Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 15

Dlaczego warto dalej poznawać Biblię?

Dlaczego warto dalej poznawać Biblię?

1. Jakie korzyści odniesiesz z dalszego poznawania Biblii?

Zapoznanie się z podstawowymi naukami biblijnymi z pewnością wzmocniło twoją miłość do Boga. Ale uczucie to trzeba wciąż pielęgnować (1 Piotra 2:2). Nadal więc przybliżaj się do Jehowy przez studiowanie Jego Słowa. Właśnie od tego zależy twoja nadzieja na życie wieczne. Przeczytaj Jana 17:3 i Judy 21.

W miarę poznawania Boga będziesz mieć coraz silniejszą wiarę. Z kolei wiara będzie cię skłaniać do zabiegania o uznanie Boże (Hebrajczyków 11:1, 6). Pobudzi cię do okazania skruchy za wcześniejsze niewłaściwe postępowanie i do wprowadzenia w życiu zmian, które wyjdą ci na dobre. Przeczytaj Dzieje 3:19.

2. Jak z twojej wiedzy o Bogu mogą odnieść korzyść inni?

Możesz nawiązać z Jehową bardzo bliską więź

To naturalne, że będziesz chciał rozmawiać z innymi o tym, czego się dowiedziałeś — przecież wszyscy lubimy dzielić się dobrymi wiadomościami. Gdy będziesz dalej studiować Biblię, nauczysz się na jej podstawie uzasadniać swoją wiarę w Jehowę oraz Jego obietnice. Przeczytaj Rzymian 10:13-15.

Na początek mógłbyś porozmawiać o Biblii z krewnymi i przyjaciółmi. Bądź przy tym taktowny. Zamiast krytykować ich wierzenia, opowiedz o wspaniałych obietnicach Bożych. Jednocześnie pamiętaj, że słowa to nie wszystko — ludzie często są bardziej poruszeni życzliwym zachowaniem. Przeczytaj 2 Tymoteusza 2:24, 25.

3. Jak poznawanie Biblii wpłynie na twoją więź z Bogiem?

Dzięki studiowaniu Słowa Bożego będziesz się rozwijać pod względem duchowym. Z czasem możesz nawiązać z Jehową bardzo bliską więź. On obiecuje, że ‛będzie dla ciebie ojcem’. Przeczytaj 2 Koryntian 6:18.

4. Co możesz teraz zrobić?

Teraz już wiesz, że jeśli chcesz się rozwijać duchowo, musisz dalej poznawać Słowo Boże (Hebrajczyków 5:13, 14). Poproś więc kogoś ze Świadków Jehowy, żeby studiował z tobą tę Księgę za pomocą podręcznika Czego nas uczy Biblia? Zdobywana wiedza będzie pozytywnie wpływać na twoje życie. Przeczytaj Psalm 1:1-3 i Jozuego 1:8.

W przybliżaniu się do Jehowy, szczęśliwego Boga, pomoże ci utrzymywanie kontaktu z Jego ludem (Hebrajczyków 10:24, 25). Dzięki wysiłkom, jakie podejmujesz, żeby podobać się Jehowie, zabiegasz o „rzeczywiste życie” — życie wieczne. Bliska więź z Bogiem to naprawdę największy skarb, jaki możesz zdobyć. Przeczytaj 1 Tymoteusza 1:11; 6:19.