog z Magog

3. Streść proroctwo Ezechiela o Gogu z Magog.

 3 Odczytaj Ezechiela 38:1, 2, 8, 18; 39:4, 11. Proroctwo to można streścić następująco: „Przy końcu lat” wróg nazwany „Gogiem (...) z Magog” zaatakuje „kraj” ludu Bożego. Ten brutalny atak spowoduje, że Jehowa ‛zapłonie wielką złością’, wystąpi przeciw Gogowi i go pokona *. Po tym zwycięstwie Bóg wyda zarówno jego, jak i jego popleczników „na żer wszelkim drapieżnym ptakom oraz dzikim zwierzętom”. Wtedy da mu „grobowiec”. Żeby zrozumieć, jak to proroctwo spełni się w niedalekiej przyszłości, musimy przede wszystkim poznać tożsamość Goga.

4. Co wiemy o Gogu z Magog?

4 A zatem kogo lub co wyobraża Gog? Z opisu Ezechiela wynika, że jest on wrogiem wszystkich, którzy oddają cześć Jehowie. Czy Gog to prorocze określenie Szatana — największego przeciwnika czystego wielbienia? Przez lata takie wyjaśnienie podawano w naszych publikacjach. Jednak dzięki głębszej analizie doszliśmy do wniosku, że to proroctwo należy rozumieć inaczej. W Strażnicy wyjaśniono, że nazwa Gog z Magog nie określa niewidzialnego stworzenia duchowego, ale widzialnego, ludzkiego wroga — koalicję narodów, która zaatakuje czyste wielbienie *. Zanim przeanalizujemy argumenty przemawiające za takim zrozumieniem, zwróćmy uwagę na dwie informacje z proroctwa Ezechiela, które prowadzą do wniosku, że Gog nie jest stworzeniem duchowym.

5, 6. Które informacje z proroctwa Ezechiela prowadzą do wniosku, że Gog z Magog nie jest stworzeniem duchowym?

5 „Wydam cię na żer wszelkim drapieżnym ptakom” (Ezech. 39:4). W biblijnych opisach Bożego wyroku często pojawia się wzmianka o ptakach jedzących zwłoki. Bóg ostrzegał w ten sposób naród izraelski oraz inne narody (Powt. Pr. 28:26; Jer. 7:33; Ezech. 29:3, 5). Zauważmy jednak, że te ostrzeżenia nie były kierowane do stworzeń duchowych, ale do ludzi. To zrozumiałe, bo przecież drapieżne ptaki i zwierzęta żywią się nie ciałami duchowymi, ale fizycznymi. Dlatego to ostrzeżenie Jehowy z proroctwa Ezechiela wskazuje, że Gog nie jest stworzeniem duchowym.

6 „Dam Gogowi grobowiec w Izraelu” (Ezech. 39:11). Biblia nigdzie nie wspomina o grzebaniu stworzeń duchowych na ziemi. Czytamy w niej, że Szatan i jego demony zostaną na 1000 lat wrzuceni do otchłani, a później do symbolicznego jeziora ognia, co oznacza ich wieczną zagładę (Łuk. 8:31; Obj. 20:1-3, 10). Skoro o Gogu powiedziano, że będzie miał „grobowiec” na ziemi, nie może on być stworzeniem duchowym.

7, 8. Kiedy „król północy” „dojdzie do swojego kresu” i jak to przypomina los, który spotka Goga z Magog?

 7 Kogo lub co wyobraża więc Gog — wróg, który przypuści ostateczny atak na prawdziwych sług Bożych? Przyjrzyjmy się dwóm proroctwom, które pomagają ustalić jego tożsamość.

8 „Król północy” (odczytaj Daniela 11:40-45). W proroctwach Daniela znajdujemy opis mocarstw, które miały się pojawiać na arenie światowej od jego czasów aż do naszych. Jedno z tych proroctw wspomina o zmaganiach „króla południa” i „króla północy”. W ciągu stuleci w roli tych królów występowały różne potęgi polityczne, które walczyły o dominację. O ostatniej wyprawie króla północy, która odbędzie się „w czasie końca”, Daniel napisał: „Wyruszy w wielkiej złości, by wielu zgładzić, unicestwić”. Głównym celem jego ataku będą słudzy Jehowy *. Ale po tym nieskutecznym ataku król północy „dojdzie do swojego kresu” — tak samo jak Gog z Magog.

9. Wskaż podobieństwo między losem Goga z Magog a losem „królów całej ziemi”.

9 „Królowie całej ziemi” (odczytaj Objawienie 16:14, 16; 17:14; 19:19, 20). W Księdze Objawienia proroczo opisano, jak „ziemscy królowie” wyruszają do walki z „Królem królów” — wyniesionym do niebiańskiej chwały Jezusem. Ponieważ niebo jest poza ich zasięgiem, atakują jego ziemskich poddanych. Jezus pokonuje tych królów podczas Armagedonu. Zauważmy, że dzieje się to po ich ataku na sług Jehowy — podobnie jak w wypadku Goga z Magog *.

10. Co możemy powiedzieć o tożsamości Goga z Magog?

10 Co w takim razie możemy powiedzieć o tożsamości Goga? Z pewnością nie chodzi o stworzenie duchowe, lecz o narody, które w niedalekiej przyszłości zaatakują lud Boży. Narody te niewątpliwie będą działać w porozumieniu, czyli stworzą pewną koalicję. Skąd taki wniosek? Ponieważ słudzy Jehowy mieszkają na całej ziemi, więc żeby ich zaatakować, narody będą musiały ze sobą współpracować (Mat. 24:9). Oczywiście niegodziwym inicjatorem tego ataku będzie Szatan. On od dawna podjudza narody tego świata do sprzeciwiania się prawdziwemu wielbieniu (1 Jana 5:19; Obj. 12:17). Jednak zapowiedź Ezechiela dotycząca Goga z Magog koncentruje się na roli, jaką w ataku na lud Jehowy odegrają narody *.

Czym jest „kraj”?

11. Jak proroctwo Ezechiela opisuje „kraj”, który zaatakuje Gog?

11 Jak wspomnieliśmy w  akapicie 3, Gog z Magog wywoła wielką złość Jehowy, gdy zaatakuje „kraj”, który jest dla Boga bardzo cenny. O jaki kraj chodzi? Wróćmy do proroctwa Ezechiela (odczytaj Ezechiela 38:8-12). Powiedziano w nim, że Gog ‛zaatakuje kraj, którego lud został odrodzony, zebrany z narodów’. O mieszkańcach tego kraju, którzy popierają odrodzone czyste wielbienie, dowiadujemy się, że „mieszkają  bezpiecznie”, ich osad „nie chronią mury, zasuwy ani bramy”, a oni sami gromadzą „bogactwo”. Słudzy Jehowy żyją w nim bez względu na to, gdzie się znajdują. Czym więc jest ten kraj?

12. Do jakiego odrodzenia doszło w Izraelu w czasach biblijnych?

12 Przypomnijmy sobie, do jakiego odrodzenia doszło w starożytnym Izraelu — w kraju, w którym przez stulecia mieszkał, pracował i wielbił Jehowę Jego wybrany naród. Kiedy Izraelici okazali się niewierni, Jehowa za pośrednictwem Ezechiela zapowiedział, że ich kraj stanie się bezludnym pustkowiem (Ezech. 33:27-29). Jednocześnie obiecał, że okazujący skruchę wygnańcy będą mogli po jakimś czasie wrócić z niewoli w Babilonie i wznowić w ojczyźnie czyste wielbienie. Dzięki błogosławieństwu Jehowy ziemia izraelska miała być znowu uprawiana i rozkwitnąć „jak ogród Eden” (Ezech. 36:34-36). To odrodzenie rozpoczęło się w 537 roku p.n.e., kiedy żydowscy wygnańcy wrócili do Jerozolimy i ponownie zaczęli wielbić Jehowę w ukochanej ojczyźnie.

13, 14. (a) Czym jest duchowy kraj? (b) Dlaczego ten kraj jest dla Jehowy szczególnie cenny?

13 Do podobnego odrodzenia doszło w naszych czasach. Jak się dowiedzieliśmy z 9 rozdziału tej książki, w roku 1919, po długiej niewoli w Babilonie Wielkim, słudzy Boży zostali uwolnieni. W tym roku Jehowa wprowadził ich do duchowego kraju. Jest nim raj duchowy — symbolicznie rozumiany obszar działalności, w którym cieszymy się dobrobytem duchowym i możemy wielbić prawdziwego Boga. W tym kraju czujemy  się bezpieczni, zaznając pokoju umysłu i serca (Prz. 1:33). Mamy pod dostatkiem pokarmu duchowego i mnóstwo satysfakcjonującej pracy związanej z głoszeniem o Królestwie Bożym. Doświadczamy na sobie prawdziwości słów: „Tym, co wzbogaca, jest błogosławieństwo Jehowy, a On nie dokłada do niego żadnego bólu” (Prz. 10:22). Bez względu na to, w jakim miejscu na ziemi żyjemy, przebywamy w tym kraju — raju duchowym — kiedy słowem i czynem popieramy czyste wielbienie.

14 Ten duchowy kraj jest dla Jehowy szczególnie cenny. Dlaczego? Jego mieszkańcy — osoby, które On sam pociągnął do czystego wielbienia — to „kosztowności ze wszystkich narodów” (Agg. 2:7; Jana 6:44). ‛Wkładają na siebie nową osobowość’, odzwierciedlającą Jego wzniosłe przymioty (Efez. 4:23, 24; 5:1, 2). Z całego serca angażują się w służbę dla Niego i starają się pełnić ją w taki sposób, żeby przysparzać Mu chwały i dowodzić swojej miłości do Niego (Rzym. 12:1, 2; 1 Jana 5:3). Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo cieszy się Jehowa, gdy widzi, że Jego słudzy dokładają starań, by upiększać ten duchowy kraj. Pomyśl: Kiedy na pierwszym miejscu w życiu stawiasz czyste wielbienie, nie tylko przyczyniasz się do rozkwitu raju duchowego, ale też sprawiasz radość Jehowie! (Prz. 27:11).

Bez względu na to, gdzie żyjemy, przebywamy w duchowym kraju, jeśli aktywnie popieramy czyste wielbienie (zobacz akapity 13, 14)

 Kiedy, dlaczego i w jaki sposób Gog zaatakuje duchowy kraj?

15, 16. Kiedy Gog z Magog zaatakuje nasz duchowy kraj?

15 Myśl, że wkrótce koalicja narodów zaatakuje nasz duchowy kraj, jest bardzo trzeźwiąca. Ponieważ dotyczy to każdego z nas, chcemy jak najwięcej się na ten temat dowiedzieć. Omówmy trzy pytania, które w związku z tym się nasuwają.

16 Kiedy Gog z Magog zaatakuje nasz odrodzony duchowy kraj? W proroctwie napisano: „Przy końcu lat zaatakujesz kraj” (Ezech. 38:8). Wskazuje to na czas bliski końca tego systemu rzeczy. Pamiętajmy, że wielki ucisk rozpocznie się zagładą Babilonu Wielkiego, czyli światowego imperium religii fałszywej. Gog rozpocznie ostateczny, zaciekły atak na czcicieli Jehowy po tym, jak zostaną zniszczone organizacje religii fałszywej, ale jeszcze przed Armagedonem.

17, 18. Jak Jehowa pokieruje wydarzeniami podczas wielkiego ucisku?

17 Dlaczego Gog zaatakuje odrodzony kraj prawdziwych czcicieli Jehowy? Proroctwo Ezechiela mówi o dwóch powodach: o działaniu Jehowy oraz o niegodziwych pobudkach Goga.

18 Działanie Jehowy (odczytaj Ezechiela 38:4, 16). Zauważmy, że Jehowa mówi do Goga: „W twoje szczęki włożę haki”  oraz „Przyprowadzę cię przeciw mojemu krajowi”. Czy Jehowa zmusi narody, by zaatakowały Jego lud? Oczywiście, że nie! Nigdy by nie sprowadził nieszczęścia na wiernych sług (Hioba 34:12). Ale On dobrze zna swoich wrogów — wie, że nienawidzą prawdziwych chrześcijan i kiedy tylko nadarzy się okazja, będą próbowali ich zgładzić (1 Jana 3:13). Jehowa włoży haki w szczęki Goga i go poprowadzi w tym sensie, że tak pokieruje sprawami, żeby wydarzenia potoczyły się zgodnie z Jego wolą i w wyznaczonym przez Niego czasie. W pewnym momencie po zagładzie Babilonu Wielkiego Jehowa może w jakiś sposób sprowokować narody, żeby po prostu postąpiły zgodnie z własnym pragnieniem. Atak, który przeprowadzą, zakończy się Armagedonem, największą wojną na ziemi. Wtedy Jehowa ocali swój lud, wywyższy się jako Władca Wszechświata i uświęci swoje święte imię (Ezech. 38:23).

Narody będą usiłowały ‛dokonać grabieży’ czystego wielbienia z nienawiści do niego oraz do wszystkich, którzy je popierają

19. Co skłoni Goga do ataku na czyste wielbienie?

19 Niegodziwe pobudki Goga. Narody ‛ukartują nikczemny plan’. Postanowią dać upust swojej długoletniej złości i nienawiści do sług Jehowy, którzy będą się wydawać łatwym celem, bo „mieszkają w osadach, których nie chronią mury,  zasuwy ani bramy”. Celem narodów „będzie zdobycie wielkiego łupu”, ‛ograbienie’ ludu, „który gromadzi (...) bogactwo” (Ezech. 38:10-12). Jakie „bogactwo”? Lud Jehowy jest bardzo bogaty pod względem duchowym. Naszym najcenniejszym dobrem jest zaszczyt oddawania czci wyłącznie Jehowie. Narody będą usiłowały ‛dokonać grabieży’ czystego wielbienia nie dlatego, że jest dla nich cenne, ale z nienawiści do niego oraz do wszystkich, którzy je popierają.

Gog ‛ukartuje nikczemny plan’, żeby zniszczyć czyste wielbienie (zobacz akapit 19)

20. W jaki sposób Gog zaatakuje raj duchowy?

20 W jaki sposób Gog zaatakuje nasz kraj, czyli raj duchowy? Narody mogą próbować przeszkodzić nam w prowadzeniu chrześcijańskiego trybu życia i powstrzymać nas od oddawania czci Jehowie. Być może będą starały się zburzyć naszą jedność oraz uniemożliwić nam dostęp do pokarmu duchowego, spotykanie się na wspólnych zebraniach i gorliwe głoszenie orędzia od Boga. Wszystko to są elementy raju duchowego. Narody, podburzone przez Szatana, będą próbowały wymazać z ziemi wszelki ślad po religii prawdziwej i jej wyznawcach.

21. Dlaczego jesteś wdzięczny, że Jehowa ostrzega nas przed zbliżającymi się wydarzeniami?

21 Przyszły atak Goga z Magog nie ominie nikogo z prawdziwych chwalców Boga, którzy przebywają w otrzymanym od Niego duchowym kraju. Jesteśmy bardzo wdzięczni Jehowie, że nas o tym uprzedził! Czekając na wielki ucisk, bądźmy zdecydowani stawać w obronie czystego wielbienia i przyznawać mu pierwsze miejsce w życiu. W ten sposób już teraz upiększamy nasz odrodzony kraj. A w niedalekiej przyszłości będziemy mieli szansę zobaczyć coś naprawdę spektakularnego: Jehowa stanie w obronie swojego ludu i swojego imienia podczas Armagedonu. Więcej na ten temat dowiemy się z następnego rozdziału.

^ ak. 3 W następnym rozdziale tej książki omówimy, jak i kiedy Jehowa wyleje swoją wielką złość na Goga z Magog i co to będzie oznaczało dla wiernych sług Bożych.

^ ak. 4 Zobacz „Pytania czytelników” w Strażnicy z 15 maja 2015 roku, strony 29 i 30.

^ ak. 8 To, że działania króla północy będą wymierzone przeciwko ludowi Jehowy, wynika z Daniela 11:45, gdzie powiedziano: „Postawi swoje królewskie namioty między wielkim morzem [Morzem Śródziemnym] a świętą górą Pięknej Ziemi [gdzie w przeszłości stała świątynia Jehowy, w której oddawał Mu cześć Jego lud]”.

^ ak. 9 Biblia wspomina jeszcze o ataku nowożytnego „Asyryjczyka”, który będzie chciał unicestwić lud Boży (Mich. 5:5). Te cztery opisy zapowiadające atak na sług Jehowy — Goga z Magog, króla północy, królów ziemi i Asyryjczyka — najprawdopodobniej dotyczą tego samego wydarzenia.

^ ak. 10 W 22 rozdziale tej książki omówiono, do kogo odnosi się określenie „Gog i Magog” z Objawienia 20:7-9.