Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 10

Jak rozpoznać religię prawdziwą?

Jak rozpoznać religię prawdziwą?

1. Czy istnieje tylko jedna religia prawdziwa?

„Miejcie się na baczności przed fałszywymi prorokami” (MATEUSZA 7:15)

Jezus założył tylko jedną religię, religię prawdziwą. Przyrównał ją do drogi prowadzącej do życia wiecznego i powiedział, że „niewielu ją znajduje” (Mateusza 7:14). Bóg Jehowa uznaje wyłącznie taki sposób oddawania Mu czci, który opiera się na Jego Słowie, Biblii. Wszyscy wyznawcy religii prawdziwej mają te same poglądy religijne. Przeczytaj Jana 4:23, 24; 14:6 i Efezjan 4:4, 5.

Zobacz film Czy Bóg akceptuje wszystkie religie?

2. Co Jezus mówił o fałszywych chrześcijanach?

„Publicznie twierdzą, że znają Boga, ale swoimi uczynkami się Go zapierają” (TYTUSA 1:16)

Jezus ostrzegł, że pojawią się fałszywi prorocy, którzy będą wypaczać chrystianizm. Może się wydawać, że są oni prawdziwymi sługami Boga. Kościoły, do których należą, podają się za chrześcijańskie. Ale fałszywych chrześcijan można rozpoznać, bo zdradzają ich niechrześcijańskie cechy i czyny. Przeczytaj Mateusza 7:13-23.

3. Po czym rozpoznać prawdziwych chrześcijan?

Przeanalizujmy pięć znaków rozpoznawczych.

  • Prawdziwi chrześcijanie uznają Biblię za Słowo Boże. Starają się żyć zgodnie z jej zasadami. To ich odróżnia od religii, które opierają się na ludzkich poglądach (Mateusza 15:7-9). Prawdziwi chrześcijanie postępują zgodnie z tym, czego nauczają. Przeczytaj Jana 17:17 i 2 Tymoteusza 3:16, 17.

  • Prawdziwi chrześcijanie otaczają czcią imię Boże — Jehowa. Jezus rozsławiał to imię. Pomagał ludziom poznać Jehowę i uczył ich modlić się, żeby imię Boże było uświęcane (Mateusza 6:9). Czy znasz religię, która zachęca do używania imienia Bożego? Przeczytaj Jana 17:26 i Rzymian 10:13, 14.

  • Prawdziwi chrześcijanie głoszą o Królestwie Bożym. Jehowa posłał Jezusa, żeby głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym — jedynej nadziei dla ludzkości. Jezus robił to do samej śmierci (Łukasza 4:43; 8:1; 23:42, 43). Zapowiedział, że również jego naśladowcy będą głosić o tym Królestwie. Z jaką religią kojarzą ci się ludzie, którzy chcą z tobą porozmawiać o Królestwie Bożym? Przeczytaj Mateusza 24:14.

  • Prawdziwi chrześcijanie nie są częścią tego niegodziwego świata. Można ich rozpoznać po tym, że nie angażują się w politykę ani konflikty społeczne (Jana 17:16; 18:36). Nie naśladują również niewłaściwego sposobu myślenia i postępowania powszechnego w dzisiejszym świecie. Przeczytaj Jakuba 4:4.

  • Prawdziwi chrześcijanie wyróżniają się miłością. Dzięki Słowu Bożemu nauczyli się szanować wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie. W przeciwieństwie do wyznawców fałszywych religii, którzy często popierają konflikty zbrojne, prawdziwi czciciele Boga nie chcą mieć nic wspólnego z wojną (Micheasza 4:1-3). Chętnie poświęcają swój czas i środki, żeby pomagać innym i ich pokrzepiać. Przeczytaj Jana 13:34, 35 i 1 Jana 4:20.

4. Czy potrafisz wskazać religię prawdziwą?

Która religia opiera wszystkie nauki na Biblii, okazuje szacunek imieniu Boga i głosi, że jedyną nadzieją dla ludzkości jest Królestwo Boże? Która religia wyróżnia się miłością i nie popiera wojen? Jakie nasuwają ci się wnioski? Przeczytaj 1 Jana 3:10-12.