Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 12

Jak można zbliżyć się do Boga?

Jak można zbliżyć się do Boga?

1. Czy Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw?

Bóg zaprasza wszystkich ludzi, żeby zbliżali się do Niego w modlitwie (Psalm 65:2). Ale nie wysłuchuje każdej modlitwy. Na przykład nie podobają Mu się modlitwy mężów, którzy źle traktują swoje żony (1 Piotra 3:7). Nie wysłuchiwał też Izraelitów, gdy ciągle grzeszyli. Jednak nawet ludzie, którzy dopuścili się poważnych grzechów, mogą zostać przez Niego wysłuchani — jeśli tylko okażą skruchę. Możliwość zwracania się do Boga w modlitwie to niewątpliwie wielki zaszczyt. Przeczytaj Izajasza 1:15; 55:7.

Zobacz film Czy Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw?

2. Jak należy się modlić?

Modlitwa to forma oddawania czci Stwórcy, Bogu Jehowie, dlatego powinniśmy zwracać się wyłącznie do Niego (Mateusza 4:10; 6:9). Ponieważ jesteśmy niedoskonali, musimy modlić się w imię Jezusa, który umarł za nasze grzechy (Jana 14:6). Jehowa nie chce, żebyśmy powtarzali wyuczone zwroty albo korzystali z modlitewników. Pragnie, żebyśmy modlili się własnymi słowami i wyrażali swoje myśli i uczucia. Przeczytaj Mateusza 6:7 i Filipian 4:6, 7.

Stwórca słyszy nas nawet wtedy, gdy modlimy się w myślach, nie wypowiadając słów (1 Samuela 1:12, 13). Zachęca, żebyśmy zwracali się do Niego jak najczęściej, na przykład rano, pod koniec dnia, przed posiłkami oraz kiedy mamy problemy. Przeczytaj Psalm 55:22 i Mateusza 15:36.

3. Dlaczego chrześcijanie wspólnie się spotykają?

Utrzymywanie bliskiej więzi z Bogiem nie jest łatwe, ponieważ żyjemy wśród ludzi, którym brakuje wiary i którzy drwią z obietnicy raju na ziemi (2 Tymoteusza 3:1, 4; 2 Piotra 3:3, 13). Dlatego każdy z nas potrzebuje pokrzepiającego towarzystwa współwyznawców. Przeczytaj Hebrajczyków 10:24, 25.

Przebywanie wśród ludzi, którzy kochają Boga, pomaga się do Niego zbliżyć. Dobrą okazją do wzajemnego budowania wiary są zebrania Świadków Jehowy. Przeczytaj Rzymian 1:11, 12.

4. Jak można przybliżać się do Boga?

W przybliżaniu się do Boga bardzo pomaga rozmyślanie o tym, czego dowiadujemy się z Jego Słowa. Powinniśmy z modlitwą analizować działania Jehowy, Jego wskazówki i obietnice. Dzięki temu w naszych sercach rozwinie się wdzięczność za Jego miłość i mądrość. Przeczytaj Jozuego 1:8 i Psalm 1:1-3.

Oczywiście zbliżyć się do Boga możemy tylko wtedy, gdy będziemy w Niego głęboko wierzyć. Ale wiara jest jak roślina. Aby była żywa, trzeba ją wciąż pielęgnować. Musimy więc poświęcać czas na analizowanie podstaw swoich wierzeń. Przeczytaj Mateusza 4:4 i Hebrajczyków 11:1, 6.

5. Dlaczego warto zbliżyć się do Boga?

Jehowa troszczy się o tych, którzy Go kochają. Chroni nas przed wszystkim, co mogłoby osłabić naszą wiarę i nadzieję na życie wieczne (Psalm 91:1, 2, 7-10). Ostrzega przed postępowaniem, które zagrażałoby naszemu zdrowiu i szczęściu. Wskazuje nam najlepszą drogę życiową. Przeczytaj Psalm 73:27, 28 i Jakuba 4:4, 8.