Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 14

Dlaczego Bóg ma swoją organizację?

Dlaczego Bóg ma swoją organizację?

1. Dlaczego Bóg chciał, żeby starożytni Izraelici tworzyli zorganizowany naród?

Izraelici byli potomkami patriarchy Abrahama. Bóg zorganizował ich w naród, który nazwał Izraelem. Dał im zbiór praw i postanowił, że będą stać na straży religii prawdziwej oraz świętych Pism (Psalm 147:19, 20). Miało to przynieść korzyść ludziom ze wszystkich narodów. Przeczytaj Rodzaju 22:18.

Bóg chciał, żeby Izraelici byli Jego świadkami. Gdy inni ludzie obserwowali ten naród i uczyli się od niego, mogli się przekonać, że przestrzeganie praw Bożych zawsze wychodzi na dobre (Powtórzonego Prawa 4:6). Dzięki Izraelitom mieli więc możliwość poznać prawdziwego Boga. Przeczytaj Izajasza 43:10, 12.

2. Dlaczego prawdziwi chrześcijanie tworzą zorganizowaną społeczność?

Z czasem naród izraelski stracił uznanie Boga i jego miejsce zajął zbór chrześcijański (Mateusza 21:43; 23:37, 38). Dawniej to Izraelici byli świadkami na rzecz Boga Jehowy, a obecnie są nimi prawdziwi chrześcijanie. Przeczytaj Dzieje 15:14, 17.

Jezus zorganizował działalność swoich naśladowców, żeby głosili dobrą nowinę ludziom ze wszystkich narodów i pomagali im zostać jego uczniami (Mateusza 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Dzisiaj, w okresie „zakończenia systemu rzeczy”, praca ta zmierza do punktu kulminacyjnego. Po raz pierwszy w historii miliony ludzi pochodzących ze wszystkich narodów w zjednoczony sposób wielbi Jehowę (Objawienie 7:9, 10). Dzięki temu, że tworzą oni zorganizowaną społeczność, mogą się wzajemnie zachęcać i wspierać. W każdym zakątku świata na swoich zebraniach korzystają z tego samego biblijnego programu edukacyjnego. Przeczytaj Hebrajczyków 10:24, 25.

3. Skąd się wzięli nowożytni Świadkowie Jehowy?

W latach siedemdziesiątych XIX wieku niewielka grupa osób wnikliwie studiujących Biblię zaczęła odkrywać w tej Księdze dawno zapomniane prawdy. Ludzie ci zrozumieli, że Jezus zorganizował zbór chrześcijański z myślą o ewangelizacji. Dlatego zaczęli głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym i rozszerzyli tę działalność na wiele krajów. W roku 1931 przyjęli nazwę Świadkowie Jehowy. Przeczytaj Dzieje 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Jak Świadkowie Jehowy są zorganizowani?

W I wieku o zbory chrześcijańskie w różnych regionach troszczyła się grupa apostołów i starszych. Było to ciało kierownicze, które za Głowę zboru uznawało Jezusa (Dzieje 16:4, 5). Dzisiaj o Świadków Jehowy na całym świecie również troszczy się Ciało Kierownicze, składające się z doświadczonych starszych, czyli nadzorców. Sprawuje ono opiekę nad Biurami Oddziałów, które zajmują się tłumaczeniem i dystrybucją publikacji do studiowania Biblii w przeszło 800 językach. Ciało Kierownicze zapewnia duchowe pokrzepienie i przewodnictwo ponad 120 000 zborów. W każdym z tych zborów usługują wykwalifikowani nadzorcy, którzy z miłością dbają o „trzodę Bożą”. Przeczytaj 1 Piotra 5:2, 3.

Świadkowie Jehowy są odpowiednio zorganizowani, żeby głosić dobrą nowinę i pozyskiwać uczniów. Podobnie jak apostołowie, głoszą od domu do domu (Dzieje 20:20). Osobom, które chcą poznać prawdę, proponują studium Biblii. Ale Świadkowie Jehowy nie są zwykłą organizacją. Stanowią rodzinę, która ma kochającego Ojca. Są dla siebie braćmi i siostrami i wzajemnie się o siebie troszczą (2 Tesaloniczan 1:3). A ponieważ w swoim życiu koncentrują się na spełnianiu woli Jehowy i pomaganiu innym, tworzą najszczęśliwszą rodzinę na ziemi. Przeczytaj Psalm 33:12 i Dzieje 20:35.