Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 LEKCJA 9

Jak osiągnąć szczęście w rodzinie?

Jak osiągnąć szczęście w rodzinie?

1. Dlaczego to ważne, żeby zalegalizować małżeństwo?

Jehowa, Twórca małżeństwa, jest szczęśliwym Bogiem i pragnie, żeby rodziny również były szczęśliwe (1 Tymoteusza 1:11). Zalegalizowanie małżeństwa daje kobiecie i mężczyźnie poczucie bezpieczeństwa. W takiej rodzinie bezpiecznie mogą się czuć także dzieci. Chrześcijanie powinni przestrzegać miejscowych praw dotyczących rejestrowania związków małżeńskich. Przeczytaj Łukasza 2:1, 4, 5.

Jaki pogląd na małżeństwo ma Bóg? Oczekuje, że będzie to trwały związek kobiety i mężczyzny. Chce, żeby mąż i żona byli wobec siebie lojalni (Hebrajczyków 13:4). On nienawidzi rozwodów (Malachiasza 2:16). Dopuszcza jednak rozwód i ponowne zawarcie małżeństwa w sytuacji, gdy współmałżonek jest winny zdrady. Przeczytaj Mateusza 19:3-6, 9.

2. Jak mąż i żona powinni się nawzajem traktować?

Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, żeby w obrębie małżeństwa wzajemnie się uzupełniali (Rodzaju 2:18). Mąż jest głową rodziny i ponosi główną odpowiedzialność za zaspokajanie jej potrzeb materialnych oraz za pouczanie jej o Bogu. Ma kochać żonę i być gotowy do poświęceń. Oboje powinni okazywać sobie nawzajem miłość i szacunek. Ponieważ każda żona i każdy mąż są niedoskonali, ich szczęście w dużej mierze zależy od tego, czy nauczą się sobie przebaczać. Przeczytaj Efezjan 4:31, 32; 5:22-25, 33 i 1 Piotra 3:7.

3. Co zrobić, gdy w małżeństwie się nie układa?

Jeżeli w małżeństwie pojawiają się problemy, mąż i żona powinni pracować nad tym, żeby okazywać sobie miłość  (1 Koryntian 13:4, 5). Słowo Boże nie zaleca separacji jako łatwego sposobu na rozwiązanie trudności małżeńskich. Przeczytaj 1 Koryntian 7:10-13.

4. Czego Bóg pragnie dla dzieci?

Jehowa chce, żeby dzieci były szczęśliwe. Daje im najlepsze rady, jak cieszyć się młodością. Chce, żeby korzystały z mądrości i doświadczenia swoich rodziców (Kolosan 3:20). Zachęca je też, by osobiście się przekonały, ile radości daje robienie czegoś dla Stwórcy i Jego Syna. Przeczytaj Kaznodziei 11:9 do 12:1 i Mateusza 19:13-15; 21:15, 16.

5. Co mogą zrobić rodzice, żeby dzieci były szczęśliwe?

Rodzice powinni dokładać starań, żeby zapewnić dzieciom jedzenie, ubranie i dach nad głową (1 Tymoteusza 5:8). Ale żeby dzieci były szczęśliwe, trzeba je również uczyć miłości do Boga i stosowania się do Jego rad (Efezjan 6:4). Ogromne znaczenie ma przykład rodziców — gdy pokazują oni, że kochają Boga, może to poruszyć serca dzieci. Ważne jest też, żeby uczyli je na podstawie Słowa Bożego, bo dzięki temu mogą właściwie ukształtować ich sposób myślenia. Przeczytaj Powtórzonego Prawa 6:4-7 i Przysłów 22:6.

Dzieci bardzo potrzebują pochwał i zachęt. Ale niezbędne jest też korygowanie i karcenie. Może ono ochronić dzieci przed postępowaniem, które pozbawiłoby je szczęścia (Przysłów 22:15). Jednak karcenie nigdy nie powinno być szorstkie ani okrutne. Przeczytaj Kolosan 3:21.

Świadkowie Jehowy wydali kilka książek przeznaczonych dla rodziców i dzieci. Publikacje te są oparte na Biblii. Przeczytaj Psalm 19:7, 11.