Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 LEKCJA 6

Jaka jest nadzieja dla umarłych?

Jaka jest nadzieja dla umarłych?

1. Czy jest jakaś nadzieja dla umarłych?

Kiedy Jezus przebywał na ziemi, przyjaźnił się z Łazarzem, mieszkającym w Betanii koło Jerozolimy. Gdy któregoś dnia tam przyszedł, Łazarz już od czterech dni nie żył. Jezus razem z Martą i Marią, siostrami zmarłego, poszedł do jego grobowca. Wokół nich zebrał się tłum ludzi. Wyobraź sobie, jaka radość ogarnęła Martę i Marię, gdy Jezus przywrócił Łazarzowi życie! Przeczytaj Jana 11:21-24, 38-44.

Marta była świadoma, że jest nadzieja dla osób, które zmarły. Wiedziała, że Bóg Jehowa wskrzesi je kiedyś do życia na ziemi. Przeczytaj Hioba 14:14, 15.

2. Co się dzieje z umarłymi?

Bóg powiedział do Adama: „Prochem jesteś i do prochu wrócisz” (RODZAJU 3:19)

Człowiek jest istotą fizyczną, stworzoną „z prochu ziemi” (Rodzaju 2:7; 3:19). Nie ma w sobie żadnej nieśmiertelnej cząstki, która opuszczałaby jego ciało w chwili śmierci. Kiedy umiera mózg człowieka, zanikają jego procesy myślowe. Dlatego zmartwychwstały Łazarz nie mówił, że miał jakieś przeżycia po śmierci. Umarli nie są niczego świadomi. Przeczytaj Kaznodziei 9:5, 6, 10.

 Czy w takim razie Bóg karze ludzi w ogniu piekielnym? Skoro Słowo Boże wyjaśnia, że umarli nie są niczego świadomi, to znaczy, że nauka o piekle jest fałszywa i zniesławia Boga. Dla Niego już sama myśl o dręczeniu kogoś w ogniu jest odrażająca. Przeczytaj Jeremiasza 7:31.

Zobacz film Co się dzieje z umarłymi?

3. Co sądzić o próbach kontaktowania się z umarłymi?

Umarli niczego nie słyszą i nie mogą też mówić (Psalm 115:17). Zdarza się jednak, że do ludzi przemawiają niegodziwe istoty duchowe, które udają zmarłych (2 Piotra 2:4). Bóg zakazuje jakichkolwiek prób kontaktowania się z umarłymi. Przeczytaj Powtórzonego Prawa 18:10, 11.

4. Kto zmartwychwstanie?

Do życia na ziemi powrócą miliony zmarłych. Wśród nich znajdą się nawet ci, którzy nie znali Boga i dopuszczali się zła. Przeczytaj Łukasza 23:43 i Dzieje 24:15.

Zmartwychwstali będą mogli poznać prawdę o Bogu, a także uwierzyć w Jezusa i zastosować się do jego wymagań (Objawienie 20:11-13). Ci, którzy będą postępować właściwie, zostaną nagrodzeni życiem wiecznym na ziemi. Przeczytaj Jana 5:28, 29.

5. Co nadzieja zmartwychwstania mówi nam o Bogu?

Zmartwychwstanie jest możliwe dzięki temu, że Bóg posłał swojego Syna, aby za nas umarł. Świadczy to o Jego wielkiej miłości i życzliwości. Zastanów się, kogo szczególnie chciałbyś spotkać, gdy zmarli powrócą do życia. Przeczytaj Jana 3:16 i Rzymian 6:23.