Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 4

Kim jest Jezus?

Kim jest Jezus?

1. Jak zaczęło się życie Jezusa?

Dzięki jakim cechom Jezus był przystępny? (MATEUSZA 11:29; MARKA 10:13-16)

Jezus różnił się od wszystkich innych ludzi — zanim urodził się na ziemi, żył w niebie jako istota duchowa (Jana 8:23). Był pierwszym stworzeniem Bożym i pomagał Bogu Jehowie przy stwarzaniu wszystkiego innego. Tylko on został stworzony bezpośrednio przez Jehowę i dlatego słusznie jest nazywany Jego „jednorodzonym” Synem (Jana 1:14). Biblia nazywa go też „Słowem”, ponieważ występował w roli Rzecznika Bożego. Przeczytaj Przysłów 8:22, 23, 30 i Kolosan 1:15, 16.

2. Dlaczego Jezus przyszedł na ziemię?

Bóg posłał swojego Syna na ziemię, przenosząc jego życie z nieba do łona żydowskiej dziewicy Marii. Ojcem Jezusa nie był więc człowiek (Łukasza 1:30-35). Jezus przyszedł na ziemię, 1) żeby uczyć prawdy o Bogu, 2) żeby pokazać nam, jak spełniać wolę Bożą nawet w trudnych sytuacjach, i 3) żeby oddać swoje doskonałe życie na „okup”. Przeczytaj Mateusza 20:28.

3. Dlaczego potrzebny był okup?

Okup to zapłata za uwolnienie kogoś, komu grozi śmierć (Wyjścia 21:29, 30). Gdy Bóg stworzył ludzi, nie chciał, żeby starzeli się i umierali. Powiedział, że pierwszy człowiek, Adam, umrze, jeśli złamie pewien zakaz — jeśli popełni grzech. Gdyby Adam nie zgrzeszył, żyłby wiecznie (Rodzaju 2:16, 17; 5:5). Biblia mówi, że przez niego ‛śmierć pojawiła się na świecie’. Tak więc Adam przekazał grzeszny stan i śmierć wszystkim swoim potomkom. Aby ludzie zostali uwolnieni od śmierci, którą ściągnął na nich Adam, potrzebny był okup. Przeczytaj Rzymian 5:12; 6:23.

Dlaczego nikt z nas nie może oddać swojego życia na okup, który by uwolnił ludzkość od śmierci? Jesteśmy niedoskonali i kiedy umieramy, płacimy za swoje własne grzechy. Nie możemy więc zapłacić za grzechy innych. Przeczytaj Psalm 49:7-9.

4. Dlaczego Jezus umarł?

Jezus w przeciwieństwie do nas był doskonały. Nie musiał umrzeć z powodu własnych grzechów, bo żadnego nie popełnił. Oddał życie za grzechy innych. W ten sposób posłusznie spełnił wolę swojego Ojca. Zarówno Jezus, jak i Jehowa pokazali, że bardzo kochają ludzi. Przeczytaj Jana 3:16 i Rzymian 5:18, 19.

Zobacz film Dlaczego Jezus umarł?

5. Co Jezus robi obecnie?

Kiedy Jezus był na ziemi, uzdrawiał chorych, przywracał życie zmarłym i pomagał potrzebującym. W ten sposób pokazał, co w przyszłości zrobi dla tych, którzy będą mu posłuszni (Mateusza 15:30, 31; Jana 5:28). Gdy umarł, Bóg przywrócił go do życia jako istotę duchową (1 Piotra 3:18). Jezus czekał u boku swojego Ojca, aż otrzyma od Niego władzę królewską, żeby panować nad ziemią (Hebrajczyków 10:12, 13). Obecnie jest już Królem w niebie, a jego naśladowcy głoszą tę dobrą nowinę na całym świecie. Przeczytaj Daniela 7:13, 14 i Mateusza 24:14.

Już wkrótce Jezus użyje swojej władzy królewskiej, żeby usunąć wszystkie cierpienia i zgładzić złych ludzi. Miliony osób, które w niego wierzą i są mu posłuszne, będą żyć w raju na ziemi. Przeczytaj Psalm 37:9-11.