Czyste wielbienie Jehowy — nareszcie przywrócone!

Księga Ezechiela zawiera wiele proroctw dotyczących przywrócenia czystego wielbienia. Jaki mają one związek z nami?

List od Ciała Kierowniczego

Z całego serca pragniemy, żeby ta książka pomogła Wam w oddawaniu Jehowie czci, na którą w pełni zasługuje.

Informacje o dodatkach

Ramki i osie czasu zawierają dodatkowe informacje, które pomagają lepiej zrozumieć temat.

ROZDZIAŁ 1

„To Jehowę, swojego Boga, masz czcić”

Wywołując bunt, Szatan nie tylko zakwestionował zwierzchnictwo Jehowy, Jego prawo do sprawowania władzy, ale też zaatakował czyste wielbienie.

ROZDZIAŁ 2

‛Bóg z uznaniem przyjął’ ich dary

To, jak w starożytności czcili Boga Jego wierni słudzy, pokazuje, że musimy spełnić cztery warunki, żeby nasze wielbienie Mu się podobało.

ROZDZIAŁ 3

„Zobaczyłem wizję od Boga”

Pierwsza wizja zrobiła na Ezechielu niesamowite wrażenie. Ma ona ogromne znaczenie również dla dzisiejszych sług Bożych.

ROZDZIAŁ 4

‛Żywe stworzenia mające po cztery twarze’

Wizja dana przez Jehowę Ezechielowi pomaga nam zrozumieć sprawy, których w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie pojąć.

ROZDZIAŁ 5

„Zobacz, jakich okropnych, obrzydliwych rzeczy się tu dopuszczają”

Ezechiel ogląda szokujące sceny, które są dowodem duchowego upadku całego narodu.

ROZDZIAŁ 6

„Zbliża się wasz kres”

Prorocze sceny odegrane przez Ezechiela zapowiadają wyrok Jehowy na Jerozolimę.

ROZDZIAŁ 7

Narody „przekonają się, że ja jestem Jehowa”

Narody, które sprzeciwiały się Jehowie i prześladowały Jego lud albo go demoralizowały, nie uniknęły konsekwencji swojego postępowania. Czego uczymy się z relacji Izraela z tymi narodami?

ROZDZIAŁ 8

„Ustanowię nad nimi jednego pasterza”

Jehowa natchnął Ezechiela do zapisania proroctw o Mesjaszu — przyszłym Władcy i Pasterzu Jego owiec — który na trwałe przywróci czyste wielbienie.

ROZDZIAŁ 9

„Dam im jedno serce”

Czy proroctwa podane wiernym Żydom na wygnaniu w Babilonie mają dla nas jakieś znaczenie?

ROZDZIAŁ 10

„Ożyjecie”

Ezechiel widzi w wizji dolinę pełną suchych kości, które powracają do życia. Co to oznacza?

ROZDZIAŁ 11

„Wyznaczyłem cię na strażnika”

Co należy do obowiązków tego strażnika? Jakie ostrzeżenie ogłasza?

ROZDZIAŁ 12

„Uczynię z nich (...) jeden naród”

Jehowa obiecuje, że zjednoczy swój lud.

ROZDZIAŁ 13

‛Opisz świątynię’

Jakie jest znaczenie świątyni, którą oglądał w wizji Ezechiel?

ROZDZIAŁ 14

„Takie jest prawo dotyczące świątyni”

Jakie wnioski z wizji świątyni mogli wyciągnąć Żydzi w czasach Ezechiela? I co oznacza ona dla nas?

ROZDZIAŁ 15

„Sprawię, że przestaniesz uprawiać prostytucję”

Czego się uczymy ze znajdujących się w księgach Ezechiela oraz Objawienia opisów prostytutek?

ROZDZIAŁ 16

„Zrób znak na czołach”

To, jak wierne osoby w czasach Ezechiela otrzymywały znak umożliwiający ocalenie, jest ważne dla nas.

ROZDZIAŁ 17

„Wystąpię przeciw tobie, Gogu”

Kim lub czym jest Gog z Magog i jaki „kraj” zaatakuje?

ROZDZIAŁ 18

„Zapłonę wielką złością”

Atak Goga wywoła gniew Jehowy, dlatego stanie On w obronie swojego ludu.

ROZDZIAŁ 19

„Gdziekolwiek dotrze ta rzeka, wszystko tam będzie żyło”

Co możemy powiedzieć o spełnieniu się wizji rzeki wypływającej ze świątyni — w starożytności, obecnie i w przyszłości?

ROZDZIAŁ 20

‛Rozdzielcie ziemię jako dziedzictwo’

W wizji Bóg polecił Ezechielowi i innym wygnańcom podzielić Ziemię Obiecaną między plemiona izraelskie.

ROZDZIAŁ 21

‛Nazwa miasta będzie brzmieć: „Jest tam Jehowa”’

Czego możemy się nauczyć z wizji miasta oraz ze znaczenia jego nazwy?

ROZDZIAŁ 22

„Oddaj cześć Bogu”

Ta publikacja ma za zadanie wzmocnić nasze postanowienie służenia wyłącznie Jehowie.

Zestawienie nowych wyjaśnień

Dlaczego zmieniło się nasze zrozumienie niektórych proroctw z Księgi Ezechiela?

RAMKA 1A

Czym jest wielbienie?

Jak można zdefiniować wielbienie? W jaki sposób ten temat został podkreślony w Księdze Ezechiela? Co obejmuje czyste wielbienie?

RAMKA 1B

Zarys Księgi Ezechiela

Księga Ezechiela jest uporządkowana zarówno chronologicznie, jak i tematycznie.

RAMKA 2A

Zrozumienie proroctw Ezechiela

Księga Ezechiela zawiera wizje, przykłady, przypowieści i symboliczne sceny. W ten sposób Jehowa zapowiadał, co się wydarzy w przyszłości.

RAMKA 2B

Ezechiel — jego życie i czasy

W czasach Ezechiela służbę pełnili też inni prorocy. Za jego życia rozegrały się ważne wydarzenia w dziejach jego narodu.

RAMKA 3A

Długa wędrówka do Babilonii

Jaką trasą najprawdopodobniej szli wygnańcy z Judy do Babilonii?

RAMKA 4A

„Obserwowałem te żywe stworzenia”

Co odróżniało cztery stworzenia, które w wizji zobaczył Ezechiel, od potężnych posągów powszechnych w starożytnej Asyrii i Babilonii?

RAMKA 5A

„Synu człowieczy, czy to widzisz?”

W świątyni i na dziedzińcu Ezechiel widzi cztery wstrętne rzeczy.

RAMKA 6A

„Ogól nim sobie głowę oraz brodę”

Na polecenie Boga Ezechiel odgrywa symboliczne sceny, które wskazują, co wkrótce stanie się w Jerozolimie.

RAMKA 7A

Narody otaczające Jerozolimę

Teren Judy i okolicznych krajów był areną licznych konfliktów zbrojnych.

RAMKA 7B

Kluczowe wyrażenia w Księdze Ezechiela

Pewne charakterystyczne wyrażenia powtarzają się w tej proroczej księdze dziesiątki razy.

RAMKA 8A

Proroctwo mesjańskie — majestatyczny cedr

Co znaczy prorocza zagadka zapisana w 17 rozdziale Księgi Ezechiela?

RAMKA 8B

Trzy proroctwa mesjańskie

Ezechiel zapowiedział, że przyszły Władca ludu Bożego będzie zasługiwał na zaufanie.

RAMKA 9A

Jehowa dotrzymuje obietnic — starożytność

Bóg natchnął Ezechiela do spisania pięciu proroctw dotyczących wyzwolenia i odrodzenia.

RAMKA 9B

Dlaczego rok 1919?

Dlaczego mówimy, że wyzwolenie ludu Bożego z Babilonu Wielkiego nastąpiło w roku 1919?

RAMKA 9C

Jehowa dotrzymuje obietnic — czasy współczesne

Jak niektóre obietnice Boże spełniają się na większą skalę?

RAMKA 9D

Proroctwa dotyczące niewoli i odrodzenia

Proroctwa dotyczące niewoli narodu izraelskiego w starożytnym Babilonie oraz jego odrodzenia miały większe spełnienie na zborze chrześcijańskim.

RAMKA 9E

‛Czas przywracania wszystkiego’

Apostoł Piotr pod natchnieniem zapowiedział okres, który miał się rozpocząć od wstąpienia Chrystusa na tron i trwać do końca Tysiącletniego Panowania.

RAMKA 10A

Czyste wielbienie — stopniowo przywracane

Jakie wydarzenia wpłynęły na prowadzone obecnie dzieło głoszenia dobrej nowiny?

RAMKA 10B

„Suche kości” i „dwaj świadkowie” — podobieństwa i różnice

Jak te proroctwa spełniły się w czasach nowożytnych?

RAMKA 10C

Jehowa pomaga nam stanąć na nogi

Czasem czujemy się przytłoczeni trudnościami oraz wycieńczeni. Może nas wtedy pokrzepić wizja suchych kości, które ożyły.

RAMKA 11A

Strażnicy, którzy są dla nas przykładem

Spotykali się ze sprzeciwem i okazali się lojalni oraz ogłaszali zarówno ostrzeżenia, jak i dobrą nowinę.

RAMKA 12A

Złączenie dwóch lasek

Kogo wyobrażały te laski w starożytności i obecnie?

RAMKA 13A

Różne świątynie, różne znaczenia

Czym świątynia z wizji Ezechiela różni się od wielkiej świątyni duchowej opisanej przez apostoła Pawła?

RAMKA 14A

Praktyczne wnioski z wizji świątyni

Co chciałbyś zastosować w swoim życiu?

RAMKA 15A

Siostry, które były prostytutkami

Opis Oholi i Oholiby pokazuje, co Jehowa sądzi o tych, którzy podają się za Jego sług, ale zniesławiają Jego imię i wypaczają Jego normy.

RAMKA 16A

Czy chrześcijaństwo jest odpowiednikiem Jerozolimy?

Dlaczego uaktualniliśmy zrozumienie tej kwestii?

RAMKA 16B

Wzdychanie i jęczenie, robienie znaku, użycie broni — kiedy i jak?

Wizja z 9 rozdziału Księgi Ezechiela doda nam odwagi przed końcem obecnego systemu rzeczy.

RAMKA 18A

Jehowa ostrzega przed nadchodzącą wielką bitwą

Biblia zapowiada rozstrzygającą bitwę, w której Bóg zgładzi wszystkich swoich wrogów.

RAMKA 19A

Rzeka błogosławieństw od Jehowy

Kilku pisarzy biblijnych użyło tego samego obrazu słownego, żeby zilustrować błogosławieństwa od Jehowy.

RAMKA 19B

Strumyk staje się rzeką!

Co wyobraża strumień, który wypływa ze świątyni Jehowy?

RAMKA 20A

Podział ziemi

Wizja Ezechiela dotycząca podziału ziemi miała być zachętą nie tylko dla Żydów w niewoli babilońskiej, ale też dla sług Bożych obecnie.

RAMKA 21A

„Ziemia, którą wydzielicie jako dar”

Jakie pięć terenów składa się na wydzieloną przez Boga ziemię? Jakie mają przeznaczenie?

RAMKA 22A

Ostateczna próba

Co czeka tych, którzy pomyślnie przejdą ostateczną próbę?