Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 7

Czym jest Królestwo Boże?

Czym jest Królestwo Boże?

1. Czym jest Królestwo Boże?

Dlaczego Jezus to idealny Król? (MARKA 1:40-42)

Królestwo Boże to rząd w niebie. Usunie on wszystkie inne rządy i sprawi, że wola Boża będzie się działa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Tęsknimy za odpowiednim rządem i właśnie Królestwo Boże spełni nasze oczekiwania. To naprawdę dobra nowina! Już wkrótce ten ogólnoświatowy rząd zjednoczy ludzi żyjących na ziemi. Przeczytaj Daniela 2:44 i Mateusza 6:9, 10; 24:14.

Bóg Jehowa postanowił, że Królem w tym rządzie będzie Jego Syn, Jezus Chrystus. Przeczytaj Objawienie 11:15.

Zobacz film Czym jest Królestwo Boże?

2. Dlaczego Jezus jest idealnym Królem?

Syn Boży to idealny Król, ponieważ jest życzliwy i zawsze trzyma się tego, co słuszne (Mateusza 11:28-30). Po tym, jak zmartwychwstał, wstąpił do nieba i czekał po prawej stronie Jehowy (Hebrajczyków 10:12, 13). Po pewnym czasie otrzymał od Boga władzę królewską. Jako władca panujący z nieba nad całą ziemią będzie miał odpowiednią moc, żeby pomagać ludziom. Przeczytaj Daniela 7:13, 14.

3. Kto będzie panował z Jezusem?

Razem z Jezusem w niebie panować będzie „lud świętych”, wybranych przez Boga (Daniela 7:27). Pierwsi do tej grupy zostali wyznaczeni wierni apostołowie. Wybieranie kolejnych członków tego rządu — mężczyzn i kobiet — trwa do naszych czasów. Podobnie jak Jezus, po zmartwychwstaniu otrzymują oni ciała duchowe. Przeczytaj Jana 14:1-3 i 1 Koryntian 15:42-44.

A ile osób pójdzie do nieba? Jezus nazwał tę grupę „małą trzódką” (Łukasza 12:32). W sumie będzie ich 144 000 i wszyscy będą panować razem z Jezusem nad ziemią. Przeczytaj Objawienie 14:1.

4. Co się stało, gdy Jezus objął władzę?

Królestwo Boże zaczęło panować w roku 1914 *. Jezus jako Król najpierw oczyścił niebo — zrzucił Szatana i demony na ziemię. Rozwścieczony Szatan zaczął wyrządzać na ziemi jeszcze więcej zła i od tamtej pory problemy ludzkości bardzo się nasilają (Objawienie 12:7-10, 12). Wojny, głód, epidemie i trzęsienia ziemi stanowią część „znaku” świadczącego o tym, że już wkrótce Królestwo Boże obejmie pełną władzę nad ziemią. Przeczytaj Łukasza 21:7, 10, 11, 31.

5. Jakie działania podejmuje Królestwo Boże?

Obecnie Królestwo Boże kieruje ogólnoświatową działalnością ewangelizacyjną. Dzięki niej miliony pokornych osób ze wszystkich narodów podporządkowuje się władzy Jezusa i tworzy zjednoczoną społeczność. Gdy Królestwo Boże będzie usuwać dzisiejszy zły świat, zapewni ochronę „wielkiej rzeszy” swoich poddanych. Dlatego każdy, kto chce odnieść pożytek z rządów tego Królestwa, powinien się uczyć, jak być lojalnym poddanym Jezusa. Przeczytaj Objawienie 7:9, 14, 16, 17.

Królestwo Boże w ciągu 1000 lat doprowadzi do tego, że cała ziemia stanie się rajem. W ten sposób spełni się pierwotne zamierzenie Boże dotyczące ludzkości. Potem Jezus odda władzę swojemu Ojcu (1 Koryntian 15:24-26). Czy jest ktoś, komu chciałbyś opowiedzieć o tym Królestwie? Przeczytaj Psalm 37:10, 11, 29.

 

^ ak. 6 Szczegółowe omówienie proroctw biblijnych wskazujących na rok 1914 można znaleźć w książce Czego nas uczy Biblia?, dodatek 22.