Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 2

Kim jest Bóg?

Kim jest Bóg?

1. Dlaczego powinniśmy czcić Boga?

Prawdziwy Bóg jest Stwórcą wszystkiego. Nie miał On początku i nie będzie miał końca (Psalm 90:2). To od Niego pochodzi dobra nowina zawarta w Biblii (1 Tymoteusza 1:11). Bóg dał nam życie, dlatego powinniśmy oddawać cześć tylko Jemu. Przeczytaj Objawienie 4:11.

2. Jaką osobą jest Bóg?

Żaden człowiek nigdy nie widział Boga, bo jest On istotą duchową, znacznie potężniejszą od wszystkich stworzeń fizycznych na ziemi (Jana 1:18; 4:24). Możemy jednak poznać Jego osobowość, obserwując to, co stworzył. Na przykład różnorodność owoców czy kwiatów świadczy o Jego miłości i mądrości. A wielkość wszechświata daje nam wyobrażenie o Jego mocy. Przeczytaj Rzymian 1:20.

Jeszcze więcej informacji o Bogu możemy znaleźć w Biblii. Księga ta wyjaśnia między innymi, co Mu się podoba, a co nie, jak traktuje ludzi i jak reaguje w różnych sytuacjach. Przeczytaj Psalm 103:7-10.

3. Czy Bóg ma imię?

Jezus powiedział: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje” (Mateusza 6:9, Biblia warszawska). Chociaż Bóg ma wiele tytułów, to ma tylko jedno imię. W różnych językach wymawia się je trochę inaczej. W języku polskim znana jest forma Jehowa lub Jahwe. Przeczytaj Psalm 83:18 (83:19, „Biblia Tysiąclecia”).

Z wielu przekładów Biblii usunięto imię Boże i zastąpiono je tytułami „Pan” lub „Bóg”. Jednak w pierwotnym tekście biblijnym imię to występowało około 7000 razy. Kiedy Jezus uczył ludzi o Bogu, zwracał uwagę na to imię. Przeczytaj Jana 17:26.

Zobacz film Czy Bóg ma imię?

4. Czy Bóg się o nas troszczy?

Jak każdy kochający ojciec, Bóg ma na celu trwałe dobro swoich dzieci

Wiele osób się zastanawia, czy Bóg się o nas troszczy, skoro na świecie jest tyle cierpień. Niektórzy twierdzą, że to On zsyła na ludzi różne nieszczęścia, żeby ich wypróbować. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Przeczytaj Jakuba 1:13.

Bóg dał nam wolną wolę. Na przykład sami możemy zdecydować, czy będziemy Mu służyć. Czy nie cieszymy się z takiej możliwości? (Jozuego 24:15). Niestety, wielu ludzi wybiera złą drogę i krzywdzi innych. Dlatego na świecie jest tyle cierpień. Widok szerzącego się zła zasmuca Jehowę. Przeczytaj Rodzaju 6:5, 6.

Bóg Jehowa bez wątpienia się o nas troszczy. Chce, żebyśmy cieszyli się życiem, i wkrótce usunie z ziemi zło oraz jego sprawców. Obecnie dopuszcza cierpienia, ale robi to z uzasadnionych powodów. Jakich? Wyjaśnia to 8 lekcja tej broszury. Przeczytaj 2 Piotra 2:9; 3:7, 13.

5. Jak można zbliżyć się do Boga?

Jehowa zachęca nas, żebyśmy się do Niego przybliżali. Możemy to robić przez osobiste modlitwy. Bóg interesuje się każdym człowiekiem z osobna (Psalm 65:2; 145:18). Chętnie przebacza. Dostrzega wysiłki, na jakie się zdobywamy, żeby Mu się podobać — nawet jeżeli czasami popełniamy błędy. Dlatego mimo naszej niedoskonałości naprawdę możemy cieszyć się bliską więzią z Bogiem. Przeczytaj Psalm 103:12-14 i Jakuba 4:8.

Ponieważ Bogu zawdzięczamy życie, powinniśmy kochać Go bardziej niż kogokolwiek innego (Marka 12:30). Taka miłość pobudzi nas do tego, żeby coraz lepiej Go poznawać i spełniać Jego wymagania. W ten sposób będziemy się do Niego przybliżać. Przeczytaj 1 Tymoteusza 2:4 i 1 Jana 5:3.