Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 8

Dlaczego Bóg dopuszcza zło i cierpienia?

Dlaczego Bóg dopuszcza zło i cierpienia?

1. Skąd się wzięło zło?

Bóg pozwolił ludziom rządzić na tyle długo, by stało się jasne, że nie są w stanie rozwiązać swoich problemów

Zło na ziemi pojawiło się wtedy, gdy Szatan wypowiedział pierwsze kłamstwo. Początkowo był on doskonałym aniołem, jednak — jak mówi Biblia — „nie stał mocno w prawdzie” (Jana 8:44). Zapragnął odbierać cześć, która należy się wyłącznie Bogu, a potem rozwijał to pragnienie. Okłamał pierwszą kobietę, Ewę, i nakłonił ją, żeby posłuchała jego, a nie Boga. Również jej mąż, Adam, okazał Bogu nieposłuszeństwo i w ten sposób sprowadził na ludzi cierpienia i śmierć. Przeczytaj Rodzaju 3:1-6, 19.

Kiedy Szatan nakłaniał Ewę do nieposłuszeństwa, rozpoczął bunt przeciwko władzy Najwyższego, Boga Jehowy. Z czasem większość ludzi przyłączyła się do tego buntu i w rezultacie Szatan stał się „władcą świata”. Przeczytaj Jana 14:30 i 1 Jana 5:19.

2. Czy Bóg popełnił błąd przy stwarzaniu?

Wszystkie dzieła Boże były doskonałe. Bóg tak stworzył ludzi i aniołów, że potrafili spełniać Jego wymagania w doskonały sposób. Dał im jednak wolną wolę — pozwolił dokonywać samodzielnych wyborów. Gdy wybieramy właściwe postępowanie, możemy pokazać Bogu, że Go kochamy. Przeczytaj Powtórzonego Prawa 32:4, 5 i 1 Jana 5:3.

3. Dlaczego Bóg tak długo dopuszcza cierpienia?

Jehowa aż do tej pory toleruje bunt przeciwko swojej władzy. Dlaczego? Aby stało się jasne, że gdy ludzie próbują się rządzić bez Niego, zawsze wychodzi im to na szkodę (Kaznodziei 7:29; 8:9). Sześć tysięcy lat ich panowania wyraźnie dowiodło, że nie potrafią usunąć wojen, przestępczości, niesprawiedliwości ani chorób. Przeczytaj Jeremiasza 10:23 i Rzymian 9:17.

W przeciwieństwie do rządów człowieka władza Boga zawsze wychodzi na dobre (Izajasza 48:17, 18). Wkrótce Jehowa usunie wszystkie ludzkie rządy. Na ziemi będą żyć jedynie ludzie, którzy popierają Jego panowanie (Izajasza 11:9). Przeczytaj Daniela 2:44.

Zobacz film Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia?

4. Co możemy zrobić dzięki temu, że Bóg jest tak cierpliwy?

Szatan twierdził, że żaden człowiek nie służy Bogu z bezinteresownej miłości. Czy chciałbyś udowodnić, że Szatan jest kłamcą? Każdy z nas może to zrobić. Dzięki temu, że Jehowa jest tak cierpliwy, mamy możliwość pokazać swoim postępowaniem, czy popieramy rządy Boga, czy człowieka. Przeczytaj Hioba 1:8-12 i Przysłów 27:11.

5. Jak możemy udowodnić, że popieramy władzę Boga?

Swoimi decyzjami pokazujemy, czy popieramy władzę Boga

Jeśli chcemy popierać władzę Boga, musimy dowiedzieć się z Biblii, czego On sobie życzy, i potem służyć Mu zgodnie z Jego wolą (Jana 4:23). Pokażemy, że odrzucamy władzę Szatana, gdy tak jak Jezus nie będziemy angażować się w politykę czy wojny. Przeczytaj Jana 17:14.

Szatan usiłuje skłonić ludzi do niemoralności i szkodliwych zachowań. Kiedy odrzucamy takie postępowanie, możemy spotkać się z drwinami lub sprzeciwem ze strony niektórych znajomych czy krewnych (1 Piotra 4:3, 4). Co wtedy zrobimy? Czy będziemy szukać towarzystwa ludzi, którzy chcą się podobać Bogu? Czy będziemy stosować się do Jego mądrych praw? Jeśli tak, to udowodnimy, że Szatan jest kłamcą i że ludzie potrafią być posłuszni Bogu nawet w trudnych sytuacjach. Przeczytaj 1 Koryntian 6:9, 10; 15:33.

Ponieważ Bóg kocha ludzi, na pewno usunie zło i cierpienia. Każdy, kto swoim postępowaniem udowodni, że w to wierzy, będzie mógł cieszyć się życiem wiecznym na ziemi. Przeczytaj Jana 3:16.