Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 5

W jakim celu Bóg stworzył ziemię?

W jakim celu Bóg stworzył ziemię?

1. Dlaczego Bóg stworzył ziemię?

Bóg Jehowa stworzył ziemię na mieszkanie dla ludzi. Nie mieli oni żyć w niebie, które zostało przeznaczone dla stworzonych już wcześniej aniołów (Hioba 38:4, 7). Pierwszego człowieka, Adama, Bóg umieścił w zachwycającym raju, zwanym ogrodem Eden (Rodzaju 2:15-17). Zarówno Adam, jak i jego przyszli potomkowie mogli cieszyć się życiem wiecznym na ziemi. Przeczytaj Psalm 37:29; 115:16.

Ogród Eden zajmował jedynie skrawek naszej planety. Jednak Jehowa polecił Adamowi i Ewie, żeby wydawali na świat dzieci. Z czasem ich powiększająca się rodzina miała przekształcić w raj całą ziemię (Rodzaju 1:28). Z Biblii wynika, że nasza planeta nigdy nie zostanie zniszczona. Zawsze będzie naszym domem. Przeczytaj Kaznodziei 1:4.

Zobacz film Dlaczego Bóg stworzył ziemię?

2. Dlaczego dzisiaj ziemia nie jest rajem?

Adam i Ewa zbuntowali się przeciw Bogu, za co zostali wypędzeni z Edenu. Utracili raj i żaden człowiek nie jest w stanie go przywrócić. Od tamtej pory na ziemi szerzy się zło. Przeczytaj Rodzaju 3:23, 24.

Czy Jehowa zrezygnował ze swojego pierwotnego zamierzenia co do ludzkości? W żadnym wypadku. On jest wszechmocny i zawsze realizuje to, co postanowił (Izajasza 45:18). Przywróci na ziemi warunki, jakimi cieszyli się ludzie na samym początku. Przeczytaj Psalm 37:11, 34.

3. Jak dojdzie do przywrócenia raju na ziemi?

Ziemia stanie się rajem podczas panowania Jezusa. Jako Król wyznaczony przez Boga, będzie dowodził armią aniołów w wojnie zwanej Armagedonem i zgładzi wszystkich Bożych przeciwników. Następnie uwięzi Szatana na 1000 lat. Natomiast sług Bożych ocali, zapewniając im kierownictwo i ochronę. Będą oni mogli żyć wiecznie w raju na ziemi. Przeczytaj Objawienie 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kiedy skończą się cierpienia?

Kiedy Bóg usunie zło z ziemi? Jezus podał pewien „znak” — wymienił wydarzenia, które miały wskazywać, że nadszedł czas „zakończenia systemu rzeczy”. Dzisiejsze warunki na świecie, zagrażające wręcz istnieniu człowieka, dowodzą, że żyjemy właśnie w tym okresie. Przeczytaj Mateusza 24:3, 7-14, 21, 22.

Jezus przez 1000 lat będzie z nieba panował nad ziemią i w tym czasie usunie wszystkie cierpienia (Izajasza 9:6, 7; 11:9). Będzie nie tylko Królem, ale też Arcykapłanem, który uwolni ludzi kochających Boga od grzesznego stanu. W ten sposób Jehowa za pośrednictwem Jezusa usunie choroby, starość i śmierć. Przeczytaj Izajasza 25:8; 33:24.

5. Kto będzie żył w przyszłym raju?

Na zebraniach spotykają się ludzie, którzy kochają Boga i chcą się dowiadywać, co robić, żeby Mu się podobać

W raju będą żyli ludzie, którzy są posłuszni Bogu (1 Jana 2:17). Jezus polecił swoim naśladowcom, żeby wyszukiwali takie pokorne osoby i uczyli je, co robić, by podobać się Bogu. Obecnie na całym świecie Jehowa przygotowuje miliony osób do życia na rajskiej ziemi (Sofoniasza 2:3). Na zebraniach Świadków Jehowy ludzie uczą się, jak być lepszymi mężami, ojcami, żonami i matkami. Rodzice i dzieci wspólnie oddają na nich cześć Bogu i uczą się z Biblii, jak mogą prowadzić szczęśliwsze życie. Przeczytaj Micheasza 4:1-4.