Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jak odnieść pożytek z tej broszury

Jak odnieść pożytek z tej broszury

Dzięki tej broszurze odkryjesz, ile radości może dawać zdobywanie wiedzy bezpośrednio ze Słowa Bożego, Biblii. Odsyłacze zamieszczone na końcu każdego akapitu kierują do wersetów biblijnych, w których znajdziesz odpowiedzi na pytania wyróżnione grubszą czcionką.

Podczas czytania tych wersetów w swojej Biblii zastanawiaj się, jaki mają związek z postawionymi pytaniami. W tej analizie chętnie pomogą ci Świadkowie Jehowy. Przeczytaj Łukasza 24:32, 45.

Uwaga: Książka Czego nas uczy Biblia?, do której odsyła ta broszura, została wydana przez Świadków Jehowy.